Planning

Hier vindt u een overzicht van wat er nog staat te gebeuren.

Planning

Oktober 2020

De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Hengelo’s Buiten vast met daarin de zoekgebieden om duurzame energie op te wekken.

November 2020

Uitgebreide algemene communicatiecampagne om inwoners en andere belangstellenden te informeren over onze duurzame plannen. Én om ze uit te nodigen om mee te praten.

December 2020

Digitale energiemarkten en spreekuren over de zoekgebieden voor inwoners en stakeholders.

Januari 2021

Digitale energiemarkt voor ondernemers

Maart 2021

Bosch en van Rijn start met een analyse van de zoekgebieden. Het bureau vergelijkt de verschillende gebieden om tot onderbouwde zoeklocaties te komen.

Voorjaar 2021

We zijn van plan om in het voorjaar extra bijeenkomsten te organiseren over dit onderwerp. Denk hierbij aan een extra bijeenkomst over windenergie (via een webinar). En een extra informatiebijeenkomst in samenwerking met de gemeente Borne over het opwekken van duurzame energie langs de A35 en A1.

Mei 2021

We stellen een zogenoemd ontwerp Omgevingsprogramma op met zoeklocaties. In dit omgevingsprogramma staat hoe we duurzame energie gaan opwekken in de zoekgebieden door zon en wind te gebruiken en op welke wijze we dat doen en met wie. Het college stelt het ontwerp vast.

Mei 2021

Start nieuwe algemene communicatiecampagne

Mei - juli 2021

We leggen het ontwerp Omgevingsprogramma voor aan de samenleving (via de Karavaan van de Nieuwe Energie). We organiseren (digitale) spreekuren over het ontwerp. Belangstellenden kunnen reageren en eventueel een zienswijze indienen. Ook gaan we in gesprek met grondeigenaren, pachters en bewonersorganisaties.

Juli - augustus 2021

De reacties en zienswijzen worden verwerkt in het Omgevingsprogramma.

September - oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het Omgevingsprogramma.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.