Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 24 november 2020 het Plaatsingsplan verzamelcontainers vastgesteld. Het plaatsingsplan wijst concrete locaties aan waar afvalstromen kunnen worden aangeboden. Ook heeft het college de Nota van Antwoord vastgesteld.

Inzien en beroep

U kunt het plaatsingsplan inclusief Nota van Antwoord van 20 januari tot en met 2 maart 2021 inzien. Bent u het niet eens met dit besluit, en bent u belanghebbende? Dan kunt u gedurende de inzagetermijn een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). In het beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. Digitaal kunt u beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Plaatsingsplan verzamelcontainers

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu