Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

2 december

Het proces en de documenten die ten grondslag liggen aan het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

In Hengelo zijn doelstellingen voor duurzame energieopwekking verankerd in het programma Nieuwe Energie Hengelo 2017-2023, dat op 27 september 2017 is vastgesteld door de raad van de gemeente Hengelo.

Hengelo heeft ervoor gekozen om de kaders en randvoorwaarden voor de opwek van duurzame elektriciteit te verankeren via via de instrumenten van de omgevingswet, waarbij participatie een belangrijke rol speelt.

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Samen met bewoners van het Hengelose buitengebied en de stadsrand, onze (keten)partners en buurgemeenten hebben we in cocreatie de thema’s voor de omgevingsvisie bepaald die spelen in het buitengebied. Uit gesprekken rond de omgevingsvisie zijn de zoekgebieden voortgekomen om zonne- en windenergie op te wekken. De belangrijkste punten die uit de omgevingsvisie kwamen:

  • Leg eerst alle daken vol met zonnepanelen
  • Sluit aan bij de hoofdinfrastructuur van de snelwegen voor zon en wind
  • Gebruik ook industrie- en bedrijventerreinen om duurzame energie op te wekken via zon en wind
  • Langs stadsranden met bedrijvigheid om duurzame energie op te wekken met zon.

Hieraan is gevolg gegeven en deze zijn als zoekgebieden toegevoegd. Mensen hebben onder meer meegepraat tijdens gebiedsbijeenkomsten en een enquête. De omgevingsvisie is op 7 oktober 2020 vastgesteld door de raad van de gemeente Hengelo.

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Om binnen de zoekgebieden tot zoeklocaties voor wind en zon te komen en de voorwaarden te geven hoe, met wie en waar energieprojecten aan moeten voldoen heeft het college van B en W opdracht gegeven om een omgevingsprogramma op te stellen. Er is eerst gestart met een technisch potentie onderzoek voor heel Hengelo om te kijken of binnen de zoekgebieden de ambitie ingevuld kan worden. Uit dit onderzoek blijkt dat dit mogelijk is.

Potentiestudie grootschalige zon en wind (technisch onderzoek duurzame elektriciteitsopwekking)

Een stap in het proces om tot een omgevingsprogramma te komen was een enquête onder het Hengelo panel. De belangrijkste uitkomsten zijn terug te zien in het onderstaande factsheet.

Factsheet Energie en Duurzaamheidspeiling Hengelo

De samenleving van heel Hengelo en de buurgemeenten is gevraagd om adviezen en ideeën, onder meer via digitale energiemarkten; waar, hoe en met wie willen we in de zoekgebieden duurzame energie opwekken en wat zijn daarvoor de voorwaarden? Daarnaast is door een onafhankelijk adviesbureau een locatieonderzoek uitgevoerd met een landschappelijke en ecologische studie om de gebieden onderling met elkaar te vergelijken. 

Onderzoeksrapport locatieonderzoek grootschalige zon en wind van Bosch en Van Rijn

Locatieonderzoek bijlage A. Landschap

Locatieonderzoek bijlage B. Ecologie

We hebben alle input van bewoners en de uitkomsten van de onderzoeken verwerkt in de hoofdlijnen van het Omgevingsprogramma; van zoekgebieden naar zoeklocaties. Met deze hoofdlijnen zijn we in juni, juli en augustus 2021 nog een keer naar de samenleving gegaan met de Karavaan van de Nieuwe Energie. De reacties zijn verwerkt en  hebben geleid tot een heroverweging in het voorlopig ontwerp.

Dat heeft van 15 september tot en met 26 oktober 2021 ter inzage gelegen. Er was gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen zijn gewogen en waar nodig wordt het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma gewijzigd. Alle zienswijzen zijn in een Nota van Zienswijzen toegelicht en gemotiveerd. Sommigen hebben tot een heroverweging geleid en zijn verwerkt in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030, Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en Stimuleringsplan zon op dak.

Op 30 november 2021 stemde het college van B en W hiermee in.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu