Nieuws


 

Onthulling naam nieuwe buurt in de wijk Hengelose Es

21 sep 2017Donderdagmorgen 21 september werd het officiële startsein gegeven voor een grootschalige herontwikkeling van een nieuwe buurt in de wijk de Hengelose Es. Dat gebeurde met de onthulling van de naam voor deze nieuwe buurt door wethouder Marcel Elferink, directeur-bestuurder Eric Markvoort van woningcorporatie Welbions en Hans Smit, directievoorzitter van Koopmans Bouwgroep. De naam voor deze nieuwe buurt is: Nieuwe Es.

Lees verder >>

Bye bye bak infokrant: 'Een straatbeeld zonder grijze container; dat is de toekomst'

20 sep 2017De komende tijd valt ie in de brievenbus; de bye bye bak infokrant. Met de laatste berichten over de nieuwe manier van afval inzamelen in Hengelo.

Lees verder >>

200 fietsen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens

20 sep 2017De gemeente Hengelo kan 200 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen blij maken met een fiets. Dankzij het ANWB kinderfietsenplan en het Hengelose Kindpakket heeft de gemeente Hengelo 200 opgeknapte 2e hands fietsen kant en klaar staan! Want elk kind verdient een fiets. Om naar school te kunnen gaan, mee te kunnen doen aan activiteiten of om met vrienden en vriendinnen af te spreken.

Lees verder >>

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

20 sep 2017Op zaterdag 23 september zet Hengelo voor de 11de keer de ‘Hengelose veteranen’ in het zonnetje. Zo’n 120 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose Veteranendag.

Lees verder >>

Meer geld voor veiligheid in Hengelo

20 sep 2017Hengelo is een veilige stad en dat willen we zo houden. Het feitelijke veiligheidsniveau is de afgelopen jaren constant. Dat wordt door de Hengeloërs ook zo ervaren. Maar er zijn nieuwe landelijke fenomenen die ook in Hengelo zichtbaar zijn geworden en waar meer tijd en geld ingestoken moet worden.

Lees verder >>

Risico’s op en rond het spoor

19 sep 2017Over het spoor in Twente worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Denk daarbij aan brandbare stoffen, giftige stoffen en explosieve stoffen. Download hier de informatiekaart over de risico's.

Lees verder >>

Onderzoek uitvoering afvalbeleid door Twente Milieu

19 sep 2017De rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal deden de afgelopen maanden gezamenlijk onderzoek naar de uitvoering van het afvalbeleid door Twente Milieu. Het onderzoek en de aanbiedingsbrief met aanbevelingen vindt u op onze website.

Lees verder >>

Wat te doen aan rattenoverlast?

18 sep 2017Ratten in de omgeving, een vervelend probleem. Ratten komen geregeld voor in Hengelo. Net als in andere gemeenten in ons land, is het aantal meldingen in Hengelo ook toegenomen. Dat komt voornamelijk omdat gemeenten geen gif meer mogen gebruiken om de ratten te bestrijden.

Lees verder >>

Regenboogbank ontwerp overhandigd aan gemeente Hengelo

15 sep 2017Telma van der Hoven heeft vandaag haar winnende regenboogbank ontwerp aan de gemeente Hengelo overhandigd. Telma van der Hoven was als winnares gekozen door de vijfkoppige diverse jury. De gemeente Hengelo gaat de regenboogbank in het centrum plaatsen om aan te geven dat de gemeente Hengelo een regenbooggemeente is. Hiermee wil de gemeente haar inwoners er aan herinneren dat onderscheid op grond van seksuele geaardheid niet is toegestaan.

Lees verder >>

Melding doorgeven aan de gemeente? Dat kan via de BuitenBeter app

13 sep 2017Is er een lantaarnpaal kapot? Ligt er een stoeptegel los of zijn er vuilniszakken gedumpt? Met de BuitenBeter app kunt u uw melding snel en gemakkelijk aan de gemeente doorgeven.

Lees verder >>

Gemeente Hengelo zoekt 700 kinderen

12 sep 2017In Hengelo groeien zo'n 2.200 kinderen op in armoede. Deze kinderen hebben recht op het zogenoemde Kindpakket van de gemeente Hengelo. Hiermee kunnen ze extra bijdragen krijgen. Bijvoorbeeld een kledingbon, een bijdrage voor zwemlessen of een gratis lidmaatschap van de speel-o-theek. Ook is er een regeling waarmee deze gezinnen een computer kunnen aanschaffen of een fiets voor schoolgaande kinderen.

Lees verder >>

Lambertuskermis weer in Hengelo!

12 sep 2017Van 20 tot en met 24 september staat ie weer in Hengelo: de Lambertuskermis. U vindt de kermis dit jaar aan de Enschedesestraat, Wemenstraat (deels), De Wetstraat, Telgen, Brinkstraat en uiteraard op de Markt. Ook zijn er weer allerlei leuke acties.

Lees verder >>

Wilt u iemand bedanken?

12 sep 2017Veel Hengeloërs zetten zich belangeloos in voor anderen. Bijvoorbeeld als actief lid van een vereniging of als vrijwilliger in een buurt of instelling. Er zijn verschillende onderscheidingen om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving.

Lees verder >>

Raadsvergadering

12 sep 2017De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 september vanaf 19.30 uur in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20

Lees verder >>

Gemeente Hengelo ‘zoekt’ 700 kinderen

12 sep 2017Volgens het CBS groeien in Hengelo naar schatting zo’n 2200 kinderen op in armoede. Al deze kinderen hebben recht op het zogenoemde Kindpakket. Hiermee kunnen ze extra bijdragen krijgen, zodat zij net als alle andere kinderen mee kunnen doen. We hebben 1500 kinderen in beeld. Deze groep krijgt rechtstreeks informatie over het Kindpakket. Maar naar schatting zijn er dus zo’n 700 Hengelose kinderen die (nog) geen gebruik maken van het Kindpakket. We proberen deze kinderen via verschillende kanalen te bereiken.

Lees verder >>

Uitreiking koninklijke erepenning handbalvereniging Olypmia

9 sep 2017Op zaterdag 9 september om 16.30 uur reikt burgemeester Schelberg de Koninklijke Erepenning uit aan handbalvereniging Olympia. Dit in verband met het 100 jarig-bestaan van de vereniging. De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke reünie in zalencentrum de Waarbeek aan de Twekkelerweg 327 in Hengelo.

Lees verder >>

Gemeente, Twente Milieu en Welbions pakken rattenoverlast aan

8 sep 2017Er zijn geen open rioolverbindingen aan de Mozartlaan. Dat is het resultaat van het ‘nevelen’, dat de gemeente Hengelo, Twente Milieu en Welbions op donderdag 7 september uitvoerden. In de naburige Kwartelstraat is door het nevelen wel een mogelijk open rioolverbinding aangetroffen.

Lees verder >>

Een week camera's voor veilige kruising PC Hooftlaan/Laan van Driene

6 sep 2017Om een beter beeld van de verkeerssituatie te krijgen, hangen we vanaf zaterdag 9 september camera's. Deze camera's observeren een week de situatie op de fietsoversteek.

Lees verder >>

Locaties ondergrondse containers ter inzage

6 sep 2017Op 29 augustus 2017 heeft het college van B en W besloten om drie ontwerpplannen vrij te geven voor inspraak, die te maken hebben met afvalinzameling in Hengelo. Hier leest u meer over deze inspraakprocedures.

Lees verder >>

Goed uit elkaar! Hulp bij scheiden, met oog voor de kinderen

1 sep 201725 Hengelose stellen gezinnen krijgen hulp bij het regelen én verwerken van hun scheiding. Doel is de scheiding met zo min mogelijk strijd en zo rustig mogelijk te laten verlopen, in het belang van de kinderen.

Lees verder >>

Alzheimer Beweegcafé in Twentebad

30 aug 2017Het Twentebad start op donderdag 7 september met het Alzheimer Beweegcafé voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers.

Lees verder >>

Wie heeft het hardste schot van Twente?

30 aug 2017Welke jongere heeft het hardste schot van Twente? Iedereen mag dit aantonen tussen 6 en 27 september en kan op eigen tijdstip en gelegenheid meedoen op een voetbalmuur in de eigen wijk of buurt. Via een speciale app kan een score worden ingediend. Iedere week wint degene die het hardste schiet kaarten voor een wedstrijd van FC Twente.

Lees verder >>

Inloopspreekuren voor senioren over reizen met het openbaar vervoer

29 aug 2017Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. U bent van harte welkom!

Lees verder >>

Grote antiek, curiosa en brocantemarkt centrum Hengelo

28 aug 2017Op vrijdag 1 september wordt op het Hengelose Marktplein een grote antiek, curiosa en brocante markt gehouden.

Lees verder >>

Maand van de Wederopbouw en Open Monumenten Dag

25 aug 2017September is de maand van de Wederopbouw en van de Open Monumentendag 2017. Bekijk hier de volledige programma's.

Lees verder >>

Zorgloket op twee locaties bereikbaar

23 aug 2017Het Zorgloket is elke dag bereikbaar via de telefoon, de mail en fysiek op twee locaties. U vindt het Zorgloket op de begane grond in het stadskantoor, en bij Wijkracht aan de Deldenerstraat (achter de Waterstaatskerk).

Lees verder >>

WMO Cliëntenraad 4 september

23 aug 2017De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 4 september van 15.30 tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de Hazenweg. U bent hierbij van harte welkom.

Lees verder >>

Stuwputten, vergroenen en afkoppelen tegen wateroverlast

21 aug 2017Afgelopen dinsdagavond 15 augustus trok een forse regenbui over Hengelo. Veel straten kwamen onder water te staan en op een aantal plaatsen bereikte het water woningen en winkels. De gemeente Hengelo heeft daarop besloten extra onderzoek te doen naar mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Lees verder >>

518 extra jongeren aan het werk in Twente

15 aug 2017De Twentse gemeenten zetten zich ook in 2018 extra in voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De lijn die Twente vanaf 2009 al heeft ingezet, wordt hiermee ook het komende jaar doorgezet in nauwe samenwerking met Werkplein Twente.

Lees verder >>

Hengelo plaatst en verwijdert voorlopig geen ondergrondse containers

11 aug 2017De gemeente gaat voorlopig geen ondergrondse restafvalcontainers plaatsen of weghalen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 2 augustus over de wijze waarop inwoners inspraak moeten hebben op het plaatsen van ondergrondse containers. Diezelfde Raad van State heeft een verzoek om te stoppen met omgekeerd inzamelen (de grijze container inleveren en restafval wegbrengen naar een ondergrondse container) afgewezen.

Lees verder >>

Bornsestraat en Oldenzaalsestraat korte tijd dicht

9 aug 2017De Bornsestraat en de Oldenzaalsestraat gaan achtereenvolgens korte tijd dicht.

Lees verder >>

Telgenflat krijgt weer oorspronkelijke wederopbouw uitstraling

3 aug 2017De gemeente Hengelo heeft deze week de vergunning voor de verbouw van de Telgenflat verleend aan de Bouwhuis Groep uit Apeldoorn. Na de verbouwing krijgt dit beeldbepalende gebouw zo veel mogelijk de oorspronkelijke uitstraling terug. Naar verwachting kunnen de eerste huurders hun intrek nemen in het voorjaar van 2018.

Lees verder >>

Wanneer vraagt u een zorgcontainer aan?

28 jul 2017Lukt het niet om uw afvalzakje weg te brengen naar de ondergrondse container? En kunt u het ook niet aan andere vragen? Dan kunt u melden dat u behoefte hebt aan een zorgcontainer.

Lees verder >>

Gemeenteraad stelt koers 2018 – 2021 vast

24 jul 2017De gemeenteraad heeft op 18 juli ingestemd met de Kadernota 2018- 2021. Daaruit blijkt dat de gemeente Hengelo er financieel goed voor staat. De gemeente Hengelo blijft de komende jaren een sociale koers varen. Bovendien wil de gemeente de komende jaren extra investeren in onder meer de binnenstad, de Twentse samenwerking en het Theater van de Stad.

Lees verder >>

DigiD nodig om iets te regelen met de gemeente? Gebruik de DigiD app!

19 jul 2017Bij veel van de digitale formulieren van de gemeente Hengelo kunt u inloggen via DigiD. Handig voor zowel de gemeente als uzelf, het zorgt er namelijk voor dat veel gegevens automatisch vooraf zijn ingevuld. Vanaf nu kunt u ook gebruik maken van de DigiD app om in te loggen.

Lees verder >>

De gemeente Hengelo zoekt nieuwe medewerkers

7 jul 2017Wij hebben twaalf arbeidsplaatsen vrij voor jonge medewerkers. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan snel op de site welke vacatures we hebben!

Lees verder >>

Extra fietsenstallingen tijdens Tropical Day & Night

7 jul 2017Tijdens grote evenementen staan fietsen helaas vaak in de weg voor hulpverleners. Om dit te voorkomen zijn er extra fietsenstallingen tijdens Tropical Day & Night.

Lees verder >>

Twentebad 100 % toegankelijk - Gemeente vraagt mensen mee te denken

30 jun 2017De derde fase van renovatie van het Twentebad komt in zicht. Door deze laatste fase ontstaan meer mogelijkheden voor mindervaliden om gebruik te maken van het bad. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt en vraagt geïnteresseerden om kritisch mee te denken en verbeterpunten aan te dragen.

Lees verder >>

Voedselfiets komt nu ook langs bij de Klokstee

30 jun 2017De gemeente Hengelo heeft de proef met de Voedselfiets uitgebreid met het appartementencomplex de Klokstee. De uitbreiding is op verzoek van De BewonersCommissie Klokstee.

Lees verder >>

Losloopterreinen worden vaker gemaaid

28 jun 2017De gemeente Hengelo gaat ervoor zorgen dat losloopterreinen vaker gemaaid worden. Daarnaast hebben hondeneigenaren voortaan op elk losloopterrein de plicht om hondenpoep op te ruimen. Dat blijkt uit de Nota Hondenvoorzieningen. Het college van B&W wil met de nieuwe nota bij de wensen van inwoners aansluiten.

Lees verder >>

Hengelo krijgt regenboogbank

26 jun 2017Het Hengelose centrum krijgt een regenboogbank. Met de mozaïekbank wil de gemeente Hengelo duidelijk aangeven dat Hengelo een regenbooggemeente is. Want in Hengelo vinden we dat iedereen gelijk is: hetero, lesbisch, homo bi of trans (LHBT). En dat is helaas niet altijd en overal zo vanzelfsprekend. De bank moet nog ontworpen en beplakt worden. Daarvoor doet de gemeente een beroep op de inwoners.

Lees verder >>

Gratis Alzheimer Beweegcafé in Twentebad

22 jun 2017Het Twentebad is op proef begonnen met een Alzheimer Beweegcafé voor mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers. Het eerstvolgende Beweegcafé is op donderdag 6 juli 10.30 tot 11.30 uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden.

Lees verder >>

3 juli: WMO Cliëntenraad

22 jun 2017De WMO Cliëntenraad vergadert op maandag 3 juli van 15.30 tot 17.30 uur in kamer H.027 in het stadskantoor aan de Hazenweg.

Lees verder >>

Team Triatlon voor scholieren rondom Tuindorp vijver

16 jun 20171250 kinderen gaan de uitdaging aan. Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni organiseert Hengelo Sport voor de 4e keer de Team Triatlon voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Hengelo. Dit jaar vindt de triatlon voor het eerst plaats rond de Tuindorp vijver.

Lees verder >>

Schoolverzuim in Borne en Hengelo steeds beter inzichtelijk

15 jun 2017De gemeenten Borne en Hengelo hebben het schoolverzuim beter in kaart gebracht. Hiermee is het aantal meldingen van schoolverzuim in beide gemeenten gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. De stijging van het aantal meldingen wil niet persé zeggen dat het verzuim is toegenomen.

Lees verder >>

Upgrade voor Sportcenter Hengelo

15 jun 2017Het trainingscomplex van FC Twente wordt grondig gerenoveerd. Het hoofdgebouw wordt aangepakt. In totaal kost de renovatie bijna €934.000. Het college stelt voor dat de gemeente €440.000 voor z’n rekening neemt.

Lees verder >>

Fietspad Van der Dussenplein afgesloten

15 jun 2017Vanaf maandag 19 juni is het voor fietsers niet meer mogelijk om vanuit de Bornsestraat naar het Burgemeester Jansenplein te fietsen. Op die dag starten de werkzaamheden aan het stadskantoor en worden de bouwhekken geplaatst. Fietsers kunnen via de Langestraat en aan de andere kant via de Wemenstraat de binnenstad bereiken. De gemeente Hengelo plaatst voor hen omleidingsborden.

Lees verder >>

Regiotaxi in Hengelo

14 jun 2017Op 1 juli stopt de Regiotaxi Twente in zijn huidige vorm. Voor mensen die gebruik maken van de Regiotaxi met een Wmo-vervoerspas van de gemeente Hengelo verandert er na die datum niets.

Lees verder >>

Informatiebijeenkomst F35 en Veldbeek

14 jun 2017U bent tussen 17.00 en 19.30 uur van harte welkom in wijkaccommodatie ’t Berflo, Apolloplein 1, in zaal Pallas-Athena op de 1e verdieping. U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

Lees verder >>

Inloopspreekuur voor ouderen over openbaar vervoer

14 jun 2017Op maandag 19 juni is er een inloopspreekuur voor ouderen die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer. U bent van 10.00 uur tot 11.30 uur van harte welkom in de Thiems Inn, Bevrijderslaantje 6.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie