Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Praat mee in Hengelo

Hengelo is van en voor mensen!

Mensen willen vaker, en op verschillende manieren invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving of situatie. Dat vraagt doorlopend contact en interactie tussen de gemeente en inwoners, ondernemers en organisaties. Hiermee werken we aan vertrouwen bij mensen en werken we samen aan een fijne en prettige manier van samenleven in Hengelo.

Participatie vraagt om maatwerk en een bewuste afweging. Daarom is het denkkader participatie opgesteld. Het biedt houvast voor inwoners, bestuurders en medewerkers van de gemeente. Met dit denkkader kunnen we bewuste keuzes maken in de omvang, het niveau en de vorm van participatie en geeft het helderheid in de onderlinge verwachting.

Bekijk het denkkader participatie

U kunt in veel gevallen meepraten over bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van wegen en gebieden, over het gebruik van nieuwe soorten energie of de omgevingsvisie.

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen zijn ook van harte welkom bij een Politieke Markt. Laat u informeren of kom meepraten tijdens een informatieve sessie, ook inspreken bij een meningsvormende of consulterende sessie is mogelijk.

Ook zijn verschillende raden en commissies van specialisten op verschillende beleidsterreinen. De gemeente kan zo toetsen of het beleid dat Hengelo uitvoert, moet worden bijgesteld. Maar ook om toekomstig beleid af te stemmen. 

En nog veel meer...

  • Heeft u een mooi idee voor uw buurt, dan kunt u daarvoor een buurtbon aanvragen
  • Met Van Grijs naar Groen zetten we in op vergroening, elk jaar is er een andere wijk aan de beurt.
  • Met Baas boven Baas wil de gemeente Hengelo kinderen en jongeren graag meer betrekken bij hun stad. 
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu