Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Buurtbonnen

Maak uw buurt leuker met een buurtbon!

Een buurtbon is een soort tegoedbon. Inwoners van Hengelo kunnen met een buurtbon ideeën betalen om hun buurt mooier, veiliger of gezelliger te maken. Veel Hengeloërs hebben inmiddels al iets moois gerealiseerd in hun straat, buurt of wijk. De erkende bewonersorganisaties geven de gemeente advies of een idee geschikt is voor een buurtbon of niet.

Een buurtbon vraagt u aan met het Aanvraagformulier Buurtbon Hengelo 2024 (Pdf).

Als u het formulier volledig heeft ingevuld kunt u het mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post sturen naar Gemeente Hengelo, College van B en W, t.a.v. Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig).

Bewonersorganisaties kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan buurtbonnen. Zo kennen veel bewonersorganisaties de regel dat er geen vergoeding mogelijk is voor eten en drinken. Bent u benieuwd hoe dat in uw buurt zit? Kijk dan in het document Aanvullende criteria bewonersorganisaties 2024 (Pdf).

De gemeente registreert uw aanvraag en kijkt of uw idee past in het gemeentelijke beleid. Daarna stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de bewonersorganisatie in uw buurt of wijk. De bewonersorganisatie geeft dan een bindend advies aan de gemeente. Uiteindelijk hoort u van de gemeente of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

Voor de buurtbonnen is in 2024 weer een bedrag beschikbaar. Dat bedrag wordt zo eerlijk mogelijk over Hengelo verdeeld.

Maar: op is op! Wees er dus op tijd bij. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Veel Hengeloërs hebben de afgelopen jaren een buurtbon ontvangen. Bijvoorbeeld voor een sinterklaasfeest, een kerstconcert voor ouderen, buurtactiviteiten, een sing-a-songmiddag of een theater- en dansworkshop voor kinderen. Het is allemaal mogelijk met een buurtbon. Meer informatie over buurtbonnen vindt u op www.facebook.com/buurtbon. Daar krijgt u een indruk van de ideeën die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Inspiratie genoeg!

Ik heb een buurtbon aangevraagd. Krijg ik het gevraagde geld nu overgemaakt?

Nee, de buurtbon is een soort tegoedbon. De gemeente betaalt alleen op basis van offertes en facturen, tot het maximum van het toegekende bedrag.

Wij hebben een WhatsApp-groep voor buurtpreventie. Kunnen wij een buurtbon gebruiken voor het aanschaffen van preventieborden?

Ja dat kan, behalve als de bewonersorganisatie dit heeft uitgesloten. Maar houd er rekening mee dat preventieborden in principe alleen bij invalswegen geplaatst mogen worden.

Wij hebben een idee dat betrekking heeft op meerdere wijken. Kunnen wij dan een buurtbon aanvragen?

Ja, een idee kan worden uitgevoerd in het werkgebied van meerdere bewonersorganisaties. U kunt dan één gecombineerde aanvraag indienen. 

Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu