Nieuws


 

De Deldenerstraat gaat op de schop

23 mei 2019Na de zomervakantie starten de werkzaamheden aan de eerste fase van de Deldenerstraat. De riolering is aan vervanging toe en dat is een mooi moment om het meteen duurzamer aan te pakken. Er komt een nieuwe buis die het regenwater afvoert naar de Berflobeek en Drienerbeek.

Lees verder >>

Meer onderdelen in Kindpakket 2019-2020: extra fruit, aandacht voor gezond & lekker eten én talentontwikkeling

22 mei 2019De gemeente Hengelo wil voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen, omdat ze het thuis niet breed hebben. Met het Kindpakket kunnen ze meedoen met leeftijdsgenootjes en krijgen ze dezelfde kansen. Nieuw in 2019-2020 is dat de Voedselbank extra fruit gaat verstrekken aan gezinnen met kinderen.

Lees verder >>

Hengelo sluit 2018 af met positief resultaat

22 mei 2019Het college van B en W is tevreden over het inhoudelijke en financiële resultaat over 2018. ‘We hebben in 2018 op diverse fronten geïnvesteerd in onze stad. Bovendien sluiten we het jaar af met een positief financieel resultaat ’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën.

Lees verder >>

Reactie gemeente op uitlatingen Bosophetplein

21 mei 2019Op Facebook ging afgelopen weekend een bericht rond waarin werd geschreven dat bij wijkcentra en de bibliotheek in Hengelo medewerkers werden verzocht om posters van Bosophetplein te verwijderen en niet meer als afhaalpunt te fungeren. Hierbij wordt benoemd dat dit opgelegd zou zijn door medewerkers van de gemeente Hengelo. Dit verhaal is NIET waar.

Lees verder >>

Weekend- en nachtafsluiting A35

20 mei 2019De A35 is vanaf Delden (afrit 28) tot knooppunt Buren volledig afgesloten voor verkeer richting Almelo van vrijdag 24 mei 20.00 uur tot maandag 27 mei 05.30 uur en van maandag 27 mei 20.00 uur tot dinsdag 28 mei 05.30 uur. De A35 is vanaf knooppunt Azelo tot Almelo-Zuid afgesloten en de verbindingsweg vanaf de A1 is voor verkeer richting Almelo afgesloten. Daarnaast worden ook de op- en afrit Borne-West afgesloten.

Lees verder >>

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Ingrid Luttikhuis-Nijmeijer

18 mei 2019Op zaterdag 18 mei heeft locoburgemeester Mariska ten Heuw een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Ingrid Luttikhuis-Nijmeijer. Dit gebeurde om 15.00 uur in Carintreggeland Huis Backenhagen tijdens een reguliere middagbijeenkomst voor ouderen van de Zonnebloem en bewoners van Backenhagen aan de Backenhagenlaan 200. Armonia was aanwezig voor de muzikale omlijsting.

Lees verder >>

Beloning voor zwerfafvalruimers van #nationaleopschoondag

17 mei 2019Op 23 maart was het Landelijke Opschoondag. Dat betekent dat overal in het land mensen de straat zijn opgegaan om zwerfvuil op te ruimen. Ook in Hengelo zijn veel mensen aan de slag gegaan om hun buurt weer een stukje netter en schoner te maken. De gemeente Hengelo en Gildebor zijn blij met zoveel Hengeloërs die actief bijdragen aan een schone omgeving en vinden dat deze initiatieven beloont moeten worden! Vier initiatieven zijn uitloot om een tegoedbon van €100 in ontvangst te nemen van wethouder Bas van Wakeren.

Lees verder >>

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 1e wijziging

16 mei 2019Het college van B en W heeft op 14 mei 2019 de concept Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2019 1e wijziging vastgesteld.

Lees verder >>

Samenwerken aan de omgevingsvisie Buitengebied

16 mei 2019Het stedelijk gebied van Hengelo wordt omringd door een mooi buitengebied, waar het goed recreëren, wonen en ondernemen is. Maar waar ook verschillende belangen spelen. Gemeente Hengelo wil al die belangen horen en laten meewegen in de nieuw op te stellen omgevingsvisie Buitengebied.

Lees verder >>

Groen in de binnenstad: dit staat er nog allemaal te gebeuren

15 mei 2019In Hengelo werken we hard aan een aantrekkelijke en groene binnenstad. Hoe we dat precies doen, lees je hier.

Lees verder >>

Parkeertijden aangepast aan winkeltijden

15 mei 2019Parkeertijden die aansluiten op de winkeltijden, klantvriendelijk handhaven en speciale parkeerplaatsen waar je gratis kort kunt parkeren. Dat zijn drie maatregelen uit het Parkeerplan Binnenstad die autoparkeren in de binnenstad makkelijker en klantvriendelijker moeten maken. Het college heeft ingestemd met het Parkeerplan Binnenstad en vraagt de gemeenteraad om vervolgens een definitief besluit te nemen over het plan en de financiële consequenties.

Lees verder >>

34 externe voorstellen voor nieuw beleid

13 mei 2019‘Wat verdient extra geld en aandacht de komende vier jaar?’ Met deze oproep wilde de gemeenteraad graag ideeën ophalen voor de Kadernota 2020-2023. In totaal zijn er 34 externe voorstellen ingediend, ter hoogte van € 802.000 in 2020. Tijdens de Politieke Markt van woensdag 22 mei gaan de indieners van de voorstellen en de gemeenteraad met elkaar in gesprek. In juni wordt duidelijk of en hoeveel (financiële) ruimte er is om nieuwe voorstellen uit te voeren.

Lees verder >>

Nijverbij voor de heer Taeke de Jonge

11 mei 2019Op zaterdag 11 mei reikte wethouder Gerard Gerrits het Stads-compliment De Nijverbij uit aan de heer Taeke de Jonge. Dit gebeurde tijdens de feestelijke opening van het Tuindorpbad voor het seizoen 2019. Dit was tegelijkertijd het afscheid van Taeke de Jonge als voorzitter van het Tuindorpbad.

Lees verder >>

Rekenkameronderzoek naar gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente

9 mei 2019‘Gemeenteraden hebben niet voldoende zicht op lokale risico’s en niet wettelijke taken Veiligheidsregio Twente’, dat concluderen de rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen.

Lees verder >>

‘Waar komt dat grote hart vandaan?’

9 mei 2019Wethouder Claudio Bruggink in gesprek met de pleegouders van vier tieners.

Lees verder >>

Nijverbij voor mevrouw Tineke van Campen

8 mei 2019Op woensdag 8 mei reikte wethouder Claudio Bruggink het Stadscompliment De Nijverbij uit aan mevrouw Tineke van Campen. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke lunch na haar laatste overleg van het ‘Ouderenbezoek aan 75-plussers’ (OB 75+).

Lees verder >>

Stadscompliment De Nijverbij voor mevrouw Betsy ten Thij-van den Berg

7 mei 2019Op dinsdag 7 mei reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment De Nijverbij uit aan mevrouw Betsy ten Thij-van den Berg. Mevrouw Ten Thij (78) is al 25 jaar actief als vrijwilliger in Hengelo.

Lees verder >>

Bekijk de online kaart met herdenkingsmonumenten en stolpersteine

3 mei 2019Zondag 4 mei herdenken we de slachtoffers van onder andere de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de rest van het jaar herdenken we deze slachtoffers met herdenkingsmonumenten. Waar al deze herdenkingsmonumenten zijn en waar ze voor staan kunt u bekijken op de online cultuurwaardenkaart.

Lees verder >>

Groenmarkt

2 mei 2019Zaterdag 18 mei is er weer groenmarkt met als doel Hengelose tuinen een stuk groener maken. Op deze Groenmarkt helpen verschillende organisaties Hengeloërs bij het vergroenen van hun tuin. De Groenmarkt duurt van 11.00 uur tot 16.00 uur en vindt plaats op het pleintje aan de De Wetstraat, achter de HEMA.

Lees verder >>

Concept Beleidsregels voor toepassing van de Wet Bibob

30 apr 2019Het college van B en W en de burgemeester - elk voor zover het de eigen bevoegdheid betreft - heeft op 9 april 2019 de concept beleidsregels voor toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) vastgesteld.

Lees verder >>

Stille tocht en herdenkingsbijeenkomst 4 mei

29 apr 2019Op zondag 5 mei vieren wij Nationale Bevrijdingsdag. Op de vooravond daarvan, op zaterdag 4 mei, worden ook in Hengelo de slachtoffers herdacht die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Lees verder >>

Lintjesregen: Koninklijke onderscheiding voor zes Hengeloërs

26 apr 2019Op vrijdag 26 april ontvingen zes Hengeloërs een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sander Schelberg. Dit gebeurde in de Waterstaatskerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Alle zes decorandi zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden.

Lees verder >>

Goede resultaten voorschool en kinderopvang

25 apr 2019De gemeente Hengelo heeft als een van de vijftien gemeenten in het land meegedaan aan een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij is de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kinderopvang onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Hengelo voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor zowel voorschool (vve) als kinderopvang. Sinds 2017 is er in Hengelo veel veranderd in kinderopvang en voorschool. De gemeente wilde graag weten of de veranderingen effect hebben gehad. Daarom heeft Hengelo zichzelf aangemeld voor het onderzoek.

Lees verder >>

Defecte lamp of radio? Lever in en ontvang een gratis memospel

23 apr 2019De gemeente Hengelo doet samen met Twente Milieu mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen. Als u deze na Koningsdag inlevert bij het Milieupark aan de Wegtersweg, ontvangt u gratis een vrolijk Wecycle Recycle memo-spel. Wees er wel snel bij, want op = op!

Lees verder >>

Paasvuren onder aanvullende eisen door

18 apr 2019De 9 besloten paasvuren in de gemeente Hengelo mogen aangestoken worden, maar er zijn wel aanvullende veiligheidseisen gesteld. De 9 paasvuren zijn kleine paasvuren met een maximum van 5 bij 5. De organisatoren worden geacht een maximum volume van 500m3 aan te houden en een maximale hoogte van 5 meter. Bij sprake van windkracht 4 worden de paasvuren alsnog afgelast.

Lees verder >>

Twents offensief om 7.000 uitvallers ‘te verleiden’

18 apr 2019Alle 14 Twentse gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente staan klaar om een grote groep schooluitvallers te helpen. Deze partijen hebben gezamenlijk op 18 april jl. maar liefst 14 concrete plannen gelanceerd, om circa 7.000 Twentse jongeren verder te helpen. In deze plannen staan lokale initiatieven om jongeren op te sporen, ze te benaderen en het gesprek met ze aan te gaan, zodat zij de draad van het leren weer oppakken.

Lees verder >>

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

18 apr 2019Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord.

Lees verder >>

Vijwilligers gezocht voor het geven van waterlessen

16 apr 2019Waterschap Vechtstromen zoekt vrijwilligers voor het geven van waterlessen aan kinderen van groep 7 en 8 op de basisschool. Kandidaten moeten het leuk vinden om kinderen iets te leren en affiniteit hebben met het werk van een waterschap.

Lees verder >>

Kruising Enschedesestraat twee weken eerder gereed dan beoogde planning

12 apr 2019Door het prima weer de afgelopen tijd heeft de aannemer goed door kunnen werken aan de Enschedesestraat. De kruising Wemenstraat/Enschedesestraat/Brinkstraat is weer open.

Lees verder >>

Twickel College winnaar scholierendebat

11 apr 2019Het Twickel College heeft vanmiddag het scholierendebat 2019 gewonnen. De debaters van het Twickel College scoorden hoog op argumentatie, presentatie en teamwork. Het team won een wisselbeker en een cheque van 250 euro, te besteden aan de debatcultuur op school. Poppodium Metropool stelde concertkaarten beschikbaar voor alle teams.

Lees verder >>

Twente slaat handen ineen om schulden eerder aan te pakken

11 apr 2019Inwoners in Twente melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen.

Lees verder >>

Stad neemt initiatief!

9 apr 2019De stad neem initiatief in de partnerstadrelatie tussen Hengelo en Emsdetten. Vandaag is de oprichtingsakte van de ‘Stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten’ getekend door het bestuur van de stichting.

Lees verder >>

Bestrijding eikenprocessierups van start

3 apr 2019De gemeente Hengelo is vandaag gestart met het weghalen van oude nesten van de eikenprocessierups op de zogenoemde hotspots (zoals scholen, winkelcentra, speelplekken en verzorgingstehuizen). Zodra er een nieuwe uitbraak van de rupsen te zien is, worden de bomen op die hotspots vervolgens twee maal behandeld met aaltjes, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Mochten hier dan onverhoopt toch nog nieuwe nesten ontstaan, dan worden deze nesten weggezogen.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?