Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 22 november 2022 het concept Mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’ vastgesteld. Het mobiliteitsplan geeft antwoord op de vraag hoe we Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar houden. De manier waarop we ons bewegen verandert, zoals de ontwikkeling van e-bikes en deelvervoer én de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengen. We zetten in op een groeiende gemeente en dat betekent meer mensen, meer bedrijven en meer verplaatsingen. Maar in een stad die steeds drukker wordt, is er niet altijd genoeg ruimte. 

Inzien en zienswijzen

Bekijk het mobiliteitsplan: 'Heel Hengelo in beweging'

U kunt het concept Mobiliteitsplan van 30 november 2022 tot en met 17 januari 2023 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 3518435.

Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze, onder het kopje 'Digitale zienswijze ruimtelijke plannen'. Voor het mondeling indienen van zienswijzen en meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Lansink via 14 074.

In de 1e wijziging Marktreglement gemeente Hengelo 2019 is het gebied waar de warenmarkt gehouden wordt, herzien. Vanwege de herinrichting van het marktplein wordt de opstelling van de warenmarkt aangepast en moet ook het aangewezen gebied daarvoor gewijzigd worden. Ook zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept 1e wijziging van 16 november tot en met 13 december 2022 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Peter Schutte.

Concept 1e wijziging Marktreglement gemeente Hengelo 2019

De bebouwing binnen het plangebied van het bestemmingsplan Driehoek Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij wordt getoetst aan het Beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West. Dit beeldkwaliteitplan is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te toetsen en te bewaken. Later, wanneer het gebied ontwikkeld is, wordt het in de Welstandsnota opgenomen.

Bekijk het beeldkwaliteitplan Kanaalzone-West

Inzien en inspraak

U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan van 9 november tot en met 20 december 2022 op deze pagina inzien of op afspraak inzien. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 3499806. Voor het maken van een afspraak of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met André Otten.

Tegelijkertijd ligt het ontwerp bestemmingsplan Driehoek Laan Hart van Zuid-Boekeloseweg-Ketelmakerij ter inzage, zie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0141-0201.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu