Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Identiteitsfraude

Merkt u dat iemand misbruik maakt van uw persoonsgegevens?

Of hebt u een gegrond vermoeden dat u slachtoffer gaat worden van identiteitsfraude? Dan is het belangrijk om meteen in actie te komen!

Als iemand gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Fraudeurs kunnen bijvoorbeeld met (een kopie van) uw paspoort of identiteitskaart een bankrekening openen, een creditcard aanvragen, bestellingen doen via internet of een uitkering aanvragen.

Kijk voor meer informatie over identiteitsfraude op Rijkoverheid.nl. U vindt daar antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Bent u slachtoffer van fraude met (een kopie van) uw paspoort of identiteitskaart? Of hebt u een gegrond vermoeden dat dit gaat gebeuren? Meld dat dan direct bij uw gemeente! Wij zorgen dan voor een registratie in het Basisregister reisdocumenten zodat alle belangrijke instanties op de hoogte worden gebracht. Hierdoor wordt (verder) misbruik van het document zoveel mogelijk voorkomen.

Fraudemelding maken

  • Identiteitsfraude meldt u aan de balie op het Publieksplein. U kunt de melding niet digitaal of telefonisch doen.
  • Vertel de baliemedewerker wat u is overkomen. Neem eventueel bewijsstukken mee.
  • Hebt u het originele document nog in uw bezit? Dan moet u dat meteen inleveren.
  • Hebt u het originele document niet meer in uw bezit? Neem dan zo mogelijk andere bewijzen van uw identiteit mee.
  • Wij adviseren om ook contact op te nemen met het Centraal meldpunt identiteitsfraude en -fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude.

U kunt eventueel meteen een nieuw reisdocument aanvragen. Kijk voor informatie over de nieuwe aanvraag op de pagina Paspoort en identiteitskaart.

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie vraagt om een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw Burgerservicenummer (BSN) af. Of maak een kopie met de KopieID-app. 

Met de KopieID-app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Lees meer over de KopieID-app op Rijksoverheid.

Maak een afspraak

Identiteitsfraude meldt u aan de balie op het Publieksplein. U kunt de melding niet digitaal of telefonisch doen.

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu