Omgevingsvisie Hengelo

Binnenstad en Hart van Zuid volgende fase

De basis

De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken.
In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd.

Omgevingsvisie

Veel gemeenten, waaronder ook Hengelo, hebben gekozen om de omgevingsvisie voor hun gehele grondgebied gefaseerd op te pakken om zo ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. Met de eerste (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, is in februari 2019 gestart. Deze visie is in oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De Binnenstad en Hart van Zuid vormen de tweede fase van de omgevingsvisie voor de gehele gemeente Hengelo.

De omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid moet een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet ruimtelijk afwegingskader zijn voor de fysieke leefomgeving van de binnenstad en Hart van Zuid. De omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vormt enerzijds de basis voor het op te stellen omgevingsplan. Anderzijds vormt het een concreet ruimtelijk afwegingskader dat wordt gebruikt bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Planning

Februari 2021

Gemeenteraad over Plan van Aanpak (stap 1 in het proces)

Juni 2021

1 juni - Politieke markt over de kaders van het proces 9 juni - Gemeenteraadsvergadering over de kaders van het proces (stap 2 in het proces) Start proces omgevingsvisie Binnenstad/Hart van Zuid (stap 3 in het proces)

Januari 2021

Politieke markt rondom Plan van Aanpak

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.