Waar bent u naar op zoek?

Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Concept Beleidsregels standplaatsen

Het college van B en W heeft op 14 april 2020 de concept beleidsregels standplaatsen vastgesteld. In Hengelo is het verboden een standplaats in te nemen of te hebben zonder vergunning. De beschikbare locaties zijn schaars. De beleidsregels scheppen duidelijkheid over de beschikbaarheid van een standplaatsvergunning, de criteria die gehanteerd worden en op welke wijze standplaatsvergunningen verdeeld worden.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels en de bijbehorende stukken van 29 april tot en met 9 juni 2020 inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of digitaal zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 2471261. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.


Beleidsregels standplaatsen

Beleidsregels standplaatsen - bijlage 1 - locaties

Beleidsregels standplaatsen - bijlag 2 - lotingsprotocol

Concept Beleidsregels woonoverlast 

Op 18 november 2019 is een nieuw artikel toegevoegd aan de Algemene plaatselijke verordening van Hengelo. Op basis van dit artikel is de burgemeester bevoegd maatregelen te nemen tegen (ernstige en herhaaldelijke) woonoverlast. De burgemeester heeft op 6 mei 2020 de concept beleidsregels voor toepassing van dit artikel vastgesteld.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels van 27 mei tot en met 7 juli 2020 inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Davina via telefoon 14074.


Beleidsregels woonoverlast.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu