Nieuwe Energie Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel.

Het college van B&W in Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Daarom presenteren wij u op deze website: 

  • de kaart met zoeklocaties, zoekgebieden en energiegebieden
  • de hoofdlijnen van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie die het college van B&W vrij heeft gegeven voor inspraak
  • het onderzoeksrapport van Bosch & van Rijn over de zoekgebieden

U vindt al deze informatie hier

Digitale bijeenkomsten

De gemeente wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van de buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn geeft in twee digitale bijeenkomsten uitleg over het onderzoek in de zoekgebieden. Zet de datums in uw agenda. 

Maandag 21 juni van 20:30 tot en met 22:00 uur; digtale bijeenkomst over zonne-energie:

Donderdag 24 juni van 19:30 tot en met 21:00 uur; digtale bijeenkomst over windenergie:

 

Karavaan van de Nieuwe Energie 

Daarnaast komt de Karavaan van de Nieuwe Energie vanaf 25 juni op zes verschillende locaties in de buurt van de zoekgebieden te staan. Daar kunt u in gesprek gaan over duurzame energie, uw vragen stellen en uw mening geven. Vanwege de corona-maatregelen moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren voor een tijdslot aanmelden als u
langs wilt komen.Opgeven voor de Karavaan van de Nieuwe Energie? Dat kan hier.

 

 Nieuwe Energie Hengelo


Minder fossiele energie, minder opwarming 

‘Wereldwijd, in Nederland, en ook in onze gemeente staan we samen voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan duurzame energie. Het is niet makkelijk om te bepalen waar we in Hengelo energie gaan opwekken. Veel mensen zitten niet te wachten op windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Maar we kunnen er niet omheen dat het moet gebeuren. Het zal altijd wel ergens impact hebben, maar door dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken met zoveel mogelijk input van de omgeving en gedegen onderzoek, weten we wel dat we goede keuzes maken’, aldus Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid.

 Nieuwe Energie Hengelo

Planning

9 juni

Het college geeft de hoofdlijnen van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vrij voor inspraak

21 juni 20:30 - 22:00 uur

Digitale bijeenkomst over zonne-energie

Lees verder

24 juni 19:30 - 21:00 uur

Digitale bijeenkomst windenergie

Lees verder

25 juni tot 9 juli

De Karavaan van de Nieuwe Energie bezoekt verschillende wijken om de uitkomsten van het onderzoek in het gebied terug te koppelen en om reacties op te halen op de hoofdlijnen van het omgevingsprogramma. Langskomen? Klik verder!

Lees verder

Zomer

De gemeente verwerkt binnengekomen reacties en ideeën in het omgevingsprogramma duurzame energie.

Oktober

Het omgevingsprogramma wordt in een energiemarkt gepresenteerd en belangstellenden kunnen vragen stellen.

Najaar

De gemeenteraad neem een besluit over het omgevingsprogramma en besluit dus waar zonnevelden en windturbines kunnen komen.

Uw stem telt mee!

Het is voor ons belangrijk om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met Hengelo. We willen graag uw mening horen. Vul hiernaast alvast een algemene poll in om uw mening op een specifieke vraag achter te laten. Wilt u over meerdere onderwerpen meepraten? Ga dan naar de pagina Praat mee.

De gemeente moet vooral energie opwekken met:

En wat is daarop uw antwoord?

Nieuws

College geeft met ‘voorkeursvolgorde’ aan waar duurzame energie opgewekt kan worden

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil dat er in 2030 twee windturbines staan in Hengelo. Er zijn in totaal vijf zoeklocaties voor windturbines; één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee op de Westermaat (waarvan er maximaal één kan komen op die locatie) en twee bij de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Dit gebied is bij uitstek geschikt als energiegebied voor zonne- en windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn. Het bureau heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Eerst kunnen inwoners deze zomer nog hun mening geven.

U bent aan zet: Karavaan van de nieuwe energie

De gemeente wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de vastgestelde voorkeursvolgorde in de hoofdlijnen van het omgevingsprogramma vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

Nieuwsbrief in en rond zoekgebieden

Vanaf 15 juni kunnen inwoners en omwonenden van de zoekgebieden de tweede nieuwsbrief Nieuwe Energie in de brievenbus verwachten. Ook inwoners van buurgemeenten krijgen deze nieuwsbrief.

Hengeloër wil verduurzamen en zoekt naar mogelijkheden

Inwoners van Hengelo zien voor het overgrote deel het belang om de klimaatverandering aan te pakken en om de overstap te maken naar duurzame energie.

Nieuwsbrief Nieuwe Energie op de deurmat

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van duurzame energie van windturbines en zonnepanelen. Energie die we in de gemeente Hengelo zelf opwekken. Het is een grote operatie die we samen met onze inwoners, ondernemers en de andere Twentse gemeenten uitvoeren. In deze nieuwsbrief leest u meer.

Energie opwekken op Westermaat Campus; wat is mogelijk met zon en wind?

Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus, als aanvulling op grote windturbines? En hoeveel energie kan opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak?

Ondernemers denken mee over energie opwekken

Ondernemers hebben afgelopen tijd meegedacht over het opwekken van energie op en rond bedrijventerreinen. U vindt hier een weergave van deze online bijeenkomsten.

Noordoost Twentse gemeenten verlagen RES-bod

In de Regionale Energiestrategie (RES) geven alle gemeenten in Nederland verdeeld over 30 regio’s aan hoe zij gaan bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord. Daarvoor doet elke gemeente een bod hoeveel zon- en windenergie zij op land gaan opwekken in 2030. Daarna volgt nog een tweede ronde voor 2050, wanneer Nederland helemaal klimaatneutraal wil zijn. De Noordoost Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben voor 2030 in de concept RES een gezamenlijk bod ingediend bij de RES Twente. Dat bod wordt nu verlaagd van 335GWh naar 225GWh, wat vooral invloed heeft op het aantal grote windmolens.

Van zoekgebieden naar zoeklocaties

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo, maar ook uit de buurgemeenten, hun mening gegeven over de Hengelose zoekgebieden om duurzame energie op te wekken. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn gaat nu aan de slag om de verschillende zoekgebieden te vergelijken. Het bureau start met een analyse van de zoekgebieden. Doel is om een goed beeld te krijgen hoe de verschillende zoekgebieden voor zonne- en windenergie zich tot elkaar verhouden en welke kansen er liggen. Dit leidt tot een zogenoemde voorkeursvolgorde van zoeklocaties waar wind- en zonne-energie opgewekt kan worden.

Opbrengst digitale gesprekken zoekgebieden

In december organiseerde de gemeente Hengelo vier digitale energiemarkten en een aantal spreekuren over de zoekgebieden voor zonne- en windenergie in de gemeente

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.