Nieuws

Op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws rondom Nieuwe energie? Houd deze pagina in de gaten!

13 januari

Inspreken Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie staat op woensdag 19 januari opnieuw op de agenda van de Politieke Markt. De eerste keer dat dit onderwerp op de agenda stond, moest deze sessie helaas opgeschort worden.

Lees verder

2 december

College stelt omgevingsprogramma nieuwe energie vast

Burgemeester en wethouders hebben het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Voordat de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgegeven voor ontwikkeling wil het college eerst uitgebreider onderzoek naar de effecten op de omgeving doen. Er wordt met de andere Twentse gemeenten een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage). Maar ook de effecten van zonnevelden op de omgeving worden onderzocht. De gemeenteraad moet nog besluiten.

Lees verder

17 november

Denk mee over zonne-energie langs de A35

Betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen op 30 november meepraten en reageren op het eerste schetsontwerp voor het pilotproject Duurzaamheidsroute A35. Met dit pilotproject verkennen Rijkswaterstaat, de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden de mogelijkheden voor duurzame zonne-energie opwek langs de rijkswegen A35, N35 en een de A1 bij knooppunt Buren.

Lees verder

11 november

Nog 1,35 miljoen beschikbaar

De gemeente Hengelo wil een duurzame gemeente zijn en zo zuinig mogelijk omgaan met energie. De gemeente wil ook graag het goede voorbeeld geven aan de inwoners. In deze tijd wordt er veel van de inwoners gevraagd als het gaat om energie besparen. Veel Hengeloërs investeren in isolatie, maar nemen ook al verdere stappen om de woning op den duur aardgasvrij te maken. De gemeente kijkt daarom ook kritisch naar het eigen vastgoed, zoals gymzalen, sporthallen en wijkgebouwen. Door regulier onderhoud is al veel bespaard. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van de lampen en isoleren, gebruikt de gemeente duidelijk minder energie. De komende jaren pakt Hengelo het gemeentelijk vastgoed nog intensiever aan. Er is nog 1,35 miljoen euro beschikbaar.

Lees verder

8 oktober

Het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie ligt ter inzage

Het college van B en W heeft op 7 september 2021 het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het uitvoeringsprogramma 2022-2025 en het stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevels. In het voorlopig ontwerp staat beschreven hoe en waar Hengelo duurzame energie wil opwekken in 2030. Ook zijn er uitgangspunten opgenomen waar energieprojecten aan moeten voldoen en hoe de samenleving daarbij betrokken wordt. Ook willen we stimuleren dat daken, parkeerplaatsen en gevels worden gebruikt om energie op te wekken met zonnepanelen.

Lees verder

28 september

Statafelgesprekken over Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

In het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Net als andere gemeenten in het land is ook Hengelo bezig met plannen om de gemeente duurzaam te verwarmen (dus zonder aardgas) en om duurzame energie op te wekken met zon en wind. De belangrijkste aanleiding daarvoor is de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2. Hengelo wil daarom steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken. In 2030 moet 40% van de verbruikte energie duurzaam opgewekt zijn en 100% in 2050.

Lees verder

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.