Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Aardgasvrij Hengelo

Aardgasvrij

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

13 juli

Duurzaamheidspeiling onder het HengeloPanel

Hoe staan Hengeloërs tegenover aardgasvrij wonen en willen zij investeren?

Hengelo wil op basis van Europese en Nederlandse besluiten stoppen met het gebruik van aardgas. In 2050 wil Hengelo geheel aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we in de toekomst geen aardgas meer gebruiken voor koken en stoken. Tijdens een duurzaamheidspeiling onder het HengeloPanel zijn een aantal stellingen over aardgasvrij wonen de revue gepasseerd.

Van de 873 Hengelose respondenten staat 46% (zeer) positief en 30% (zeer) negatief tegenover aardgasvrij wonen. Ook is gevraagd of de respondenten zelf al eens nagedacht hebben over het verwarmen van hun woning zonder aardgas. Hierop antwoordt 68% bevestigend en een derde heeft hier nog nooit over nagedacht.

Voorwaarden aardgasvrij wonen

Van alle ondervraagde inwoners van Hengelo die al eens nagedacht hadden over aardgasvrij wonen, worden een aantal aspecten als het belangrijkste ervaren bij de overstap naar een aardgasvrije woning:

  1. De hoogte van de gebruikskosten (94% vindt dit heel belangrijk in hun keuze)
  2. Installatiekosten (92% vindt dit heel belangrijk in hun keuze)
  3. Woongenot blijft gelijk of verbetert (88% vindt dit heel belangrijk in hun keuze)
  4. Alternatief is een lange termijn oplossing (86% vindt dit heel belangrijk in hun keuze)

Vervolgens is aan alle respondenten voorgelegd welke twee eigenschappen het meest belangrijk zijn bij hun keuze voor een alternatief voor aardgas. Bij het merendeel van de Hengeloërs speelt de (hoogte van) de gebruikerskosten (57%) en de installatiekosten (56%) een belangrijke rol bij de keuze om te kiezen voor aardgasvrije woning.

Zelf investeren

Een grote meerderheid van de ondervraagden is bereid zelf een financiële bijdrage te doen om hun huis te isoleren en aardgasvrij te maken, maar verwacht ook een rol van de rijksoverheid, gemeente en provincie in de vorm van subsidies en informatieverstrekking. Ongeveer de helft van de ondervraagden wil tussen de €2500,- en €10.000 investeren in energiemaatregelen. Maar één derde wil zelf niets investeren.

Klik hier voor de gehele factsheet

Benieuwd naar het hele onderzoek? Kijk dan op de website van Kennispunt

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
nl en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu