Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente verstrekt persoonsgegevens aan bepaalde organisaties.

U kunt de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Het is niet mogelijk om voor alle organisaties uw gegevens geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van de gegevens wel beperken.

Aan commerciële bedrijven en aan particulieren verstrekt de gemeente nooit gegevens, behalve als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle Nederlanders. Het bijhouden van de gegevens in de BRP is een taak van de gemeente. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal andere organisaties.

In de Wet BRP staat aan wie uw gegevens mogen worden verstrekt. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke gegevens de organisaties precies mogen hebben. Dat hangt namelijk af van de taken die zij uitvoeren en van uw persoonlijke situatie. Op Rijksoverheid.nl kunt u door het beantwoorden van enkele vragen een beeld krijgen welke organisaties gegevens van u kunnen ontvangen.

Als u om geheimhouding van uw gegevens hebt gevraagd, dan verstrekken wij geen gegevens aan:

 • organisaties die door de gemeente Hengelo zijn aangewezen (Reglement gegevensverstrekking BRP Hengelo, bijlage 4 (Pdf))
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen
 • een aanvrager die schriftelijk toestemming van u heeft

Advocaten en faillissementscuratoren mogen uw gegevens opvragen als het nodig is voor een rechtszaak waarbij u betrokken bent. De gemeente mag die gegevens niet zomaar weigeren. Maar als u om geheimhouding hebt gevraagd, dan vragen wij u wel om uw mening. Wij nemen dan altijd eerst contact met u op. Er wordt dan gekeken of dit voor uw eigen veiligheid gevolgen kan hebben. 

U kunt uw gegevens nooit geheim houden voor de overheid en andere organisaties die overheidstaken uitvoeren, zoals:

 • politie, justitie, buitengewone opsporingsambtenaren
 • Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Rijksdienst voor het Wegverkeer, 
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • notarissen
 • gerechtsdeurwaarders
 • organisaties die bevolkingsonderzoeken organiseren
 • pensioenfondsen
 • kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat aan u uitgekeerd moet worden

U kunt via het digitale formulier geheimhouding aanvragen of opheffen. U kunt dit voor uzelf en uw kinderen tot 16 jaar doen.

Wijziging geheimhouding persoonsgegevens

Maak een afspraak

U kunt geheimhouding online regelen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u toch liever naar onze balie komen? Maak dan eerst een afspraak.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu