Nieuws


 

Koper voor pand Paul Krugerstraat 49

18 jul 2019Het plan van Explorius is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkoopprocedure van de Paul Krugerstraat 49. Het voormalige schoolgebouw en het bijbehorende terrein worden getransformeerd tot een wooncomplex voor ouderen die zorg nodig hebben. Daarmee krijgt deze locatie een goede nieuwe invulling.

Lees verder >>

De laatste fase van de Kuipersdijk!

17 jul 2019Vanaf 1 juli wordt de kruising van de Pruisische Veldweg met de Kuipersdijk voor verkeer naar Veldwijk Zuid afgesloten. Vanaf de Breemarsweg of Kuipersdijk kun je niet via de Pruisische Veldweg de woonwijk Veldwijk Zuid bereiken. Vanaf 8 juli wordt de kruising van de Pruisische Veldweg met de Kuipersdijk voor verkeer van en naar Veldwijk Zuid afgesloten. Via de Pruisische Veldweg kun je de woonwijk Veldwijk-Zuid niet in of uit. Deze volledige afsluiting duurt tot en met 19 juli.

Lees verder >>

Dikkersterrein Hart van Zuid in ontwikkeling

17 jul 2019Het karakteristieke Dikkersterrein in Hart van Zuid wordt de komende jaren omgetoverd tot een heerlijke en unieke woonlocatie. Er zijn plannen voor kleinschalige stedelijke studio’s, lofts en (nieuwbouw)woningen, aangevuld met diverse ondersteunende functies, zodat er een mooie aanvulling ontstaat op de overige voorzieningen in Hart van Zuid en de binnenstad.

Lees verder >>

De allereerste groentuin in Hengelo

11 jul 2019De allereerste groentuin is vandaag geopend door wethouder Bas van Wakeren. De ondergrondse restafvalcontainer aan de Paul Steenbergenstraat in de Hasseler Es is voorzien van levend groen!

Lees verder >>

Provincie Overijssel en gemeente Hengelo maken afspraken over woningbouw

11 jul 2019De woningmarkt in Hengelo is volop in beweging. Er is steeds meer vraag naar woningen in met name de Hengelose binnenstad en het gebied Hart van Zuid. Bas van Wakeren, wethouder Wonen: ‘Er zijn steeds meer mensen die graag stedelijk willen wonen en we willen beter kunnen inspelen op deze behoefte. Daarom hebben we samen met de provincie Overijssel het ‘Perspectief voor een gezonde woningmarkt’ opgesteld, zodat we de komende jaren de juiste woningen op de juiste plek kunnen realiseren’.

Lees verder >>

Spoedaanvragen van paspoorten en identiteitskaarten op 11 en 12 juli niet mogelijk

11 jul 2019Let op: Donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli zijn spoedaanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten niet mogelijk! Dit in verband met de installatie van nieuwe hardware. Gewone aanvragen kunnen wel. Op vrijdag 12 juli kunnen er ook geen reisdocumenten worden afgehaald.

Lees verder >>

KPN NetwerkNL rolt opnieuw glasvezel uit in Hengelo

10 jul 2019Vanaf eind augustus wordt er doorgepakt met de aanleg van glasvezel in Hengelo ten zuiden van de A1. Het is de ambitie dat er circa 27.000 huishoudens voor eind 2021 zijn aangesloten. Vier jaar eerder werden alle huishoudens in Hengelo-Noord op glasvezel aangesloten. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hengelo en KPN is op 10 juli getekend.

Lees verder >>

Plaatsingsplan containers definitief

10 jul 2019Op 10 juli heeft de Raad van State zijn laatste uitspraak gedaan in het omvangrijke dossier van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) in Hengelo. Er zijn de afgelopen jaren 300 ondergrondse containers geplaatst of verplaatst in Hengelo om het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’ mogelijk te maken. Mensen brengen met dit systeem zelf hun zak restafval naar een container in de buurt. Er was een plaatsingsplan nodig om al deze containers te plaatsen.

Lees verder >>

Shop & go, vanaf het najaar in Hengelo

10 jul 2019Parkeertijden die aansluiten op de winkeltijden, klantvriendelijk handhaven en speciale parkeerplaatsen waar je gratis kort kunt parkeren. Dat zijn drie maatregelen uit het Parkeerplan Binnenstad die autoparkeren in de binnenstad makkelijker en klantvriendelijker moeten maken. We zetten voor je op een rijtje wat er precies gaat veranderen en wanneer.

Lees verder >>

Besluit geluidbelasting Deldenerstraat

9 jul 2019De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de maximale geluidbelasting voor woningen ten gevolge van het verkeer op de Deldenerstraat vastgesteld.

Lees verder >>

Eikenprocessierups

5 jul 2019We krijgen momenteel meldingen binnen van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups kunnen klachten veroorzaken bij mens en dier.

Lees verder >>

Terugblik gebiedsconferentie “De kans om je stem te laten horen”

4 jul 2019Meer dan 100 inwoners van het buitengebied in de gemeente Hengelo kwamen op 3 juli bijeen voor de eerste gebiedsconferentie van de omgevingsvisie buitengebied. De avond was opgedeeld in drie rondes met verschillende workshops; themaworkshops en gebiedsworkshops.

Lees verder >>

Eén organisatie voor openbaar en katholiek primair onderwijs

3 jul 2019De twee stichtingen voor basisonderwijs Primato (openbaar) en Dr Schaepman (katholiek) hebben besloten tot een intensieve samenwerking; het openbaar en katholiek primair onderwijs in Hengelo wordt in de toekomst vanuit één organisatie aangeboden. Zo kunnen de stichtingen in Hengelo modern, toekomstbestendig basisonderwijs blijven aanbieden. De gemeente schaart zich achter deze samenwerking en draagt bij aan de financiering.

Lees verder >>

Arbeidsregio Twente omarmt Praktijkleren

2 jul 2019Eind van dit jaar hebben er zo’n 50 Twentenaren een praktijkverklaring in het mbo op zak, eind 2020 zijn dat er in totaal 150. Dat is de inzet van de Pilot Praktijkleren, die op 1 juli officieel van start is gegaan.

Lees verder >>

Predicaat Hofleverancier voor Assink & Schipholt

27 jun 2019Op donderdag 27 juni reikte Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, onder toeziend oog van burgemeester Sander Schelberg het Predicaat Hofleverancier uit aan de 100-jarige firma Assink & Schipholt.

Lees verder >>

Nijverbij voor 83-jarige Martin Meijerink

26 jun 2019Voor het onder de aandacht brengen van het verhaal van Theo van Loon uit Hengelo en zijn medestrijders wordt hem van harte het Stadscompliment de Nijverbij uitgereikt.

Lees verder >>

Gemeente Hengelo krijgt nieuwe huisstijl

26 jun 2019De gemeente Hengelo krijgt een nieuwe huisstijl. Na 30 jaar gaan we afscheid nemen van huidige logo. In 2020 beginnen we in ons nieuwe stadshuis, mét een nieuwe 'visuele identiteit.

Lees verder >>

Erepenning voor 75-jarige S.H.O.

24 jun 2019Op zaterdag 22 juni reikt wethouder Sport Claudio Bruggink de Erepenning uit aan de S.H.O. (Scheidsrechtersvereniging Hengelo en Omstreken). Dit gebeurt om 16.00 uur tijdens de viering van het 75-jarige bestaan van de vereniging in Het Vöggelhoes, Boortorenlaan 27 in Hengelo.

Lees verder >>

Renovatie kleedruimtes Twentebad start 4 juli

21 jun 2019Het Twentebad is in februari begonnen met de laatste en tevens de grootste verbouwing aan het bestaande pand. Zo worden de meest zichtbare werkzaamheden op dit moment verricht door het aanbrengen van een nieuwe entree. Daarnaast start het Twentebad op 4 juli met de renovatie van de kleedruimtes. Deze ingreep kan zorgen voor overlast.

Lees verder >>

Kadernota 2020-2023: deze ideeën voor nieuw beleid zijn overgenomen

21 jun 2019Het college van B en W geeft kleuring aan de stad door de voorstellen in de Kadernota 2020-2023. Deze voorstellen zijn onder meer gebaseerd op allerlei ideeën van inwoners en ambtenaren voor nieuwe gemeentelijke uitgaven en de discussies daarover met gemeenteraadsleden tijdens politieke markten in mei en juni.

Lees verder >>

In gesprek over toekomst Buitengebied

19 jun 2019Inwoners van het buitengebied van Hengelo zijn allemaal uitgenodigd om op woensdag 3 juli mee te praten over de toekomst van het gebied. De gemeente Hengelo wil namelijk een omgevingsvisie voor het buitengebied opstellen. Dat wil ze niet alleen doen, maar samen met de bewoners. Op woensdagavond 3 juli zijn er in het ROC van Twente verschillende workshops waar bewoners zich voor aan kunnen melden. De avond duurt van 18.30 tot 21.30 uur.

Lees verder >>

Gemeentelijk vastgoedbedrijf onderzocht

19 jun 2019De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van het onderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo: in bedrijf, verder professionaliseren’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het is een onderzoek naar de ontwikkeling van het Vastgoedbedrijf vanaf de oprichting in 2012 en de uitvoering en resultaten van het gevoerde vastgoedbeleid.

Lees verder >>

De Slingermarkt

18 jun 2019De Slingermarkt is een digitale plek waar vragers en aanbieders elkaar online kunnen vinden op het gebied van eenmalig vrijwilligerswerk. Het doel is het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid.

Lees verder >>

Filmpje Boekelosebrug - Laan Hart van Zuid

18 jun 2019Afgelopen vrijdag hebben we met onze samenwerkings- en subsidiepartners getoast op de totstandkoming van de nieuwe Boekelosebrug en de Laan Hart van Zuid...

Lees verder >>

Heeft u een buur die veel voor u of anderen doet?

17 jun 2019Vanaf maandag 17 juni kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden een beste buur nomineren voor de Beste Buur Bokaal.

Lees verder >>

Uitbreiding uren voorschool vanaf 2020

12 jun 2019Per 1 januari 2020 biedt de gemeente alle Hengelose peuters 8 uur voorschool aan. Nu is dat nog 5 uur. Peuters met een achterstand in (taal)ontwikkeling krijgen 16 uur voorschool. De gemeente loopt daarmee vooruit op de wettelijke verplichting die ingaat op 1 augustus 2020. De gemeente Hengelo wil alle peuters kwalitatief hoogwaardige peuteropvang bieden, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat alle peuters zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

Lees verder >>

Opknapbeurt speeltuinen Leeuwerikstraat en César Franckstraat

12 jun 2019De speeltuinen aan de Leeuwerikstraat en César Franckstraat worden binnenkort opgeknapt. De gemeente Hengelo en het bestuur van de Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier hebben daar goede afspraken over gemaakt. De gemeente verwacht dat de kinderen dit najaar weer volop kunnen spelen in beide speeltuinen.

Lees verder >>

Volgende fase aanpak binnenstad: evenementenplein en nieuw parkeer-terrein

12 jun 2019De openbare ruimte rondom het stadhuis en nieuwe stadskantoor krijgt dezelfde uitstraling als de vernieuwde Enschedesestraat. Hiervoor wil het college € 3,7 miljoen uittrekken. Het geld is voor de aanleg van het evenementenplein, de ruimte rondom stadhuis en stadskantoor, een parkeerterrein op het Kloosterhof en meer groen. Een opvallend en speels element is de (spring)fontein op het evenementenplein.

Lees verder >>

Plannen Marktplein: Hijschkamer financieel niet haalbaar

12 jun 2019De afgelopen maanden heeft de gemeente Hengelo de door West8 en Gerard Cornelisse opgestelde businesscase met betrekking tot de Hijschkamer getoetst op de financiële onderbouwing. Op dinsdag 11 juni heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het resultaat van deze toetsing.

Lees verder >>

Witte rook voor DEC Noord

7 jun 2019Vanmiddag is de nieuwe Decentrale Energie Centrale (DEC) Noord aan de Laan Hart van Zuid officieel geopend. Wethouder Mariska ten Heuw en Joep Weerts van Ennatuurlijk deden de opening door in popodium Metropool een timlapse-film te starten begeleid door Helga van Leur. DEC levert een mooie bijdrage aan de warmtevoorziening in Hengelo en is een zeer belangrijk onderdeel van het Hengelose Warmtenet. ‘We hebben onze nek uitgestoken als gemeente en onderweg vele hobbels en discussies meegemaakt. Nu is er witte rook en dat is een hele mooie stap’, aldus wethouder Mariska ten Heuw.

Lees verder >>

Geel label aan uw fiets? We voeren een fietsonderzoek uit in de binnenstad!

3 jun 2019De gemeente voert op 5, 7, 13 en 15 juni fietstellingen uit in de binnenstad. Dit gebeurt om een beeld te krijgen van de benodigde capaciteit en om te kijken van welk type fietsvoorzieningen bezoekers vooral gebruik maken.

Lees verder >>

6 juni Klimaatdebat in Metropool, bent u erbij?

3 jun 2019Op donderdag 6 juni wordt DEC Noord aan de Laan Hart van Zuid officieel geopend. De realisatie van de nieuwe decentrale energie centrale (DEC) Noord levert een mooie bijdrage aan de warmtevoorziening in Hengelo en is een zeer belangrijk onderdeel van het Hengelose Warmtenet.

Lees verder >>

Boekelosebrug komend weekend weer open

29 mei 2019Op vrijdagavond 31 mei gaan de hekken bij de nieuwe Boekelosebrug weg! Vanaf dat moment kan iedereen over deze unieke brug en de nieuwe Laan Hart van Zuid snel van het Centraal Station/de binnenstad naar het bedrijventerrein Twentekanaal Zuid en de A35 (en natuurlijk ook weer terug).

Lees verder >>

Stadskantoor gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

29 mei 2019Het stadskantoor is op donderdag 30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei gesloten.

Lees verder >>

Hengelose uitslagen Europese Parlementsverkiezingen

27 mei 2019Sinds zondagavond 26 mei 23.00 uur zijn de uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen openbaar. De Hengelose uitslagen staan sinds dat tijdstip ook op deze website. Je vindt er verschillende uitslagbestanden (met en zonder de afzonderlijke kandidaten), een historische vergelijking met 2014 en de processen-verbaal van alle stembureaus. De processen-verbaal zijn vanaf maandag 27 mei 2019 ook in te zien bij de balies op het Publieksplein.

Lees verder >>

Ruime kavels Stromen-Zuid in woongebied Dalmeden in de verkoop

27 mei 2019Wie op zoek is naar een ruime kavel in een groene omgeving, doet er goed aan vrijdagmiddag 14 juni vrij te houden. Dan gaan namelijk 14 ruime kavels in de verkoop in Stromen-Zuid (Dalmeden). Belangstellenden kunnen tussen 15.30 en 17.00 uur in het stadskantoor (Hazenweg 121) aangeven op welke kavel ze een optie willen. Wie het eerst komt, mag het eerst kiezen. Op dinsdag 4 juni is er nog eerst een informatiebijeenkomst voor wie meer wil weten over de mogelijkheden in Stromen-Zuid en over de start verkoop.

Lees verder >>

Brand bij afvalverwerker Twence

26 mei 2019Op zondag 26 mei zijn de hulpdiensten in Twente actief geweest bij een zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand in een pand voor groente, fruit en tuinafval-verwerking heeft veel schade aangericht. Er is enige tijd stank en rookoverlast veroorzaakt in de omgeving.

Lees verder >>

Koper voor pand Bataafse Kamp: Ambitieus plan zorgt voor unieke plek aan rand centrum

24 mei 2019Het plan Bataafse+ is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkoopprocedure van de Bataafse Kamp. Het plan van de combinatie Nijhuis Bouw B.V. – HK2 voegt wonen voor het hogere segment toe aan de rand van de binnenstad. De waardevolle elementen van het gebouw blijven behouden.

Lees verder >>

De Deldenerstraat gaat op de schop

23 mei 2019Na de zomervakantie starten de werkzaamheden aan de eerste fase van de Deldenerstraat. De riolering is aan vervanging toe en dat is een mooi moment om het meteen duurzamer aan te pakken. Er komt een nieuwe buis die het regenwater afvoert naar de Berflobeek en Drienerbeek.

Lees verder >>

Meer onderdelen in Kindpakket 2019-2020: extra fruit, aandacht voor gezond & lekker eten én talentontwikkeling

22 mei 2019De gemeente Hengelo wil voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen, omdat ze het thuis niet breed hebben. Met het Kindpakket kunnen ze meedoen met leeftijdsgenootjes en krijgen ze dezelfde kansen. Nieuw in 2019-2020 is dat de Voedselbank extra fruit gaat verstrekken aan gezinnen met kinderen.

Lees verder >>

Hengelo sluit 2018 af met positief resultaat

22 mei 2019Het college van B en W is tevreden over het inhoudelijke en financiële resultaat over 2018. ‘We hebben in 2018 op diverse fronten geïnvesteerd in onze stad. Bovendien sluiten we het jaar af met een positief financieel resultaat ’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën.

Lees verder >>

Reactie gemeente op uitlatingen Bosophetplein

21 mei 2019Op Facebook ging afgelopen weekend een bericht rond waarin werd geschreven dat bij wijkcentra en de bibliotheek in Hengelo medewerkers werden verzocht om posters van Bosophetplein te verwijderen en niet meer als afhaalpunt te fungeren. Hierbij wordt benoemd dat dit opgelegd zou zijn door medewerkers van de gemeente Hengelo. Dit verhaal is NIET waar.

Lees verder >>

Weekend- en nachtafsluiting A35

20 mei 2019De A35 is vanaf Delden (afrit 28) tot knooppunt Buren volledig afgesloten voor verkeer richting Almelo van vrijdag 24 mei 20.00 uur tot maandag 27 mei 05.30 uur en van maandag 27 mei 20.00 uur tot dinsdag 28 mei 05.30 uur. De A35 is vanaf knooppunt Azelo tot Almelo-Zuid afgesloten en de verbindingsweg vanaf de A1 is voor verkeer richting Almelo afgesloten. Daarnaast worden ook de op- en afrit Borne-West afgesloten.

Lees verder >>

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Ingrid Luttikhuis-Nijmeijer

18 mei 2019Op zaterdag 18 mei heeft locoburgemeester Mariska ten Heuw een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Ingrid Luttikhuis-Nijmeijer. Dit gebeurde om 15.00 uur in Carintreggeland Huis Backenhagen tijdens een reguliere middagbijeenkomst voor ouderen van de Zonnebloem en bewoners van Backenhagen aan de Backenhagenlaan 200. Armonia was aanwezig voor de muzikale omlijsting.

Lees verder >>

Beloning voor zwerfafvalruimers van #nationaleopschoondag

17 mei 2019Op 23 maart was het Landelijke Opschoondag. Dat betekent dat overal in het land mensen de straat zijn opgegaan om zwerfvuil op te ruimen. Ook in Hengelo zijn veel mensen aan de slag gegaan om hun buurt weer een stukje netter en schoner te maken. De gemeente Hengelo en Gildebor zijn blij met zoveel Hengeloërs die actief bijdragen aan een schone omgeving en vinden dat deze initiatieven beloont moeten worden! Vier initiatieven zijn uitloot om een tegoedbon van €100 in ontvangst te nemen van wethouder Bas van Wakeren.

Lees verder >>

Samenwerken aan de omgevingsvisie Buitengebied

16 mei 2019Het stedelijk gebied van Hengelo wordt omringd door een mooi buitengebied, waar het goed recreëren, wonen en ondernemen is. Maar waar ook verschillende belangen spelen. Gemeente Hengelo wil al die belangen horen en laten meewegen in de nieuw op te stellen omgevingsvisie Buitengebied.

Lees verder >>

Groen in de binnenstad: dit staat er nog allemaal te gebeuren

15 mei 2019In Hengelo werken we hard aan een aantrekkelijke en groene binnenstad. Hoe we dat precies doen, lees je hier.

Lees verder >>

Parkeertijden aangepast aan winkeltijden

15 mei 2019Parkeertijden die aansluiten op de winkeltijden, klantvriendelijk handhaven en speciale parkeerplaatsen waar je gratis kort kunt parkeren. Dat zijn drie maatregelen uit het Parkeerplan Binnenstad die autoparkeren in de binnenstad makkelijker en klantvriendelijker moeten maken. Het college heeft ingestemd met het Parkeerplan Binnenstad en vraagt de gemeenteraad om vervolgens een definitief besluit te nemen over het plan en de financiële consequenties.

Lees verder >>

34 externe voorstellen voor nieuw beleid

13 mei 2019‘Wat verdient extra geld en aandacht de komende vier jaar?’ Met deze oproep wilde de gemeenteraad graag ideeën ophalen voor de Kadernota 2020-2023. In totaal zijn er 34 externe voorstellen ingediend, ter hoogte van € 802.000 in 2020. Tijdens de Politieke Markt van woensdag 22 mei gaan de indieners van de voorstellen en de gemeenteraad met elkaar in gesprek. In juni wordt duidelijk of en hoeveel (financiële) ruimte er is om nieuwe voorstellen uit te voeren.

Lees verder >>

Nijverbij voor de heer Taeke de Jonge

11 mei 2019Op zaterdag 11 mei reikte wethouder Gerard Gerrits het Stads-compliment De Nijverbij uit aan de heer Taeke de Jonge. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van het Tuindorpbad voor het seizoen 2019. Dit was tegelijkertijd het afscheid van Taeke de Jonge als voorzitter van het Tuindorpbad.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?