Nieuwe Energie Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel.

Na technisch onderzoek en inspraak hebben we een kaart gemaakt met zoekgebieden. Daar is het mogelijk om duurzame energie op te wekken. We willen graag met u in gesprek over deze zoekgebieden

Aanmelden voor een bijeenkomst  

 


We moeten NU iets doen

Het komt vast niet meer als een verrassing; we hebben wereldwijd te maken met een klimaatverandering. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn inmiddels zichtbaar: warmterecords worden gebroken, gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt, de droogte neemt toe... en ga zo maar door.

De opwarming van de aarde wordt onder meer veroorzaakt door de toename van broeikasgassen in de lucht, zoals CO2. Deze toename komt grotendeels door de mens. We hebben te veel van onze aarde gevraagd. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten. Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het klimaatakkoord (Parijs, 2015).

In Twente werken we aan de Regionale Energie Strategie en maken we een voorstel om duurzaam energie op te wekken en woningen en bedrijfspanden aardgasvrij te verwarmen. In Nederland zijn daar alle 30 regio’s mee bezig. Samen vinden we de goede balans tussen de elektriciteit en warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die duurzaam kunnen opwekken en aandragen.

 Nieuwe Energie Hengelo

Planning

Mei - juni 2021

De gemeenteraad van Hengelo neemt een besluit over de RES Twente 1.0. Het gaat over de hoeveelheid energie die Twente in totaal in 2030 gaat opwekken en niet over locaties waar.

8 september 2020

College neemt besluit over zoekgebieden energie

Lees verder

29 september 2020

Politieke Markt over de Regionale Energie Strategie en de zoekgebieden om duurzame energie op te wekken.

November 2020

Enquête onder het Hengelo Panel over duurzaamheid, dus ook het opwekken van duurzame energie.

Lees verder

December 2020

Meepraten over nieuwe energie? Dat kan! We organiseren digitale energiemarkten én spreekuren (in het stadhuis).

Lees verder

Begin 2021

De uitkomsten van de energiemarkten en spreekuren worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Maart 2021

De RES Twente 1.0 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel en provincie Overijssel. Het gaat over de hoeveelheid energie die Twente in totaal in 2030 gaat opwekken en niet over locaties.

April – mei 2021

Het college van de gemeente Hengelo neemt een besluit over de RES Twente 1.0. Het gaat over de hoeveelheid energie die Twente in totaal in 2030 gaat opwekken en niet over locaties waar.

Uw stem telt mee!

Het is voor ons belangrijk om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met Hengelo. We willen graag uw mening horen. Vul hiernaast alvast een algemene poll in om uw mening op een specifieke vraag achter te laten. Wilt u over meerdere onderwerpen meepraten? Ga dan naar de pagina Praat mee.

De gemeente moet vooral energie opwekken met:

En wat is daarop uw antwoord?

Nieuws

Gesprek met samenleving over opwekken duurzame energie

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. Energie die in de gemeente Hengelo zelf opgewekt wordt. Daarnaast moeten ook bedrijven en maatschappelijke instellingen hun elektriciteitsverbruik verduurzamen.

Webinars over windbeleid in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Op woensdag 18 november en donderdag 19 november organiseren de gemeenten Dinkelland en Tubbergen webinars over hun windbeleid. Daar komen ook de zoekgebieden van deze gemeenten aan de orde. Deze webinars kunnen ook interessant zijn voor de inwoners van Hengelo, omdat we (bijna) buren zijn.

Enquête onder Hengelo Panel over duurzaamheid

Vanaf maandag 16 november staat een nieuwe peiling voor het HengeloPanel online met een enquête over duurzame energie. We hopen op zoveel mogelijk respons, om zo een goed beeld te hebben van de mening van de Hengeloërs over bepaalde thema's. Helpt u mee?

Omgevingsvisie als startpunt gesprek samenleving

Op 15 september werd de omgevingsvisie Hengeloos Buiten besproken in de politieke markt. Deze visie geeft een duidelijke richting voor het Hengelose buitengebied. Veel mensen hebben hier een bijdrage aan geleverd, zowel ambtenaren als maatschappelijke partners als inwoners.

Hengelo stelt zoekgebieden vast voor opwekken duurzame elektriciteit

Hengelo wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kunnen in 2030 concreet 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien (van de ruim 37.000). Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven en instellingen ook nog van stroom worden voorzien. Het is een grote puzzel om te bepalen waar die duurzame energie opgewekt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek en inspraak een kaart met zogenoemde zoekgebieden vastgesteld waar het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De gemeente wil dit najaar het gesprek met de samenleving aangaan over deze zoekgebieden.

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens in 2030 op duurzame energie

Hengelo wil over 10 jaar 67 GWh (GigaWattuur) duurzaam opwekken via zon op dak, zonneparken en windmolens. Daarmee kunnen ongeveer 20.000 huishoudens (van de ruim 37.000) gebruik maken van duurzame elektriciteit. Ook gaat de gemeente duurzame warmtebronnen inzetten om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarmee draagt Hengelo bij aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Vorige week werd bekend dat Twente binnen 10 jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam kan opwekken. Dat staat in de concept Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) die de Twentse gemeenten met provincie en Waterschap hebben gemaakt. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.