Vastgestelde lijst ingekomen stukken

Alle post (brief of e-mail) die aan de gemeenteraad wordt gestuurd is openbaar. Ieder raadslid kan elke brief lezen. Deze brieven en mails worden door de griffie verzameld op een “Lijst ingekomen Stukken” en daar wordt bijgeschreven wat er mee gedaan wordt. Moet de gemeenteraad zelf een reactie sturen of kan het college van burgemeester en wethouders namens de raad een antwoord sturen. Deze lijst wordt dan samen met het afdoeningsvoorstel vastgesteld. De vastgestelde lijsten worden hier geanonimiseerd, vanwege de AVG werkwijze van de Gemeente Hengelo, op het internet gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu