Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 15 september 2020 het concept Besluit parkeergarage De Beurs 2020 vastgesteld. In dit besluit zijn de voorwaarden en regels voor het parkeren in parkeergarage De Beurs vastgelegd. De beleidsregels scheppen duidelijkheid over de tarieven voor parkeren, de openingstijden, hoe men een abonnement voor parkeren in de garage kan aanvragen, de gebruiksregels in de parkeergarage, en hoe de privacy van bezoekers is gewaarborgd in verband met het gebruik van cameratoezicht en kentekenherkenning in de garage.

Inzien en zienswijzen

U kunt het concept Besluit parkeergarage De Beurs 2020 en de bijbehorende stukken van 30 september tot en met 10 november 2020 inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 3113326. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Boerkamp.

Concept Besluit parkeergarage De Beurs 2020

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu