Nieuwe Energie Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel.

De gemeenteraad heeft in februari 2022 het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Naast het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie heeft de gemeenteraad ook het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel vastgesteld.

Op dit moment zijn wij in afwachting van een uitgebreid onderzoek naar de effecten van zonne- en windenergie op de omgeving. Er wordt - onder andere met de andere Twentse gemeenten - een OER gemaakt (Omgevings Effect Rapportage). Het definitieve ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie, het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel vindt u hieronder.

Er zijn ruim 300 zienswijzen bij de gemeente binnengekomen van geïnteresseerden binnen en buiten Hengelo. Deze zienswijzen zijn gebundeld en alle indieners hebben en reactie gekregen. Er zijn door de zienswijzen enkele zaken in het omgevingsprogramma aangepast, zoals de uitspraak om eerst de OER af te wachten voordat de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgegeven voor ontwikkeling. Een analyse van de 300 zienswijzen vindt u hieronder in bijlage 1.

Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030

Bijlage 1. Analyse van zienswijzen Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Bijlage 2. Publieksversie van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030

Lees ook: 

Benieuwd naar het proces dat we doorlopen hebben en de documenten die ten grondslag liggen aan het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030?

Kijk dan hier!

 

 Nieuwe Energie Hengelo


Minder fossiele energie, minder opwarming 

‘Wereldwijd, in Nederland, en ook in onze gemeente staan we samen voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan duurzame energie. Het is niet makkelijk om te bepalen waar we in Hengelo energie gaan opwekken. Veel mensen zitten niet te wachten op windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Maar we kunnen er niet omheen dat het moet gebeuren. Het zal altijd wel ergens impact hebben, maar door dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken met zoveel mogelijk input van de omgeving en gedegen onderzoek, weten we wel dat we goede keuzes maken’, aldus Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid.

Planning

Uw stem telt mee!

Het is voor ons belangrijk om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met Hengelo. We willen graag uw mening horen. Vul hiernaast alvast een algemene poll in om uw mening op een specifieke vraag achter te laten. Wilt u over meerdere onderwerpen meepraten? Ga dan naar de pagina Praat mee.

De gemeente moet vooral energie opwekken met:

En wat is daarop uw antwoord?

Nieuws

Uitnodiging online bijeenkomst Duurzaamheidsroute A35

Vorig jaar konden bewoners van zes gemeenten tijdens zeven avonden meedenken over de Duurzaamheidsroute A35. Belangstellenden zijn nu uitgenodigd voor een online bijeenkomst op 29 februari van 19:30 tot 21:00. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de Duurzaamheidsroute A35.

Uitnodiging online bijeenkomst Duurzaamheidsroute A35

De FIX-Brigade helpt inwoners comfortabeler en zuiniger te wonen

De gemeente wil graag helpen met het besparen van energie. Dat is goed voor de portemonnee en het klimaat.

De FIX-Brigade helpt inwoners comfortabeler en zuiniger te wonen

Windenergie in Hengelo

Hengelo heeft twee plekken voor windturbines op het oog in de gemeente. De gemeenteraad heeft deze locaties eind 2022 vastgesteld in het omgevingsprogramma nieuwe energie. Eén locatie is in de oksel van de A1/A35 in het noorden van Hengelo. De andere locatie is op het bedrijventerrein Twentekanaal.

Windenergie in Hengelo

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

De gemeente Hengelo zet op veel verschillende manieren in op verduurzamen. In 2050 wil Hengelo energieneutraal zijn, dus geen fossiele energie meer gebruiken.

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Hengelose zonneveld Boeldershoek

Op 3 augustus 2023 heeft het college van B&W van Hengelo de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het zonneveld Boeldershoek. Het gaat om een zonneveld van 24 hectare. Twaalf hectare van de gronden is eigendom van de gemeente Hengelo. Ten zuiden hiervan gaat energieleverancier Vattenfall op circa 12 hectare particuliere grond een zonneveld aanleggen. Dankzij samenwerking met energiecoöperatie Energie van Hengelo kunnen inwoners van Hengelo investeren in dit project. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen. Vattenfall en gemeente Hengelo vragen in september SDE++ subsidie aan. Na goedkeuring start de aanbesteding. In de zomer van 2024 moeten de eerste werkzaamheden aan het zonneveld van start gaan.

Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Hengelose zonneveld Boeldershoek

Kom naar de statafelmarkt voor bedrijven op 25 september

Duurzaamheid; we horen het woord tegenwoordig erg vaak vallen. Misschien roept het bij jou als ondernemer vragen op. Hoe kan ik zelf verduurzamen tegen schappelijke kosten? En hoe zit het met subsidies en advies? Wat gebeurt er in mijn omgeving?

Kom naar de statafelmarkt voor bedrijven op 25 september

Ontwerpbesluiten genomen voor zonneveld Boeldershoek

Na een intensief participatie- en ontwerptraject liggen van 3 mei tot en met 13 juni twee ontwerpbesluiten voor zonneveld Boeldershoek ter inzage.

Ontwerpbesluiten genomen voor zonneveld Boeldershoek

Windturbines in Hengelo; wat is de stand van zaken?

In Hengelo zijn er drie zoeklocaties voor windturbines. De gemeenteraad heeft deze locaties vorig jaar vastgesteld in het omgevingsprogramma nieuwe energie. Twee locaties liggen in de Woolder Es, in de kruising van de A1 met de A35 en één locatie ligt op bedrijvenpark Twentekanaal. Het is inmiddels alweer een tijd stil rond de windmolenlocaties. Wat is de stand van zaken?

Windturbines in Hengelo; wat is de stand van zaken?

Samenwerking voor lokale energie Boeldershoek gestart

Vattenfall, de gemeente Hengelo en de coöperatie Energie van Hengelo zijn een samenwerking gestart om Project zonneveld Boeldershoek te ontwikkelen. Dit is een grote en belangrijke stap om Hengelo verder te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. In Project zonneveld Boeldershoek willen Vattenfall, Energie van Hengelo en de gemeente de omgeving betrekken bij de landschappelijke inrichting van het ontwerp. Daarnaast komt een deel van de financiële opbrengsten beschikbaar voor inwoners.

Samenwerking voor lokale energie Boeldershoek gestart

Boeldershoek in beeld voor zonneveld

Vattenfall wil een zonneveld ontwikkelen in het energiegebied bij Twence en heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente is hiermee akkoord. De locatie van Vattenfall grenst aan het gebied waar de gemeente Hengelo ook een zonneveld wil ontwikkelen. De gemeente heeft Vattenfall uitgenodigd om in gesprek te gaan over de invulling en voorwaarden, zoals de participatie van omwonenden en omliggende bedrijven.

Boeldershoek in beeld voor zonneveld

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.