Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Wet Open Overheid (Woo)

Transparantie is heel belangrijk voor het vertrouwen tussen de Hengeloër, de gemeente en de overheid in het algemeen. Daarom is 1 mei 2022 de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Het doel: transparanter maken van de overheid.

De Woo is op 1 mei 2022 ingegaan, vanaf dit moment gaan we als gemeente meer informatie actief openbaar maken. Want we hebben ontzettend veel informatie en heel veel van die informatie kan ook voor inwoners wat opleveren.

De overheid wil meer openheid over wat zij doet. Daarom gaan wij in de komende jaren stap voor stap alles publiceren wat openbaar is en mogelijk relevant voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Alles? Nee, uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn blijven natuurlijk vertrouwelijk. Dat geldt ook voor informatie, waarvan openbaarmaking niet direct een belang kan dienen. Denk aan notulen van ambtelijke vergaderingen e.d. 

Het openbaar maken van informatie is natuurlijk niet nieuw. Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) namelijk de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is uitgebreider dan de Wob, die alleen uitging van het opvragen van informatie over bestuurlijke onderwerpen. Nu is het een combinatie: wij publiceren alle relevante openbare informatie zelf en vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u alsnog een informatieverzoek Woo indienen en gaan wij u helpen die informatie te zoeken.

Het pro-actief openbaar maken van informatie is niet van de ene op de andere dag geregeld. Daar is tijd voor nodig. Heel veel informatie is al wel openbaar beschikbaar:

  • Beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, daar is regelgeving op van toepassing. Die regelgeving vindt u op: www.overheid.nl.
  • Op onze eigen website is ook veel openbare informatie te vinden. Onze zoekmachine helpt graag.
  • Komt u er niet uit? Stel uw vraag in ons contactformulier, we zoeken graag met u mee.

Op zoek naar bestuurlijke informatie?

Sommige informatie is wel beschikbaar, maar nog niet actief openbaar. Dat soort verzoeken vallen onder de Wet open overheid. Speciaal voor verzoeken in het kader van de Wet open overheid hebben we een formulier gemaakt: Aanvraagformulier WOO

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu