Hengelo aardgasvrij, wij zijn erbij!

In het Klimaatakkoord is afgesproken om in heel Nederland per 2050 te stoppen met het gebruik van aardgas, dus ook in Hengelo.

De situatie in Hengelo

We hebben de taak om alle woningen en bedrijven van het aardgas af te krijgen, een deel al in 2030. Daarvoor moeten we een aantal dingen tegelijk doen:

1. Zorgen dat we zo min mogelijk energie nodig hebben: dus maximaal isoleren;
2. Zoeken naar duurzame manieren van energie opwekken, bijvoorbeeld met windmolens en zonnevelden;
3. Voor elke woning een geschikt alternatief vinden om uiteindelijk het gas te kunnen afsluiten.

CV-ketels op aardgas kunnen over een paar jaar waarschijnlijk niet meer worden gekocht. Een aantal alternatieven worden genoemd als dé oplossing. Een warmtepomp, bijvoorbeeld. Maar voordat een warmtepomp efficiënt in een (bestaand) huis gebruikt kan worden, moeten er nog allerlei aanpassingen gedaan worden. En is het warmtenet, zoals we dat in Hengelo al hebben, een goed alternatief? Vragen alom! We kennen nu al wel een aantal alternatieven voor aardgas. 

Lees meer over de alternatieven voor het met aardgas verwarmen van je woning of andere gebouwen

De gemeente Hengelo maakt nu een Transitievisie Warmte waarin staat hoe wij dit willen aanpakken. Vooruitlopend daarop is de gemeente in 2019 in de Nijverheid gestart met een proeftuin. De Nijverheid zal de eerste Hengelose wijk zijn die van het gas af gaat. We leren hier onder meer hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Plan van aanpak (opgesteld in 2020)

Het ontwerp van de Transitievisie Warmte (versie van 31 augustus 2021)

LET OP! Het gaat nu over de Transitievisie Warmte: hoe gaan we aan het werk in de hele stad en in welke wijken beginnen we? In 2022 en later gaat de gemeente per wijk met inwoners aan de slag voor de woningen in die wijk. In de tussentijd is het altijd zinvol om te isoleren en/of zon op uw dak te leggen.

Direct aan de slag?

Met isoleren hoeft u niet te wachten tot uw wijk aan de beurt is. U kunt nu al aan de slag. En dat is mooi meegenomen, want uw energierekening gaat omlaag. Niet verkeerd met de stijgende energieprijzen.

Als u meer informatie wil over de stappen naar een aardgasvrije woning of als u advies op maat wil van een energiecoach, kijk dan eens op de website van het energieloket van de gemeente Hengelo. Hier vindt u veel informatie over dit onderwerp.

Website van het energieloket 

Nieuws

Ervaringsverhalen: Van zandbak in de woonkamer tot aardgasvrij huis

Aan de buitenkant van de kleine witte woning aan de Magdalenastraat is niet zoveel te zien, maar stap je binnen, dan kun je je bijna niet voorstellen dat hier kortgeleden nog mensen hebben gewoond. Hier wordt geïsoleerd! Dat betekent een compleet gestript huis met een ‘zandbak’ in de woonkamer. Eigenaar Mark Vos (33 jaar) is er sinds eind januari behoorlijk druk mee. ‘Het is een kwestie van durven en doen en als het niet goed gaat, doe je het nog een keer. Ik heb de tijd.’

Ervaringsverhalen: Woning uit 1921 van het gas af’

Cor Havelaar woont in de Dorastraat. Hij kocht dit huis uit 1921 zo’n 7 à 8 jaar geleden als renovatiewoning van Welbions. Cor is inmiddels 80 jaar. Hij is slechts één stap verwijderd van het helemaal aardgasvrij maken van zijn woning; hij wil zijn gasketel nog vervangen door een warmtepomp. Begin mei krijgt hij daarvoor de eerste offerte. We spraken Havelaar over zijn aanpak. En hij is meteen duidelijk. Hij doet het niet alleen voor zichzelf. Hij wil zijn dochter een goede en energiezuinige woning kunnen nalaten.

De gemeente en warmtenet; onjuistheden in artikel in TcTubantia

In de Tubantia van 16 februari staat een artikel “Gemeente en Ennatuurlijk steken samen 24 miljoen in Warmtebedrijf”. De informatie bevat 2 onjuistheden:     1. De bedragen zijn een factor 20 te hoog     2. De gemeente heeft helemaal nog niet besloten om een financieringsbijdrage te leveren.

Warmtenet goed alternatief voor aardgas

De gemeente Hengelo, Welbions en de bewonersorganisaties zijn al een tijd op zoek naar een alternatief voor aardgas in de Nijverheid (en ’t Genseler). Het is een ingewikkelde zoektocht die zorgvuldig moet gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders wil nu nog geen definitieve keuze maken, omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Wel is duidelijk dat het college warmtenet als een goed alternatief ziet voor aardgas. De bewonersorganisaties BON en ’t Genseler hebben daar op dit moment andere opvattingen over.

Nog 1,35 miljoen beschikbaar

De gemeente Hengelo wil een duurzame gemeente zijn en zo zuinig mogelijk omgaan met energie. De gemeente wil ook graag het goede voorbeeld geven aan de inwoners. In deze tijd wordt er veel van de inwoners gevraagd als het gaat om energie besparen. Veel Hengeloërs investeren in isolatie, maar nemen ook al verdere stappen om de woning op den duur aardgasvrij te maken. De gemeente kijkt daarom ook kritisch naar het eigen vastgoed, zoals gymzalen, sporthallen en wijkgebouwen. Door regulier onderhoud is al veel bespaard. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van de lampen en isoleren, gebruikt de gemeente duidelijk minder energie. De komende jaren pakt Hengelo het gemeentelijk vastgoed nog intensiever aan. Er is nog 1,35 miljoen euro beschikbaar.

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Ervaringsverhalen: '‘Het is altijd de vraag wat je tegenkomt in een oud huis’.'

‘Het is altijd de vraag wat je tegenkomt in een oud huis’, zo begint Michel zijn verhaal. ‘Dat kan soms verrassingen opleveren.’ Dat merkte buurvrouw Nienke Bloemendaal ook. Zij woont met haar partner nu 2,5 jaar ‘om de hoek’ in de Aleidastraat. ‘Een mooi jaren ’30 huis van hetzelfde type met oude houten vloeren en glas-in-lood, maar zonder vloer- of spouwmuurisolatie. Sterker nog; we kunnen de spouwmuur niet zomaar isoleren, want de voegen zijn slecht, dat moet eerst hersteld worden. Om dit te realiseren moeten we een tweede hypotheek opnemen en het is nog maar de vraag of we dit voor elkaar krijgen.’

Ervaringsverhalen: 'Doordat wij restwarmte gebruiken, is er minder gas nodig.'

Tien jaar geleden kocht Joost Klieverik zijn huis aan de Langelermaatweg in Hart van Zuid. “Een nieuwbouwwoning, super geïsoleerd en met een warmtenet. Ik heb er toen een starterslening voor gekregen.” Joost is erg tevreden over zijn woonplek en zit er comfortabel bij. Joost: “Dit heeft alleen wel wat jaren geduurd. Het warmtebedrijf levert mijn warmtenet en toen ik hier kwam wonen moest ik door alle kinderziektes in deze woning heen zien te komen. Zowel voor mij als voor het Warmtebedrijf was het de eerste keer. Dan is er altijd wel wat. Maar nu ben ik tevreden en loopt het heel goed.”

Het voorlopig ontwerp van de Transitievisie Warmte ligt ter inzage

Het college van B en W heeft op 31 augustus 2021 het voorlopig ontwerp van de Transitievisie Warmte vastgesteld. In het voorlopig ontwerp staat beschreven hoe en wanneer we onze woningen duurzaam gaan verwarmen. Het college heeft ervoor gekozen om nog niet alles tot achter de komma te regelen. De inbreng van onder andere de warmtewerkplaatsen worden meegenomen in het definitieve ontwerp.

Vijfde warmtewerkplaats: Isoleren altijd goed!

Deze sessie ging over isoleren en besparen en de vraag hoe we zoveel mogelijk mensen hierin mee kunnen krijgen.