Nieuws


 

Stadscompliment De Nijverbij voor de heer Gerard Engbersen

12 nov 2019Op maandag 11 november 2019 reikte wethouder Mariska ten Heuw het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Gerard Engbersen. Dit gebeurde na afloop van de 26ste Sint Maartenoptocht in het stadsdeel Hengelo Midden.

Lees verder >>

Ervencoaches in Hengelo

12 nov 2019Het landelijk gebied is in beweging. Veel agrariërs staan met hun boerenbedrijf voor een belangrijke keuze: stoppen, op dezelfde voet verder, uitbreiden of moderniseren? Ervencoaches: Gerrit Meutstege, Neeltje Bleumink en Tom Jannink helpen verder. De ervencoaches zijn onderdeel van het project Toekomstgerichte Erven, waarbij de provincie erfeigenaren in het landelijk gebied stimuleert om hun erf structureel te verduurzamen en te verbeteren.

Lees verder >>

Bladruimen weer van start

5 nov 2019Het is alweer herfst en dat betekent vallende bladeren. De afgevallen bladeren kunnen overlast geven, bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Vanaf 11 november start Gildebor met het verwijderen van de bladeren met het oog op de veiligheid en het voorkomen van overlast.

Lees verder >>

Kinderen planten appelboom met wethouder

5 nov 2019Kinderen van kinderdagverblijf Mickey hebben vanmiddag samen met wethouder Mariska ten Heuw een appelboom geplant: een Groninger kroon hoogstam. In de toekomst kunnen de kinderen van Mickey de appels van hun nieuwe boom plukken, om er samen appelmoes en appeltaart van te maken.

Lees verder >>

Digitale formulieren en MijnHengelo op verschillende data niet beschikbaar

5 nov 2019In verband met de verhuizing van onze digitale systemen en onderhoudswerkzaamheden zijn Mijn Hengelo, digitale formulieren op hengelo.nl en het RIS (raadsinformatie) niet beschikbaar op een aantal dat in november en december.

Lees verder >>

Eén samenwerkende Twentse overheid in actie tijdens Week tegen Ondermijning

4 nov 2019Onder het motto Voorkomen, Aanpakken en Doorpakken zijn er de afgelopen week meer dan 120 multidisciplinaire acties en controles geweest om ondermijnende criminaliteit in Twente te voorkomen en te bestrijden.

Lees verder >>

Uniek glaskunstwerk uit voormalig Gilde College van sloop gered

4 nov 2019Dankzij de inzet van de Werkgroep Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de gemeente Hengelo blijft een uniek glaskunstwerk van Joop van den Broek voor Hengelo behouden. Dit kunstwerk zat in de voorgevel van het voormalige Gilde College, dat eind jaren zestig aan de Bandoengstraat is gebouwd. Dit gebouw wordt deze herfst gesloopt.

Lees verder >>

Het nieuwe stadskantoor en gerenoveerde stadhuis Hengelo opgeleverd

2 nov 2019Op 1 november 2019 zijn na een bouwtijd van ruim twee jaar het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde stadhuis in Hengelo opgeleverd. Wethouder Claudio Bruggink nam de sleutels in ontvangst. Gezamenlijk brachten de betrokken partijen een toost uit op de oplevering.

Lees verder >>

Het verhaal van Zuid - Waterprojectie Boekelosebrug

1 nov 2019Wat tekent Hengelo? Vroeger had de textielindustrie, de technische metaalindustrie en de aanleg van de spoorlijnen rond Hengelo grote impact op ‘onze’ stad. Het Hengelose Hart van Zuid tekent zich tegenwoordig door ROC van Twente, Metropool, het WTC, de Laan van Zuid en het skatepark bij het station

Lees verder >>

Internetconsultatie afgerond!

31 okt 2019Dat was hem dan! 10 oktober hebben we de internetconsultatie gesloten. We willen iedereen bedanken die de tijd en moeite heeft genomen om dit in te vullen! Enorm veel mensen hebben op verschillende stellingen gereageerd. Nu alle analyses zijn geweest kunnen we jullie al een voorproefje van de resultaten geven. Er zijn interessante dingen uitgekomen die nu worden samengevoegd met eerdere uitkomsten uit eerder gevoerde gesprekken en de gebiedsconferentie.

Lees verder >>

De leren en werken markt voor iedere Twentenaar!

30 okt 2019Op donderdag 7 november 2019 wordt de Leren en Werken Markt georganiseerd vanaf 15 uur. Op deze markt komt alles en iedereen dat met leren en werken in Twente te maken heeft, bij elkaar. Dé kans voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, onderwijsprofessionals, Werkplein Twente adviseurs, UWV-ers en gemeenten in Twente. Niet alleen om elkaar te ontmoeten, ook om elkaar te inspireren en informeren!!

Lees verder >>

Rijk en regio samen aan de slag met Duurzaamheidsroute A35

29 okt 2019Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de Twentse A35 een duurzaamheidsroute maken? Deze vraag staat centraal in de verkenning waarmee de gemeentes Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Enexis Netbeheer, Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel aan de slag gaan. Hiervoor hebben de partijen op maandag 28 oktober het officiële startschot gegeven.

Lees verder >>

Birgit Koers: 'Leven wordt zo veel leuker als je kunt lezen en schrijven!'

29 okt 2019Als je problemen hebt met lezen en schrijven kan dat heel lastig zijn. Een opleiding volgen, formulieren invullen, meedoen op digitaal gebied: het is bijna onmogelijk als je niet goed kunt lezen en schrijven. Toch geven mensen niet graag toe dat ze hier moeite mee hebben.

Lees verder >>

Allerzielenviering op begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat

28 okt 2019Op zondag 3 november organiseert parochie De Goede Herder samen met coöperatie DELA, Gildebor en de gemeente Hengelo een Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat 262. De bijeenkomst start om 16.00 uur met een korte viering. Aansluitend is er vanaf 16.30 uur gelegenheid om een kaarsje te branden voor dierbaren.

Lees verder >>

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland van start

28 okt 2019De gemeente Hengelo vraagt inwoners om mee te doen aan het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. Zij maken daarmee kans op een waardebon van 25 euro.

Lees verder >>

Contract zorgaanbieder Sobé opgezegd, zorggeld wordt teruggevorderd

24 okt 2019Toezichthouders van de gemeente Hengelo hebben onderzoek uitgevoerd bij zorgaanbieder Sobé uit Hengelo. Op basis daarvan concludeerde de gemeente dat de kwaliteit van zorg beneden peil was. Bovendien bleek dat er sprake was van een ondeugdelijke administratie en kon worden vastgesteld dat de aanbieder niet integer handelde. Het contract met de zorgaanbieder is opgezegd.

Lees verder >>

Special Olympics in 2022 naar Twente?

18 okt 2019De Special Olympics 2022 moeten in Twente georganiseerd gaan worden. Daar maken de Twentse gemeenten zich gezamenlijk sterk voor. De regio is erg enthousiast over het evenement en wil op deze manier een bijdrage leveren aan de positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder >>

Verguld bronzen Erepenning Holtkamp Lederwaren

17 okt 2019Op donderdag 17 oktober reikte wethouder Gerard Gerrits de vergulde bronzen Erepenning uit aan Holtkamp Lederwaren. Dit gebeurde tijdens de viering van hun 50-jarig bestaan in de winkel aan de Wemenstraat in Hengelo.

Lees verder >>

Veiligheidsregio Twente: voorlichtingswebsite voor evenementenorganisatoren

16 okt 2019Organiseert u evenementen? Dan zijn er een aantal aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden. Op de geactualiseerde website Veiligheidsregio Twente vindt u onder meer informatie over het opstellen van een veiligheidsplan en de inzet van beveiliging tijdens een evenement.

Lees verder >>

Doe mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route!

11 okt 2019Waar begin je met het verduurzamen van je woning? Steeds meer mensen zijn op zoek naar informatie over duurzame en energiebesparende maatregelen om een goede keuze te kunnen maken voor hun woning. Een goed voorbeeld helpt daarbij. Op zaterdag 2 en 9 november openen huiseigenaren in heel Nederland daarom hun deuren en laten anderen zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.

Lees verder >>

Controle woningenkenmerken door GBTwente

10 okt 2019In opdracht van de gemeente Hengelo heft en int GBTwente onroerende zaak belasting. U ontvangt daarvoor jaarlijks een aanslag van ons. Daarin staat ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld. Om de waarde van woningen nauwkeurig vast te kunnen stellen, voeren wij regelmatig visuele controles uit. In Hengelo wordt die controle uitgevoerd tussen 10 en 23 oktober 2019.

Lees verder >>

Overheden in Oost Nederland stellen gezamenlijke werkwijze SROI op

4 okt 2019Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen.

Lees verder >>

Klantvriendelijke parkeercontrole in Hengelo

3 okt 2019Soms blijft een bezoeker nèt iets langer in de stad dan vooraf gepland. Dat kan een parkeerbon tot gevolg hebben. Per 1 oktober is er een proef gestart met klantvriendelijke parkeercontroles in de binnenstad van Hengelo.

Lees verder >>

Industrieplein is bijna klaar!

2 okt 2019De hekken rondom het skatepark worden vandaag om half 5 weggehaald. Gistermiddag ontvingen we van TUV Nederland het bericht dat de baan voldoet aan alle eisen en officieel is goedgekeurd. Nu staat er dus letterlijk en figuurlijk niets meer in de weg voor skaters om de baan te gebruiken! Hierbij willen we de initiatiefnemers van het Skatelab van harte feliciteren met ‘hun’ baan. Jarenlang hebben zij zich ingezet en met resultaat: Hengelo is nu trotse eigenaar van ‘de best gesmeerde baan van Nederland’. 

Lees verder >>

Zekerheid over afbraak Lambertuspassage

2 okt 2019Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en Twickelrand hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van de Lambertuspassage. De passage wordt gesloopt, waardoor de karakteristieke Lambertusbasiliek een prominentere plaats krijgt. Het doel: de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten.

Lees verder >>

Politieke Markt Beleidsrapportage verplaatst naar dinsdag 1 oktober

1 okt 2019De Politieke Markt over de Berap (beleidsrapportage) vindt niet woensdagavond 2 oktober plaats, maar dinsdagavond 1 oktober, direct na de reguliere raadsvergadering. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de Schouwburg Hengelo.

Lees verder >>

Coming Out Week Hengelo 2019

1 okt 2019Van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober vindt de HComing Out Week Hengelo 2019 plaats. Bekijk hier het programma!

Lees verder >>

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

25 sep 2019Op zaterdag 28 september zet Hengelo voor de 13de keer de ‘Hengelose veteranen’ in het zonnetje. Ruim 100 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose veteranendag.

Lees verder >>

Gunstig ‘Woonmandje’ in 2020

25 sep 2019Het college van B en W heeft ingestemd met de nieuwe belastingtarieven voor 2020. Als de raad deze vaststelt dalen de lokale woonlasten voor huurders gemiddeld met 0,1%. Bij huiseigenaren is de gemiddelde stijging 0,6%, ruim lager dan de inflatiecorrectie van 1,7%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het lager afvaltarief in 2020.

Lees verder >>

Vrijdag 25 oktober geen aanvraag paspoort of ID mogelijk

23 sep 2019In verband met de vervanging van apparatuur, kunt u op vrijdag 25 oktober 2019 geen paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Lees verder >>

Geen verplaatsing herdenkingsmonument

18 sep 2019Het herdenkingsmonument op het Burgemeester Jansenplein wordt niet verplaatst. De gemeente neemt het advies over van de Hengelose Erfgoedcommissie, het Oversticht en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Lees verder >>

Dak Twentebad wordt zonnepark

18 sep 2019Het dak van het 50 meter sportbad krijgt 922 zonnepanelen. De zonnepanelen worden nog dit jaar geïnstalleerd op het dak van het sportbad naast het hoofdgebouw van het Twentebad. Het Twentebad wekt met de nieuwe panelen naar verwachting 240.000 kWh op, net zoveel als het gemiddelde verbruik van 80 huishoudens. De panelen besparen ruim 54.000 CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan 324.000 kilometer rijden in een dieselauto (die 1 op 15 rijdt).

Lees verder >>

Extra kosten renovatie stadhuis - Onvoorziene asbestsanering grote kostenpost

18 sep 201995 % van het (bouwkundige) werk aan het stadskantoor en het stadhuis in het centrum is nu klaar. Het college heeft daarom voorzichtig de balans opgemaakt van de totale kosten. Daaruit blijkt dat de renovatie van het stadhuis duurder is uitgevallen dan verwacht. Uit de laatste berekeningen blijkt dat er 1,2 miljoen extra kosten zijn. Asbest is de grote boosdoener. Het nieuwe stadskantoor kan zeer waarschijnlijk wel binnen het budget gebouwd worden.

Lees verder >>

Lambertuskermis weer in Hengelo!

16 sep 2019Van 18 tot en met 22 september staat de binnenstad weer volledig in het teken van de Lambertuskermis. De kermis staat dit jaar in de Enschedesestraat (deels), Wemenstraat (deels), De Wetstraat, Telgen, Brinkstraat, Burgemeester Jansenplein en op de Markt. Ook zijn er weer allerlei leuke acties.

Lees verder >>

Uitreiking Nijverbij aan de heren van Asselt en Kokhuis

16 sep 2019Op maandag 16 september ontvingen de heren Wouter van Asselt en Frits Kokhuis het Stadscompliment de Nijverbij uit handen van burgemeester Sander Schelberg.

Lees verder >>

Uitreiking Nijverbij aan het echtpaar Ellen en Hans Beerens

14 sep 2019Op zaterdag 14 september reikte wethouder Gerard Gerrits het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Hans en Ellen Beerens. Dit gebeurde om 10.00 uur bij Hotel Nationaal, Burgemeester Jansenplein 27, direct na de opening van de jaarlijkse Open Monumentendag.

Lees verder >>

Stadscompliment De Nijverbij voor René ter Elst

14 sep 2019Op vrijdag 13 september ontving de heer René ter Elst het Stadscompliment de Nijverbij uit handen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde om 19.00 uur bij hem thuis. Daar vierde hij, samen met de bestuursleden, de jaarlijkse aftrap van het nieuwe Sinterklaasseizoen met een Sint BBQ.

Lees verder >>

Koninklijke onderscheiding voor de heer Eric Smienk

13 sep 2019Op vrijdag 13 september reikte burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Eric Smienk. Dit gebeurde na afloop van de voorstelling ‘InsecTJHOtel’ in Schouwburg Hengelo rond 21.00 uur. De heer Smienk wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees verder >>

Meepraten over buitengebied via internet

12 sep 2019Van 16 september tot en met 10 oktober kunnen inwoners en bezoekers van het buitengebied van Hengelo via internet op stellingen reageren en meepraten over de visie op het buitengebied. Deze internetconsultatie volgt op de gebiedsconferentie die in juli plaatsvond.

Lees verder >>

College van B en W wil 12.000 eiken preventief laten behandelen in strijd met ‘de’ rups

11 sep 2019De eikenprocessierups heeft dit jaar in heel Nederland voor veel overlast gezorgd. Ook in Hengelo. Het college van B en W wil dat volgend jaar aanzienlijk verminderen en stelt de raad daarom voor om in het vroege voorjaar van 2020 nagenoeg alle zomereiken – en dat zijn er bijna 12.000 – te behandelen met aaltjes, een natuurlijke vijand van de rups.

Lees verder >>

Officiële opening Tiny Houses

10 sep 2019Het wijkje met de 10 duurzame woninkjes wordt op donderdagmiddag 12 september officieel ‘geopend’ door wethouder Bas van Wakeren. Naast de opening is het tevens open dag voor geïnteresseerden.

Lees verder >>

Internetconsultatie omgevingsvisie

10 sep 2019Wat was de eerste gebiedsconferentie goed bezocht! Meer dan 100 mensen hebben tijdens deze avond in verschillende workshop hun mening en ideeën gegeven. Er is veel input opgehaald die de basis vormt voor de volgende fase; de internetconsultatie.

Lees verder >>

Wandel langs plekken van plezier op Open Monumentendag

10 sep 2019Op zaterdag 14 september kunt u tijdens de Open Monumentendag weer prachtige plekken en monumentale gebouwen bezoeken waar van alles te zien en te doen is. Het thema dit jaar is ‘Plekken van plezier’: naar welke plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? In Hengelo is dit vertaald naar het vertier in voor- en naoorlogse horecalocaties. De opening is om 10.00 uur bij lunchroom Nationaal. Alle locaties zijn open van 11.00 tot 16.00 uur.

Lees verder >>

Nomineer een vrijwilliger voor de Vrijwilligersaward!

3 sep 2019Wilt u een Hengelose vrijwilliger bedanken voor zijn of haar grote inzet? Dan kunt u diegene voordragen voor een prijs: de zogenoemde Vrijwilligersaward. Daaraan is ook een geldprijs verbonden. Zo laat u uw waardering blijken. U mag ook een groep voordragen. De awards worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op dinsdag 12 november in de Schouwburg Hengelo.

Lees verder >>

Vrijwilligers gezocht voor Taal in de Wijk

3 sep 2019Taal in de Wijk, een samenwerking tussen de gemeente Hengelo en het ROC van Twente, is op zoek naar vrijwilligers die taalles kunnen geven.

Lees verder >>

Nijverbij voor de heer Harry Markslag

3 sep 2019Op vrijdag 30 augustus reikte burgemeester Sander Schelberg het Stadscompliment de Nijverbij uit aan de heer Harry Markslag. Dit gebeurde tijdens de eerste avond van de Volksfeesten Oele.

Lees verder >>

Koninklijke Erepenning en Hengelose Erepenning voor Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo

1 sep 2019Op zondag 1 september reikte burgemeester Sander Schelberg namens de Koning de Koninklijke Erepenning uit aan Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo. Wethouder Bas van Wakeren reikte de Zilveren Erepenning van Hengelo uit.

Lees verder >>

Koninklijke Erepenning en Hengelose Erepenning voor SV Wilhelminaschool

31 aug 2019Op zaterdag 31 augustus reikte burgemeester Sander Schelberg namens de Koning de Koninklijke Erepenning uit aan SV Wilheminaschool. Ook reikte hij de Zilveren Erepenning van Hengelo uit.

Lees verder >>

Onkruidbeheersing in Hengelo

28 aug 2019Overal in Hengelo ziet u het hele jaar mensen aan het werk om het groen in de openbare ruimte goed te onderhouden. Medewerkers van Gildebor of andere groenbeheerders doen dat in opdracht van de gemeente Hengelo. Deze periode zijn ze vooral druk bezig met het beheersen van onkruid, dat nu de grond uit schiet. Het huidige weertype – warm en vochtig – helpt ons niet: sommige soorten onkruid groeien nu wel 10 centimeter per dag! Wat doet de gemeente Hengelo hiertegen? Of beter gezegd: wat kán de gemeente hier tegen doen?

Lees verder >>

Wethouder Gerrits zet eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel KPN NetwerkNL in Hengelo

27 aug 2019KPN NetwerkNL start deze week in Hengelo met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Op 26 augustus heeft wethouder Gerard Gerrits, samen met KPN regiodirecteur Jeroen van der Jagt, het officiële startsein gegeven door de eerste meters te graven.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?