Nieuwe Energie Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel.

Het college heeft 7 september het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. In juni stelde het college al de hoofdlijnen van dit omgevingsprogramma vast. In juli tot en met 3 september is de gemeente in gesprek gegaan met de samenleving over dit programma. De hoofdlijnen zijn nu verder uitgewerkt. Het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vindt u hieronder. Daarnaast vindt u hier het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie en het stimuleringsplan Nieuwe Energie zon op dak.

Voorlopig omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030

Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie 2022 - 2025

Stimuleringsplan Nieuwe Enegie Zon op dak, parkeerplaats of gevel

 

 Nieuwe Energie Hengelo


Minder fossiele energie, minder opwarming 

‘Wereldwijd, in Nederland, en ook in onze gemeente staan we samen voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan duurzame energie. Het is niet makkelijk om te bepalen waar we in Hengelo energie gaan opwekken. Veel mensen zitten niet te wachten op windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Maar we kunnen er niet omheen dat het moet gebeuren. Het zal altijd wel ergens impact hebben, maar door dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken met zoveel mogelijk input van de omgeving en gedegen onderzoek, weten we wel dat we goede keuzes maken’, aldus Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid.

Planning

7 september 2021

College stelt voorlopig Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vast

9 september 2021

Bewonersorganisaties en pers worden bijgepraat. Negende digitale nieuwsbrief naar inwoners

15 september 2021

Start formele inspraak omgevingsprogramma. Kijk op www.hengelo.nl/terinzage

Half oktober

Energiemarkt over het omgevingsprogramma. Mensen kunnen vragen stellen en reageren. Meer info volgt.

26 oktober 2021

Laatste dag om officiële zienswijze in te dienen op omgevingsprogramma.

Eind december

Gemeenteraad neemt een besluit over het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Uw stem telt mee!

Het is voor ons belangrijk om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met Hengelo. We willen graag uw mening horen. Vul hiernaast alvast een algemene poll in om uw mening op een specifieke vraag achter te laten. Wilt u over meerdere onderwerpen meepraten? Ga dan naar de pagina Praat mee.

De gemeente moet vooral energie opwekken met:

En wat is daarop uw antwoord?

Nieuws

Geen windmolens op Westermaat

Het college heeft deze week het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. In juni stelde het college al de hoofdlijnen van dit omgevingsprogramma vast. In juli tot en met 3 september is de gemeente in gesprek gegaan met de samenleving over dit programma. De hoofdlijnen zijn nu verder uitgewerkt. Meest opvallende is dat de zoeklocaties voor windturbines op de Westermaat zijn geschrapt.

De antwoorden op alle gestelde vragen over zonne- en windenergie

In de digitale bijeenkomsten over zonne- en windenergie hebben we iedereen de mogelijkheid gegeven om hun vragen, twijfels of ideeën met ons te delen. Als vervolg hierop willen we graag alle antwoorden delen op de vragen die gesteld zijn tijdens de sessie in de YouTube chat.

De belangrijkste opbrengsten van de Karavaan van de Nieuwe Energie

De Karavaan van de Nieuwe Energie heeft meer dan twee weken door Hengelo en Borne getrokken. De ene keer was er meer animo dan de andere keer. De karavaan is het drukst bezocht in Wensink-Zuid en de Bornsche Maten in Borne. Mensen konden zich opgeven via onze website voor een bezoek aan de Karavaan. Maar ook hebben mensen zonder afspraak of toevallige voorbijgangers hun reactie kunnen geven.

Karavaan van de Nieuwe Energie naar Bornsche Maten

Op verzoek van de wijkraad en inwoners van de Bornsche Maten voegt de gemeente Hengelo een extra halte toe aan de Karavaan van de Nieuwe Energie. Op maandagavond 5 juli van 17.30 tot 20.30 uur staat de karavaan in de Borsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

De digitale bijeenkomst over windenergie kijkt u hier terug

De gemeente, onderzoeksbureau Bosch & van Rijn en visualisatiebureau ROM3D hebben op donderdagavond 24 juni een digitale bijeenkomst georganiseerd over windenergie via het YouTube kanaal van de gemeente Hengelo. Deze bijeenkomst is terug te kijken!

Terugkijktip! Digitale bijeenkomst over zonne-energie

De gemeente en onderzoeksbureau Bosch & van Rijn hebben op maandagavond 21 juni een digitale bijeenkomst georganiseerd over zonne-energie via het YouTube kanaal van de gemeente Hengelo. Deze bijeenkomst is terug te kijken!

Pagina in het Hengelo's Weekblad in het teken van Nieuwe Energie in Hengelo

Op 15 juni 2021 is een 'special' in het Hengelo's weekblad opgenomen. Toevallig net het Hengelo's weekblad gemist? Geen nood. De special is ook hier te vinden..

College geeft met ‘voorkeursvolgorde’ aan waar duurzame energie opgewekt kan worden

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil dat er in 2030 twee windturbines staan in Hengelo. Er zijn in totaal vijf zoeklocaties voor windturbines; één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee op de Westermaat (waarvan er maximaal één kan komen op die locatie) en twee bij de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Dit gebied is bij uitstek geschikt als energiegebied voor zonne- en windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn. Het bureau heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Eerst kunnen inwoners deze zomer nog hun mening geven.

U bent aan zet: Karavaan van de nieuwe energie

De gemeente wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de vastgestelde voorkeursvolgorde in de hoofdlijnen van het omgevingsprogramma vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

Nieuwsbrief in en rond zoekgebieden

Vanaf 15 juni kunnen inwoners en omwonenden van de zoekgebieden de tweede nieuwsbrief Nieuwe Energie in de brievenbus verwachten. Ook inwoners van buurgemeenten krijgen deze nieuwsbrief.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.