Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 16 mei 2023 de concept Nadere regels deelvoertuigen vastgesteld. Op dit moment zijn er in Hengelo, in samenwerking met Enschede, mondelinge afspraken gemaakt met de huidige aanbieders van deelvervoer, omdat er nog geen regels omtrent deelvervoer zijn. In het Mobiliteitsplan 2040 ‘Heel Hengelo in beweging’ is een vergunningsstelsel voor deelvervoer opgenomen. In Hengelo hebben deelvervoeraanbieders straks een vergunning nodig. Het vergunningsstelsel wordt verder uitgewerkt in deze nadere regels. Daarin staan de eisen vermeld voor het aanbieden van deelvoertuigen, hoeveel vergunningen worden verleend en hoe aanbieders worden geselecteerd. Het doel is om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen en verrommeling tegen te gaan.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept regels inzien van 26 mei tot en met 6 juli 2023. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 3595707. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis ter Wengel.

Concept Nadere regels deelvoertuigen

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu