Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 6 december 2022 een anterieure overeenkomst is aangegaan over de herziening van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen aan de Schalmedenweg 21, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie V, nummers 43 en 44. Door deze overeenkomst is het niet meer nodig om een exploitatieplan vast te stellen en wordt de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan gewaarborgd.

Bekijk: Anterieure overeenkomst Schalmedenweg 21

Inzien

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 4 januari tot en met 14 februari 2023 inzien. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van B en W heeft op 17 januari 2023 besloten het ontwerp Warmteprogramma (voorheen Transitievisie Warmte) voor inzage vrij te geven. Hierin zijn eerder ingediende zienswijzen en participatieopbrengsten verwerkt. Het maken van een warmteprogramma is een afspraak uit het landelijke Klimaatakkoord. In het Warmteprogramma staat hoe en wanneer we in Hengelo onze huizen duurzaam gaan verwarmen. Ook wordt duidelijk in welke volgorde de gemeente buurten wil aanpakken en welke geschikte alternatieven er zijn voor aardgas. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden. De Hengelose visie hoe dat doel te bereiken is vastgelegd in het ontwerp Warmteprogramma.

Bekijk: Het Warmteprogramma 

Inzien en zienswijzen

U kunt het ontwerp Warmteprogramma van 19 januari tot en met 2 maart 2023 inzien. Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen of meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Cremers, Martin van Surksum of Bas Leferink.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu