Nieuws


 

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Hengelo

21 mrt 2018Op woensdag 21 maart kon u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hier leest u de uitslagen.

Lees verder >>

Lichten zaterdag uit voor Earth Hour

21 mrt 2018Zaterdag gaan over de hele wereld tussen 20.30 en 21.30 uur lichten uit voor Earth Hour. Daarmee staan we stil bij de gevolgen van onze acties op de aarde. Ook in Hengelo gaan in de stad ongeveer 2.000 straatlantaarns uit en de verlichting bij verschillende gebouwen.

Lees verder >>

Start kavelverkoop Landmanserve

20 mrt 2018Wie op zoek is naar een kavel kan binnenkort terecht in de buurt ’t Rot. Op donderdag 5 april start de verkoop van circa vijf bouwkavels in het nieuwbouwplan Landmanserve. De start verkoop is van 16.00 tot 18.00 uur in wijkcentrum De Sterrentuin.

Lees verder >>

Op wie gaat u stemmen op woensdag 21 maart?

20 mrt 2018 In Hengelo doen twaalf politieke partijen mee aan de verkiezingen. Op deze pagina leest u in het kort waar de partijen voor staan.

Lees verder >>

Volgende fase werkzaamheden bedrijventerrein Twentekanaal

16 mrt 2018Op maandag 19 maart start de gemeente Hengelo met de tweede fase van de werkzaamheden aan het bedrijventerrein Twentekanaal. Het gaat om de revitalisering van het gebied gelegen tussen de Diamantstraat en het High Tech Systems Park Twente. Door de werkzaamheden is er tot aan de bouwvak verkeershinder op de Opaalstraat, Robijnstraat, Saffierstraat, Smaragdstraat en Barnsteenstraat.

Lees verder >>

Kom ook naar de uitslagenavond!

16 mrt 2018Na afloop van de verkiezingsdag op 21 maart bent u van harte welkom om gezamenlijk de (voorlopige) uitkomst af te wachten.

Lees verder >>

Extra aandacht voor veiligheid bij schoolzwemmen

16 mrt 2018De scholen in Hengelo gaan werken volgens het nieuwe protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen. Dat hebben ze deze week besproken tijdens een bijeenkomst in het Twentebad met wethouder Claudio Bruggink. Door te werken volgens het nieuwe protocol worden de afspraken en verantwoordelijkheden rond het schoolzwemmen nog duidelijker voor de deelnemers.

Lees verder >>

Doet u ook mee met de Hengelose Opschoondag?

16 mrt 2018Hengelo doet op zaterdag 24 maart mee aan de Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan overal in het land mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen in de eigen wijk of buurt. Meedoen is eenvoudig en hoeft niet lang te duren. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner!

Lees verder >>

Twentse gemeenten werken samen aan Twentse Energie

15 mrt 2018De colleges van burgemeester en wethouders van tien Twentse gemeenten hebben kennis genomen van de Twentse Energie Strategie. Deze strategie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeenten, regionale partners, bedrijven en inwoners.

Lees verder >>

Enorme klus: betonstort keldervloer stadskantoor Hengelo

15 mrt 2018Op 15 maart 2018 is de keldervloer van het nieuwe stadskantoor Hengelo gestort. De keldervloer is circa 2.500 m2 en 30 cm dik. In totaal wordt 700 m3 beton gestort.

Lees verder >>

Start woonwensenonderzoek in Beckum

14 mrt 2018In januari van dit jaar is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling om nieuwbouw in Beckum mogelijk te maken. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen KROON Kennisteam en de Dorpsraad Beckum.

Lees verder >>

Anterieure overeenkomst herziening bestemmingsplannen

12 mrt 2018Het college van B en W maakt bekend dat een anterieure overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de percelen Nijhuisbinnenweg 16. U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 14 maart tot en met 24 april 2018 inzien.

Lees verder >>

Aantal overharde wegen in buitengebied tijdelijk afgesloten

9 mrt 2018De gemeente heeft de Kettingbrugweg/Steenrietweg en de Morshoekweg af moeten sluiten vanwege een zeer slecht wegdek. Door de dooi zijn de wegen niet meer goed begaanbaar.

Lees verder >>

Wie verdient een lintje?

8 mrt 2018Veel Hengeloërs zetten zich belangeloos in voor anderen, bijvoorbeeld als actief lid van een vereniging. Vindt u dat iemand een lintje verdient? Geef die persoon dan op voor lintjesregen 2019.

Lees verder >>

Hennepkwekerij in uw buurt? Help mee onveilige situaties te bestrijden

6 mrt 2018Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Vermoedt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld dit bij Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Lees verder >>

Start nieuwe groep Cool2Bfit in Hengelo

5 mrt 2018Op maandag 19 maart start een nieuwe groep kinderen met het programma Cool2Bfit. Dit is een sportief programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 7 tot 13 jaar.

Lees verder >>

150.000 euro beschikbaar voor groepsactiviteiten gericht op ontmoeten en vrijetijdsbesteding

28 feb 2018Welke activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden kunnen we in Hengelo bedenken en ontwikkelen, zodat kwetsbare volwassenen en jongeren minder eenzaam zijn en zichzelf beter kunnen redden? De gemeente Hengelo stelt hier een unieke subsidie voor beschikbaar, onder de titel ‘KOM MEEDOEN!’. De subsidie is vanaf dit moment aan te vragen via aanvraagformulier.

Lees verder >>

Bijeenkomst Samen dementie vriendelijk

27 feb 2018Hengelo heeft de ambitie een dementievriendelijke gemeente te worden in 2018. We hebben u daarbij nodig! Hoe? Dat vertellen wij u graag tijdens de bijeenkomst Hengelo Haakt In, Samen dementie vriendelijk! op 8 maart. U bent van harte welkom!

Lees verder >>

Hengelose initiatieven gevraagd rond viering 150 jaar Stork

27 feb 2018Stork’s activiteiten in Hengelo bestaan in september 150 jaar en dat gaat de stad merken. Naast het grote theaterspektakel Stork! in Hart van Zuid, een tentoonstelling, een jubileumboek en 150 videoportretten, komt er ook geld voor Hengelose initiatieven rond 150 jaar Stork in de stad. Het college van B en W stelt 15.000 euro beschikbaar. De Fuldauerstichting (Lokaal Fonds Hengelo) vult dit bedrag aan tot maximaal 30.000 euro.

Lees verder >>

Takkenronde en compostactie komen eraan

27 feb 2018Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 12 maart tot en met vrijdag 23 maart. Twente Milieu haalt op afspraak gratis snoeihout op. Daarnaast kunnen Hengeloërs vanaf zaterdag 17 maart een week lang gratis compost en bladferment afhalen op het Milieupark.

Lees verder >>

Stadscompliment de Nijverbij voor Joop van Alfen

21 feb 2018Op woensdag 21 februari reikte wethouder Claudio Bruggink het Stadscompliment de Nijverbij uit aan de heer Joop van Alfen. Dit gebeurde tijdens een receptie bij het Leger des Heils (Bij Bosshardt).

Lees verder >>

Onderzoek parkeren nieuwe stadskantoor

21 feb 2018De gemeente Hengelo gaat aan de slag met een zogenoemd bedrijfsmobiliteitsplan. Dat is nodig vanwege de bouw van het nieuwe stadskantoor in de binnenstad. Er wordt de komende weken onder het eigen personeel een enquête gehouden naar de parkeerbehoefte.

Lees verder >>

‘Hengelo kiest voor groen’

21 feb 2018Hengelo kiest voor groen. Dat staat centraal in de uitvoeringsagenda 2018 van het programma Nieuwe Energie Hengelo, dat het college van burgemeester en wethouders vaststelde. In het uitvoeringsprogramma staan concrete plannen waarmee de gemeente het gebruik van fossiele energie wil terugbrengen.

Lees verder >>

Twente krijgt één poppodium

21 feb 2018Enschede en Hengelo krijgen samen één poppodium voor de regio Twente. Dat hebben de colleges van Enschede en Hengelo besloten. Het Twentse poppodium moet op landelijk niveau het grootste en meest toonaangevend poppodium worden in Oost Nederland.

Lees verder >>

Concept Verordening jeugdhulp en concept Beleidsregels jeugdhulp ter inzage gelegd

21 feb 2018Het college van B en W heeft op 13 februari 2018 ingestemd met de concept Verordening jeugdhulp en de concept Beleidsregels jeugdhulp, en geeft deze vrij voor inspraak.

Lees verder >>

Gemeente introduceert MijnHengelo

19 feb 2018De gemeente Hengelo heeft de digitale dienstverlening uitgebreid met het portaal MijnHengelo (te bereiken via de korte link MijnHengelo.nl). MijnHengelo start met Werk en Inkomen en wordt op den duur uitgebreid met nog andere gemeentelijke dienstverlening.

Lees verder >>

BeestenBenders naar de bios

19 feb 2018Filmhuis Hengelo rolt op woensdagmiddag 21 februari de rode loper uit voor de Hengelose BeestenBenders. Als echte VIB’s (very important BeestenBenders) mogen de kinderen plaatsnemen in een voor hun speciaal gereserveerde zaal. Hier kunnen ze tijdens de film even bijkomen van de opruimronde die ze van tevoren hebben gelopen.

Lees verder >>

Wilt u ook een gezond gezin? 'Gezonde Toekomst Dichterbij' helpt u daar mee!

16 feb 2018Binnenkort starten er een uniek programma voor gezinnen met kinderen in Hengelo.

Lees verder >>

Regenboogbank op Schouwburgplein

16 feb 2018De regenboogbank is vanmorgen op het Schouwburgplein geplaatst. Daar krijgt de bank een tijdelijke plek tot de werkzaamheden aan het stadskantoor en het centrum zijn afgerond en de bank naar de omgeving van het stadhuis verhuist. Ruim veertig vrijwilligers beplakten de bank de afgelopen maanden met mozaïek. De Hengelose Telma van den Hoven ontwierp de bank.

Lees verder >>

Nieuwe training ‘Groeien met uw bedrijf’ op 8 en 22 maart

16 feb 2018De economie trekt weer aan. Veel bedrijven profiteren hiervan en laten weer groei van omzet en winst zien. Het midden en klein bedrijf profiteert nog niet in dezelfde mate mee. Daarom verzorgt ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) samen met Duchateau Business Empowerment de training ‘Groeien met uw bedrijf'.

Lees verder >>

Erepenning voor boekhandel Broekhuis

13 feb 2018Op maandag 12 februari reikte burgemeester Sander Schelberg de zilveren Erepenning uit aan de heer Kees Schafrat van boekhandel Broekhuis. Dit gebeurde in de Schouwburg Hengelo tijdens de feestelijke viering van het 150-jarig bestaan van de boekhandel.

Lees verder >>

Actieplan Binnenstad voorbeeldproject voor Europese steden

9 feb 2018Het Actieplan Binnenstad, dat de gemeente Hengelo afgelopen najaar vaststelde, is een van de Europese voorbeeldprojecten voor andere steden. Daarom presenteerde Hengelo op 7 en 8 februari het Actieplan Binnenstad aan bevriende steden in het Italiaanse Spoleto, een stad in Umbrië, ten zuiden van Perugia.

Lees verder >>

286 nieuwe woningen in 2017 gerealiseerd

9 feb 2018In Hengelo zijn 143 woningen ontwikkeld op plekken waar eerder kantoren, winkels of scholen waren. In totaal zijn 286 woningen gerealiseerd in 2017. Dit is een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees verder >>

De treindienst Hengelo – Bad Bentheim gaat op 26 februari rijden

7 feb 2018Keolis Deutschland gaat vanaf 26 februari het grensoverschrijdende verkeer tussen Hengelo en Bad Bentheim, de eurobahn-lijn RB 61, weer opstarten.

Lees verder >>

11.500 euro vuurwerkschade in Hengelo

2 feb 2018De afgelopen jaarwisseling is er voor ongeveer 11.500 euro aan vuurwerkschade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen. Dat blijkt uit inventarisatie bij verschillende gemeentelijke afdelingen, Gildebor en de politie. De vorige jaarwisseling was dat 25.000 euro.

Lees verder >>

Eerste afvalklepper van 2018 binnenkort op de deurmat

2 feb 2018De komende weken valt ie weer bij alle Hengelose huishoudens in de bus: de eerste Afvalklepper van dit jaar.

Lees verder >>

Breder aanbod Goed uit elkaar!

31 jan 2018In september 2017 is het project Goed uit elkaar! van start gegaan. De gemeente Hengelo, advocaten, mediators en andere hulpverleners werken daarin samen om gezinnen te helpen bij het regelen en verwerken van hun scheiding. Sinds kort kunnen ook stellen meedoen die al gescheiden zijn, maar na verloop van tijd toch onenigheid krijgen over bijvoorbeeld de naleving van het convenant en de omgang met de kinderen.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?