Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 7 juli de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vastgesteld. Het betreft een technische aanpassing vanwege de wijziging in de wet met betrekking tot de eigen bijdrage (ook wel het abonnementstarief genoemd). Dit was vanaf 2019 in een Amvb geregeld maar is nu definitief opgenomen in de wet Wmo 2015. Daarnaast zijn een aantal tekstuele wijzigingen opgenomen ter verduidelijking. 

Inzien en zienswijzen

U kunt de conceptverordening van 15 juli  tot en met 25 augustus 2020 inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita Stekelenburg.

Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Het college van B en W heeft op 7 juli 2020 de concept beleidsregel Toekomstplan 16+ vastgesteld.

De gemeente Hengelo maakt met jongeren die gebruik maken van jeugdzorgvoorzieningen, vanaf hun 16e jaar een plan voor de toekomst. Soms is de beste oplossing richting zelfredzaamheid een vergoeding voor levensonderhoud, vergelijkbaar met de regels van de participatiewet. Nu is dat wettelijk pas mogelijk vanaf 18 jaar. Met de beleidsregels Toekomstplan 16+ wordt een dergelijke vergoeding ook mogelijk voor 16- en 17-jarigen.

Inzien en zienswijzen   

U kunt de concept beleidsregel van 15 juli tot en met 25 augustus 2020 inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Kotterik.

Concept beleidsregel Toekomstplan 16+ 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu