Nieuwe Energie Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel.

Het college heeft op 30 november het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Voordat de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgegeven voor ontwikkeling wil het college eerst uitgebreider onderzoek naar de effecten op de omgeving doen. Er wordt met de andere Twentse gemeenten een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage). De gemeenteraad moet nog besluiten.Het definitief ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie, het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel vindt u hieronder.

Er zijn ruim 300 zienswijzen bij de gemeente binnengekomen van geïnteresseerden binnen en buiten Hengelo. Deze zienswijzen zijn gebundeld en alle indieners krijgen een reactie hoe die is verwerkt. Er zijn door de zienswijzen enkele zaken in het omgevingsprogramma aangepast, zoals de uitspraak om eerst de OER af te wachten voordat de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgegeven voor ontwikkeling. Een analyse van deze 300 zienswijzen vindt u hieronder in bijlage 1.

Definitief ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030

Bijlage 1. Analyse van zienswijzen Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Bijlage 2. Publieksversie van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030

Lees ook: 

Benieuwd naar het proces dat we doorlopen hebben en de documenten die ten grondslag liggen aan het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030?

Kijk dan hier!

 

 Nieuwe Energie Hengelo


Minder fossiele energie, minder opwarming 

‘Wereldwijd, in Nederland, en ook in onze gemeente staan we samen voor de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en samen te werken aan duurzame energie. Het is niet makkelijk om te bepalen waar we in Hengelo energie gaan opwekken. Veel mensen zitten niet te wachten op windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Maar we kunnen er niet omheen dat het moet gebeuren. Het zal altijd wel ergens impact hebben, maar door dit proces zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken met zoveel mogelijk input van de omgeving en gedegen onderzoek, weten we wel dat we goede keuzes maken’, aldus Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid.

Planning

12 oktober 2021

Statafelgesprekken over het omgevingsprogramma. Belangstellenden kunnen vragen stellen en reageren.

Lees verder

26 oktober 2021

Laatste dag om officiële zienswijze in te dienen op omgevingsprogramma.

Lees verder

November 2021

Gemeente maakt Nota van Zienswijzen. De ingediende zienswijzen worden daarin verwerkt.

Eind november 2021

College stelt het definitieve Omgevingsplan Nieuwe Energie vast

December 2021

Politieke markt over het definitieve Omgevingsplan Nieuwe Energie in het stadhuis

Januari 2022

Naar alle waarschijnlijkheid besluit de gemeenteraad over het Omgevingsplan Nieuwe Energie

7 september 2021

College stelt voorlopig Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vast

9 september 2021

Bewonersorganisaties en pers worden bijgepraat. Negende digitale nieuwsbrief naar inwoners

15 september 2021

Start formele inspraak omgevingsprogramma. Kijk op www.hengelo.nl/terinzage

Lees verder

Uw stem telt mee!

Het is voor ons belangrijk om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met Hengelo. We willen graag uw mening horen. Vul hiernaast alvast een algemene poll in om uw mening op een specifieke vraag achter te laten. Wilt u over meerdere onderwerpen meepraten? Ga dan naar de pagina Praat mee.

De gemeente moet vooral energie opwekken met:

En wat is daarop uw antwoord?

Nieuws

College stelt omgevingsprogramma nieuwe energie vast

Burgemeester en wethouders hebben het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Op één zonne-energieproject na, gaan er nog geen energieprojecten starten. Het college wil eerst nog wachten op uitgebreider onderzoek naar de effecten van zonne- en windenergie op de omgeving. Er wordt met de andere Twentse gemeenten een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage). De gemeenteraad moet nog besluiten.

Denk mee over zonne-energie langs de A35

Betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen op 30 november meepraten en reageren op het eerste schetsontwerp voor het pilotproject Duurzaamheidsroute A35. Met dit pilotproject verkennen Rijkswaterstaat, de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden de mogelijkheden voor duurzame zonne-energie opwek langs de rijkswegen A35, N35 en een de A1 bij knooppunt Buren.

Nog 1,35 miljoen beschikbaar

De gemeente Hengelo wil een duurzame gemeente zijn en zo zuinig mogelijk omgaan met energie. De gemeente wil ook graag het goede voorbeeld geven aan de inwoners. In deze tijd wordt er veel van de inwoners gevraagd als het gaat om energie besparen. Veel Hengeloërs investeren in isolatie, maar nemen ook al verdere stappen om de woning op den duur aardgasvrij te maken. De gemeente kijkt daarom ook kritisch naar het eigen vastgoed, zoals gymzalen, sporthallen en wijkgebouwen. Door regulier onderhoud is al veel bespaard. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van de lampen en isoleren, gebruikt de gemeente duidelijk minder energie. De komende jaren pakt Hengelo het gemeentelijk vastgoed nog intensiever aan. Er is nog 1,35 miljoen euro beschikbaar.

Het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie ligt ter inzage

Het college van B en W heeft op 7 september 2021 het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het uitvoeringsprogramma 2022-2025 en het stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevels. In het voorlopig ontwerp staat beschreven hoe en waar Hengelo duurzame energie wil opwekken in 2030. Ook zijn er uitgangspunten opgenomen waar energieprojecten aan moeten voldoen en hoe de samenleving daarbij betrokken wordt. Ook willen we stimuleren dat daken, parkeerplaatsen en gevels worden gebruikt om energie op te wekken met zonnepanelen.

Statafelgesprekken over Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

In het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Net als andere gemeenten in het land is ook Hengelo bezig met plannen om de gemeente duurzaam te verwarmen (dus zonder aardgas) en om duurzame energie op te wekken met zon en wind. De belangrijkste aanleiding daarvoor is de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2. Hengelo wil daarom steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken. In 2030 moet 40% van de verbruikte energie duurzaam opgewekt zijn en 100% in 2050.

Geen windmolens op Westermaat

Het college heeft deze week het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. In juni stelde het college al de hoofdlijnen van dit omgevingsprogramma vast. In juli tot en met 3 september is de gemeente in gesprek gegaan met de samenleving over dit programma. De hoofdlijnen zijn nu verder uitgewerkt. Meest opvallende is dat de zoeklocaties voor windturbines op de Westermaat zijn geschrapt.

De antwoorden op alle gestelde vragen over zonne- en windenergie

In de digitale bijeenkomsten over zonne- en windenergie hebben we iedereen de mogelijkheid gegeven om hun vragen, twijfels of ideeën met ons te delen. Als vervolg hierop willen we graag alle antwoorden delen op de vragen die gesteld zijn tijdens de sessie in de YouTube chat.

De belangrijkste opbrengsten van de Karavaan van de Nieuwe Energie

De Karavaan van de Nieuwe Energie heeft meer dan twee weken door Hengelo en Borne getrokken. De ene keer was er meer animo dan de andere keer. De karavaan is het drukst bezocht in Wensink-Zuid en de Bornsche Maten in Borne. Mensen konden zich opgeven via onze website voor een bezoek aan de Karavaan. Maar ook hebben mensen zonder afspraak of toevallige voorbijgangers hun reactie kunnen geven.

Karavaan van de Nieuwe Energie naar Bornsche Maten

Op verzoek van de wijkraad en inwoners van de Bornsche Maten voegt de gemeente Hengelo een extra halte toe aan de Karavaan van de Nieuwe Energie. Op maandagavond 5 juli van 17.30 tot 20.30 uur staat de karavaan in de Borsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

De digitale bijeenkomst over windenergie kijkt u hier terug

De gemeente, onderzoeksbureau Bosch & van Rijn en visualisatiebureau ROM3D hebben op donderdagavond 24 juni een digitale bijeenkomst georganiseerd over windenergie via het YouTube kanaal van de gemeente Hengelo. Deze bijeenkomst is terug te kijken!

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.