Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Onze organisatie

Onze medewerkers werken voor u

We werken bij de gemeente Hengelo met ongeveer 850 mensen. Wij willen mét de samenleving werken aan een leefbare stad.

Dat doen we door goed te luisteren naar wat er in de stad leeft en gebeurt. We gaan dus uit van de logica van de Hengeloër. Want als we weten wat de stad van ons verwacht, kunnen we daar beter op inspelen.

Koers

De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders zetten de koers uit voor onze organisatie. Hun besluiten vormen de basis voor ons werk.

Hengelo is een stad in beweging die hard werkt aan haar toekomst, zoals de binnenstad en de transformatie van het sociaal domein. De gemeente Hengelo vindt het belangrijk dat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving en gaat daarbij uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast is de gemeente een vangnet, die zorgt voor ondersteuning voor mensen die dat al dan niet tijdelijk nodig hebben. 

Onze organisatie wil een wendbare organisatie zijn. We kijken naar wat wél mogelijk is om het gewenste resultaat te bereiken. Ook zijn we een lerende organisatie, we kijken naar wat goed gaat en wat beter kan, om zo te blijven verbeteren.

Bij gemeente Hengelo zetten we ons in voor alle Hengelose inwoners en bedrijven. Dat doen we vanuit onze vier leidende motieven: persoonlijk, duidelijk, betrouwbaar en respectvol. Ze zijn de basis voor onze dienstverlening en geven richting aan de manier waarop we met onze inwoners, maar ook met elkaar willen omgaan. Want: prettig contact zorgt voor meer waardering, begrip en een positieve ervaring met onze dienstverlening.

Organogram

De gemeentelijke organisatie wordt geleid door gemeentesecretaris Jan Eshuis. Hengelo maakt deel uit van de Regio Twente. Structuur van de organisatie: 

Klik op het organogram voor een vergroting.

 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu