Vragen?

In Nederland gebruiken we veel aardgas. We hebben afgesproken dat we overstappen naar andere, duurzamere energiebronnen. Omdat aardgas verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt. En de import van buitenlands gas leiden tot een hogere energierekening en maakt het ons land en onze stad afhankelijk van andere landen. Het proces naar een aardgasvrije woning brengt veel vragen met zich mee. De meest gestelde vragen over het aardgasvrij maken van het huis of het proces naar een aardgasvrij Hengelo vindt u hieronder. De vragen zijn onderverdeeld in verschillende thema's. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u contact opnemen met ons via het mailadres duurzaam@hengelo.nl.

Klimaatverandering wordt onder andere veroorzaakt door broeikasgassen. De ernstige effecten daarvan kennen we inmiddels, bijvoorbeeld overstromingen, hittegolven en uitdroging. CO² is de belangrijkste boosdoener. In 2050 willen we wereldwijd 95% minder CO² uitstoten. De Nederlandse regering wil in 2030 op 60% zitten.

Het gebruik van aardgas zorgt voor een forse CO²-uitstoot. Daarom moeten we ervoor zorgen dat het aardgasgebruik uiterlijk in 2050 is gestopt. Dan moet de gebouwde omgeving van Hengelo aardgasvrij zijn. Deze transitie is een grote puzzel, die de gemeente samen met de inwoners gaat leggen. De gemeente vindt het daarbij belangrijk dat het haalbaar en betaalbaar blijft voor inwoners en dat er keuzevrijheid is.

Naast het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving werken we tegelijkertijd op nog twee andere manieren aan het verminderen van de CO²-uitstoot: energiebesparing en de opwek van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen.

Het is nodig om een geschikt technisch alternatief voor aardgas te vinden. De gemeente heeft verschillende studies uitgevoerd om erachter te komen welke technieken voor Hengelo kansrijk zijn. Dat zijn: all-electric, warmtenet en groengas. Een hybride warmtepomp combineert aardgas of groengas met een warmtepomp. De eerste optie met aardgas is niet toekomstbestendig, terwijl de tweede met groengas dat wel is. All-electric is vooral kansrijk in woningen die al redelijk goed zijn geïsoleerd. Hybride oplossingen zijn vooral geschikt voor woningen waar nog geen eindoplossing voor is. Voor het overgrote deel van Hengelo is een warmtenet een kansrijke techniek. Dat komt omdat we in Hengelo een unieke situatie hebben met Twence en Nobian. Die hebben veel restwarmte beschikbaar. Daarom zijn er hier volop kansen om een regionaal en betrouwbaar warmtenet te realiseren met meerdere warmtebronnen. Deze kaart toont de resultaten van de drie studies. Per buurt is te zien welke technische alternatieven kansrijk zijn. Het alternatief per buurt is het vertrekpunt voor de buurtaanpak. Dit is nog niet de definitieve keuze. Die wordt gemaakt in het uitvoeringsplan per buurt.

 

Om van het aardgas af te gaan zijn investeringen nodig, zowel van de overheid, de netbeheerders als de gebouweigenaren. Het uitgangspunt is dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat de woonlasten voor het overgrote deel van de bewoners gelijk blijven. Zo moet de investering in verduurzaming op termijn kunnen worden terugverdiend door de besparing op energiekosten. Toch blijft betaalbaarheid van persoon tot persoon verschillen. De een heeft al meer verbeterd aan het huis dan de ander en de persoonlijke financiële mogelijkheden zijn voor iedereen verschillend.

Voor elke Hengelose buurt hebben we voor de koopwoningen uitgezocht wat de gemiddelde investeringskosten voor de eigenaar-bewoner zijn om aardgasvrij te worden. Dit als het meest logische technische alternatief wordt toegepast. Deze resultaten zijn te zien op onderstaande kaart. Dit zegt nog niets over betaalbaarheid. Daarvoor moeten ook zaken als subsidies, comfortverbetering, besparing op de energierekening en de individuele portemonnee worden meegenomen.

 

De gemeente wil starten in de buurten waar de grootste warmtebronnen dichtbij zijn. Verder is gekeken naar de buurten waar de urgentie voor energiebesparing hoog is. Daar staan slecht geïsoleerde woningen.

Start buurtaanpak vóór 2030

De Nijverheid is als eerste aan de beurt. Dat betekent dat er binnenkort een definitief besluit komt over het alternatief voor aardgas voor deze buurt. De uitvoering volgt daarna. Als tweede gebied volgt het Twentekanaal. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag in de overige buurten ten zuiden van het spoor.

Start buurtaanpak vóór 2040

Vervolgens zijn de woningen tussen het spoor en de A1 aan de beurt.

Start buurtaanpak vóór 2050

Tot slot is de rest van Hengelo aan de beurt: het buitengebied waaronder Beckum en Oele én de buurten boven de A1, zoals Slangenbeek.

 

Welke technieken zijn er om mijn huis aardgasvrij te maken?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw huis. Schakel dan de deskundige wooncoaches in via het energieloket voor deskundig, vrijblijvend en onafhankelijk advies.


Kan ik nog een nieuwe cv-ketel aanschaffen?

Als uw cv-ketel (bijna) op is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. Isoleren, een warmtepomp, aansluiten op een eventueel warmtenet of vloerverwarming plaatsen kan meer geld kosten. Als een snelle overgang naar een warmtepomp nu nog geen optie is, dan kun je er eventueel voor kiezen voor een hybride oplossing of tijdelijk een cv-ketel te leasen, totdat er in uw buurt een warmteplan wordt opgesteld.


Wat gebeurt er als we alles elektrisch doen en dan de stroom uitvalt?

Een stroomstoring is altijd lastig. Of u nu in een huis woont met of zonder aardgas. Als u uw huis bijvoorbeeld verwarmt met een warmtepomp, dan werkt die niet meer bij een stroomstoring. Meestal wordt de warmte opgeslagen in een buffervat, dat nog wel een tijdje warm blijft. Een CV-ketel op gas heeft een elektrische pomp die het warme water rondpompt. Dus ook een gasketel levert geen warmte meer als de stroom uitvalt.

Gelukkig valt in Nederland gemiddeld maar 20 minuten per jaar de stroom uit.


Kan waterstof aardgas vervangen?

Waterstof wordt vaak genoemd als mogelijkheid om aardgas te vervangen. Deze techniek is op dit moment inderdaad volop in ontwikkeling, maar het zal nog wel even duren voor het op grote schaal beschikbaar is. Een van de grote uitdagingen is nog de productie. Om waterstof te maken, heb je erg veel elektriciteit nodig. En als je die elektriciteit niet duurzaam opwekt, is waterstof geen schoon alternatief voor aardgas.


Hoe weet ik welke technieken voor mijn huis mogelijk zijn?

Wilt u weten wat voor uw huis stappen in de verduurzaming zijn? Kijk dan eens op de website van het energieloket. Of schakel de hulp in van een wooncoach. Deze noabers komen graag bij u langs voor een persoonlijk adviesgesprek. Dit is niet alleen gratis, maar bovendien vrijblijvend en onafhankelijk. De wooncoaches komen niets verkopen en hebben maar een belang. Uw belang!


Heb ik een vergunning nodig voor een bodemwarmtepomp?

Voor een warmtepomp-systeem dat gebruik maakt via een gesloten bron in de bodem is geen vergunning nodig. Wel moet u een melding doen bij de gemeente. Voor een systeem met een open bron moet u wel een vergunning aanvragen. Bij boringen dieper dan 50 meter moet u altijd een vergunning aanvragen.

1. Krijg ik vochtproblemen als ik mijn huis isoleer? / Gaat mijn huis muf ruiken als ik het isoleer?

In een huis is altijd vocht aanwezig. Omdat u kookt of doucht. Maar ook mensen produceren vocht; omdat we uitademen en/of zweten. Dit vocht kan op koude plekken voor schimmel zorgen. Schimmel is niet goed voor de gezondheid en uw huis gaat er muf van ruiken.

In een huis zonder isolatie, waait altijd wel wat wind door kieren en gaten en die zorgt dat het teveel aan vocht verdwijnt en er verse lucht binnen komt. In een huis met isolatie, waait geen wind meer door kieren en gaten. Maar als u zorgt dat uw jouw huis regelmatig ventileert, zal er geen schimmel ontstaan en blijft de lucht die u in ademt gezond.

Laat voor u de muur isoleert een bedrijf altijd even kijken of de spouw (de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur) schoon is. Soms zitten er beton- of bouwresten in de spouw. Die kunnen wel voor vochtplekken zorgen als de muur geïsoleerd wordt. Via zo’n beton- of bouwrest komt kou van buiten naar binnen. En op die koude plek kan dan een vochtplek ontstaan. Ook in dit geval geldt; goed ventileren voorkomt problemen.


2. Wat kan ik doen om mijn eigen huis aardgasvrij te maken / te verduurzamen?

Welke maatregelen voor u mogelijk zijn, ligt aan uw huis. Maar over het algemeen kunt u deze volgorde van stappen aanhouden: 

Stap 1: bespaar!  Want wat u niet gebruikt hoeft u ook niet op een andere manier op te wekken of te betalen. Bekijk verschillende bespaartips

Stap 2: zorg dat u uw huis zo goed mogelijk isoleert!  De meeste huizen verwarmen we nu nog met aardgas. Dit gebruiken we om warm water te maken voor de wasbak en douche. Dit warme water stroomt ook door de radiatoren en verwarmt zo uw huis. Of u uw huis straks verwarmt met groen gas, een warmtenet, een warmtepomp of een andere techniek, zorg dat uw huis zo goed mogelijk geïsoleerd is. Anders verliest het huis heel veel warmte en blijft u aan het verwarmen. 

Stap 3: kies voor de oplossing die het beste past bij u en uw huis.  Er zijn allerlei mogelijkheden om op aardgas te besparen. In het ideale geval gaat u gelijk voor een huis zonder aardgas. U bespaart hiermee flink op uw energierekening (als u de stroom die u nodig hebt ook zelf opwekt). Dus de kosten die u maakt, verdienen zichzelf (grotendeels) terug.


3. Ik ga nieuwbouwen. Mag mijn huis nog op het gasnet worden aangesloten?

Nee. Vanaf 1 juli 2018 geldt de wet VET (Voortgang Energie Transitie). Deze wet verbiedt netbeheerders om nieuwbouwhuizen aan te sluiten op het aardgasnetwerk.


4. Ik ga nieuwbouwen. wat kan ik doen om deze aardgasvrij te maken/te verduurzamen?

Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan allerlei eisen aan de woning beschreven, ook op het gebied van energie voor meer info over aardgasvrij bouwen kijk je hier.  


5. Hoe kan ik energie besparen?

Alles wat u niet gebruikt hoeft u ook niet op een andere manier op te wekken of te betalen. Bekijk slimme bespaartips.


6. Ik woon in een huurhuis, hoe kan ik aardgasvrij worden?

Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat de overstap naar aardgasvrij vanuit de woningcorporatie wordt geïnitieerd. Huurders hoeven zelf niets te doen. Op het moment dat er concrete plannen zijn voor het aardgasvrij maken van een complex, neemt uw woningcorporatie contact met u op.  De woningcorporatie gaat dan met de huurders in gesprek over het aardgasvrij maken van de woningen en over alternatieven voor het verwarmen van de woning. In veel gevallen zal het aardgasvrij maken van de woningen samenvallen met een renovatie of onderhoud aan de woning.  U kunt altijd contact opnemen met je woningcorporatie als u wilt dat uw woning aardgasvrij wordt. De woningcorporatie kan dan vertellen of en wanneer uw woningcomplex aan de beurt is. U kunt in principe ook zelf uw woning aardgasvrij maken, mits voldaan wordt aan de richtlijnen van de woningcorporatie. Neem van tevoren even contact op met Welbions.


7. Als we van aardgas afgaan, betekent dat dat ik elektrisch moet gaan koken?

Ja dat klopt. Koken op inductie is bijvoorbeeld een goed alternatief voor koken op aardgas.


8. Ik wil een nieuwe keuken kopen. Kan ik dan al het beste een elektrisch kooktoestel kopen?

Als u er zeker van wilt zijn dat uw kooktoestel nog een lange tijd mee kan is het verstandig om nu een elektrisch toestel te kopen. Want er komt een moment dat Hengelo aardgasvrij is. Op dit moment weten we nog niet exact wanneer uw wijk aardgasvrij wordt.  Tegenwoordig zijn er elektrische kookplaten, zoals inductie, die net zo snel reageren als aardgas kookplaten. Om hier ervaring mee op te doen is het mogelijk om een workshop te volgen.


9. Ik heb net een nieuw gasfornuis gekocht. Heb ik daar straks niets meer aan?

De vraag is wat ‘straks’ inhoudt. Het kan ook nog 20 jaar duren voordat gas uit uw wijk verdwijnt, maar dat kan ook eerder zijn. Het is helaas nu nog niet bekend welke wijken het eerst aan de beurt zijn.

1. Hoe wil de gemeente Hengelo de stad aardgasvrij maken?

Net als alle andere gemeenten werkt Hengelo aan een Transitievisie Warmte waarin we aangeven hoe we ervoor gaan zorgen dat Hengelo in 2050 aardgasvrij is. Dat gaat over de mogelijke alternatieven, over de volgorde waarin we de wijken aanpakken en de manier waarop we de participatie willen vormgeven. In april 2023 is het Warmteprogramma vastgesteld. Wil je meer weten over de plannen van de gemeente Hengelo, of heb je zelf goede ideeën? Laat het ons weten, dan ontvang je een nieuwsbrief en nodigen we u uit voor bijeenkomsten.


2. Ik wil niet meedoen? Wat nu?

U bent niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Althans nu nog niet. De landelijke regering is wel heel duidelijk dat dit uiteindelijk wél moet. In 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht en in 2050 moet heel Nederland aardgasloos zijn. Tot die tijd zal er nog aardgas (uit het buitenland) beschikbaar zijn. Waarschijnlijk wordt dit aardgas in de komende jaren trouwens wel steeds duurder.

Sommige technieken die aardgas vervangen kunt u het beste gezamenlijk organiseren; dus 1 grote voorziening voor meer huizen tegelijk. Dit soort technieken worden goedkoper als meer mensen meedoen. U draagt dan samen de kosten. Of er een minimum aantal mensen is dat mee doet, hangt af van de gekozen techniek. Ook in dit geval geldt, dat u niet verplicht bent om mee te doen. Maar ooit gaat de gaskraan dicht en dan moet u alsnog overstappen.


3. Hoe kan ik meepraten in Hengelo?

Op de pagina 'praat mee' op deze website ziet u alle mogelijkheden om mee te praten. Doe mee met één van de warmtewerkplaatsen of reageer op de stellingen. U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen naar duurzaam@hengelo.nl. 


4. Woont u in een huurwoning?

Dan heeft u geen keus; de woningcorporatie Welbions is eigenaar van uw woning en beslist hoe deze woningen verwarmd worden. De Nederlandse regering heeft woningcorporaties verplicht om duurzaamheidmaatregelen te nemen bij de woningen die zij beheren.

1. Wat kost het om een nieuwbouw huis aardgasvrij te maken?

Sinds 1 juli 2018 moeten alle nieuwbouw huizen aardgasvrij gebouwd worden. Dat betekent dat een nieuw huis extra goed geïsoleerd moet worden en dat er een verwarmingssysteem moet komen dat niet op aardgas werkt. Soms werkt zo’n systeem op elektriciteit en daarvoor zijn dus weer zonnepanelen nodig. Dit alles samen kost bij de bouw wel meer geld, maar daar staat tegenover dat uw huis voortaan geen gasrekening meer heeft. De meerkosten hangen af van de technieken die gekozen worden, de afmetingen van het huis enzovoorts. Er is dus niet één bedrag te noemen, maar gemiddeld gaat men op dit moment uit van meerkosten tussen € 15.000 en €30.000.


2. Wat kost het om een bestaand huis aardgasvrij te maken?

Om een huis aardgasloos te maken, moet de traditionele CV-ketel worden vervangen worden door een techniek die niet op aardgas werkt. Welke techniek dat is, hangt weer van het huis af. Sowieso is het slim om het huis eerst zo goed mogelijk te isoleren, want dan is er minder warmte nodig. Ook de kosten van isolatie kunnen per huis erg verschillen. Moeten naast de muren ook nog de vloer en het dak worden geïsoleerd? Is er een spouw aanwezig, of moeten de muren van binnen of van buiten worden geïsoleerd? Allemaal vragen die mede bepalen wat de kosten worden voor een aardgasloos huis. Er is dus niet één bedrag te noemen, maar gemiddeld gaat men op dit moment uit van kosten tussen € 30.000 en €50.000 voor een standaard huis.


 3. Zijn er subsidies beschikbaar?

Er is op dit moment een aantal financiële regelingen voor particulieren die hun huis willen verduurzamen. Voor een actueel overzicht kijk je op de website van Duurzaam Bouwloket Hengelo.

Verder bieden sommige hypotheekverstrekkers of banken extra financiële ruimte als je een (nieuw gekocht) huis wilt verduurzamen. Vraag bij jouw financieel adviseur wat er mogelijk is.

Let wel: geld lenen kost geld


4. Moet ik alles zelf betalen?

Het gaat geld kosten om huizen klaar te maken voor aardgasloos wonen. Zo moet er misschien nog geïsoleerd worden en ook het plaatsen van zonnepanelen of bijvoorbeeld een warmtepomp zijn niet gratis. Het voordeel van een duurzaam huis is dat uw energierekening een flink stuk lager wordt, of misschien zelfs wel helemaal verdwijnt. Maar om dat huis te krijgen, moet je inderdaad wel eerst zelf investeren.

Op dit moment heeft de Nederlandse overheid een paar financiële regelingen voor huiseigenaren die hun huis verduurzamen. Op de website van Duurzaam Bouwloket staat een subsidiecheck. Of er nieuwe financiële regelingen bij komen in de toekomst is nu nog niet bekend. Zodra hier meer nieuws over is, plaatsen we dat op deze website.

Huurhuizen

Als u in een huurhuis woont, investeert uw woningcorporatie mogelijk in duurzame maatregelen in uw huis. Neem voor meer informatie contact op met uw woningcorporatie. 


5.  Is een woning zonder aardgas meer waard?

Als u uw huis verkoopt, moet u zorgen voor een energielabel bij dat huis. Een huis met een A-label is het meest energiezuinig. Een huis met een G-label is het minst energiezuinig. Investeren in een duurzaam huis, betaalt zich weer terug bij de verkoop. 


6. Moet ik nu al investeren in mijn huis of kan ik beter wachten totdat de gemeente in mijn wijk aan de slag gaat?

In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente welke energiebron in welke wijk de vervanging van aardgas wordt. Dat kan groen gas zijn, maar ook een warmtenet, of een elektrische oplossing. Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte vastgesteld. Ondertussen gaan de technische ontwikkelingen ook door. Misschien zijn er over 15 jaar wel oplossingen die we nu nog niet kennen.

Betekent dit dat u tot die tijd maar moet wachten? Nee, u kunt ook nu al stappen zetten:

 • Zo kunt u vaak meer besparen op uw energierekening dan u denkt. Alleen al door op uw eigen gedrag te letten en (oude) apparaten weg te doen of uit te zetten. Bekijk slimme bespaartips.
 • Verder is het altijd slim om het huis zo goed mogelijk te isoleren. Dat bespaart hoe dan ook geld, of u uw huis nu verwarmt met aardgas of iets anders.
 • Misschien wilt u alvast lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming) aanleggen. Handig als u in de toekomst overstapt op een warmtepomp, maar ook gewoon te gebruiken in een huis dat wordt verwarmd met (groen) gas of een warmtenet.
 • En als het tijd is voor een nieuw kooktoestel, koop er dan al vast een die op elektriciteit werkt in plaats van gas.
 • Mocht u de komende tijd gaan verbouwen, houd dan al vast rekening met het feit dat het huis in de toekomst aardgasloos moet zijn. Zorg bijvoorbeeld voor een dikke isolatielaag, kies eventueel voor lage temperatuurverwarming en zorg dat er in de kruipruimte voldoende plek is om in de toekomst andere leidingen of buizen aan te leggen.

Of u nu al stappen zet om helemaal aardgasloos te worden, is een beslissing die iedereen voor zichzelf moet maken. Ja, het is mogelijk dat u nu geld investeert in een warmtepomp en dat in jouw wijk over 5 jaar een warmtenet wordt aangelegd. Dan was de warmtepomp niet nodig geweest. Maar sommige mensen vinden het een fijn idee om zelf te bepalen hoe hun huis wordt verwarmd. Of ze doen liever niet mee met een gezamenlijke oplossing. Andere mensen hebben geen zin om te wachten en willen nu al van het aardgas af. Want misschien is jouw wijk wel pas over 15 jaar aan de beurt en dan hebt u toch al mooi jarenlang een huis zonder gasrekening gehad.


7. Ik wil nu al aan de slag, hoe pak ik dat aan?

Wilt u graag persoonlijk en onafhankelijk advies, neem dan eens contact op met een wooncoach via het energieloket van de gemeente Hengelo. Óf bekijk het handige stappenplan om zelf aan de slag te gaan.  

1. Welke techniek wordt er in de Nijverheid gekozen om het aardgas te vervangen? 

Dankzij de subsidie die gemeente Hengelo heeft gekregen, is de wijk Nijverheid de eerste wijk in Hengelo waar we beginnen met het aardgasloos maken. Er zijn verschillende technieken mogelijk waarmee we aardas kunnen vervangen. De gemeente Hengelo, Welbions en de bewonersorganisaties zijn al een tijd op zoek naar een alternatief voor aardgas in de Nijverheid (en ’t Genseler). Het is een ingewikkelde zoektocht die zorgvuldig moet gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders wil nu nog geen definitieve keuze maken, omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Wel is duidelijk dat het college warmtenet als een goed alternatief ziet voor aardgas


2.  Hoe heeft de gemeente Hengelo de subsidie gekregen?

Heel Nederland moet uiteindelijk (in 2050) van het aardgas af zijn. Hoe we dat gaan doen is nog een puzzel waar geen standaard oplossing voor is. Om ervaring en zo ook kennis op te doen, ondersteunt de landelijke overheid gemeenten die serieus aan de slag willen gaan.

Gemeenten konden voor 1 juli 2018 een plan indienen voor één wijk. Hengelo heeft een plan ingediend voor de Nijverheid. Een beoordelingscommissie heeft uit in totaal 74 plannen er 31 uitgekozen. Hengelo is een van de gemeenten die subsidie krijgt. 


3. Welk gebied valt er onder het project?

De gemeente Hengelo hanteert als afbakening van de Nijverheid de postcode indeling. Het kan zijn dat deze afbakening niet bij u bekend is. Ook kan het zijn dat u het niet zo ervaart. Bijvoorbeeld omdat u zich meer verbonden voelt met je straat, een sub buurtje of met een andere buurt. De afbakening zoals deze door de gemeente Hengelo wordt gehanteerd is weergegeven in onderstaande kaart.


4. Waarom Nijverheid Aardgasvrij?

Gemeente Hengelo heeft 4,25 miljoen euro subsidie gekregen van de Nederlandse regering speciaal om de wijk Nijverheid aardgasvrij te maken. Dit geld is bedoeld om technieken te betalen die warmte maken zonder aardgas te gebruiken. Op dit moment is nog niet beslist voor welke technieken dit geld gebruikt gaat worden. Ook is nog niet beslist hoe het geld over de koop- en huurhuizen in de wijk verdeeld gaat worden. De gemeente gaat hier de komende tijd plannen voor maken samen met Welbions en de inwoners in deze wijk.


5. Wanneer wordt de Nijverheid aardgasloos?

Alle gemeenten in Nederland moeten voor 2021 warmteplannen maken voor de gehele stad. Warmteplannen beantwoorden vragen als: welke aardgasloze technieken kun je het beste waar gebruiken? Wat kost dit en wie gaat het betalen? Dat betekent nog niet dat alle wijken in Hengelo dan ook al aardgasloos moeten zijn. In 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht en in 2050 moet heel Nederland (pas) aardgasvrij zijn.

Dankzij de subsidie die gemeente Hengelo heeft gekregen, is de wijk Nijverheid de eerste wijk in Hengelo waar we beginnen met het aardgasloos maken. Wat er wanneer precies gaat gebeuren is nog niet beslist. Maar in 2019 gaat de gemeente wel beginnen met het maken van de plannen. De exacte planning stemt de gemeente graag af met de inwoners van de wijk. De subsidie heeft geen einddatum.


6. Ik woon in de Nijverheid, maar kook nog op gas. Wie betaalt een nieuw kooktoestel en nieuwe potten en pannen? 

Gemeente Hengelo heeft 4,25 miljoen euro subsidie gekregen van de Nederlandse regering speciaal om de wijk Nijverheid aardgasvrij te maken. Dit geld is bedoeld om technieken te betalen die warmte maken zonder aardgas te gebruiken. Op dit moment is nog niet beslist voor welke technieken dit geld gebruikt gaat worden. Ook is nog niet beslist hoe het geld over de huizen in de wijk verdeeld gaat worden. De gemeente gaat hier de komende tijd plannen voor maken samen met Welbions en de inwoners in deze wijk.

Veel (moderne) pannen zijn trouwens geschikt voor koken op gas én inductie én keramisch koken. Bekijk de symbolen hieronder, deze staan onder op de pan. Zo weet je waar jouw pan geschikt voor is. Ook een kromme pan kun je nog gebruiken op een elektrische kookplaat, al zal hij misschien wat minder goed verwarmd worden. Voor koken op inductie, maakt het trouwens niet uit of de bodem van de pan krom is. Inductie werkt namelijk met een magnetisch veld en dat werkt ook als de bodem van de pan niet overal contact maakt met de kookplaat.


7. Ik wil niet meedoen, wat nu?

U bent niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Althans nu nog niet. De landelijke regering is wel heel duidelijk dat dit uiteindelijk wél moet. In 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht en in 2050 moet heel Nederland aardgasloos zijn. Tot die tijd zal er nog aardgas (uit het buitenland) beschikbaar zijn.  De afgelopen tijd hebben we gezien dat dit aardgas wel steeds duurder wordt. 

Sommige technieken die aardgas vervangen kun je het beste gezamenlijk organiseren; dus 1 grote voorziening voor meer huizen tegelijk. Dit soort technieken worden goedkoper als meer mensen mee doen. Je draagt dan samen de kosten. Of er een minimum aantal mensen is dat mee doet, hangt af van de gekozen techniek. Ook in dit geval geldt, dat u niet verplicht bent om mee te doen. Maar ooit gaat de gaskraan dicht en dan moet u alsnog overstappen.

Ook voor inwoners in de wijk Nijverheid geldt; u bent niet verplicht mee te doen. Maar nu is er wel een subsidie die de gemeente Hengelo van de landelijke regering heeft gekregen. Speciaal om deze wijk aardgasloos te maken. En het is maar de vraag of er na deze subsidie nog weer een nieuwe subsidie komt.

Woont u in een huurwoning?

Dan heeft u geen keus; de woningcorporatie Welbions is eigenaar van uw woning en beslist hoe deze woningen verwarmd worden. De Nederlandse regering heeft woningcorporaties verplicht om duurzaamheidmaatregelen te nemen bij de woningen die zij beheren.

Met een aansluiting op een warmtenet verwarmt u uw huis met warm water. Dat warme water  komt van de Hengelose industrie zoals Twence en Nobian (voorheen Akzo Nobel) en gaat via ondergrondse buizen uw woning in en weer uit. Twence en Nobian hebben deze warmte over. Dat heet industriële restwarmte. Via een speciaal aparaat, dat we een afleverset noemen, wordt het warme water voor de afwas of douchen en het water in uw centrale verwarming (CV-installatie) verwarmd. Deze afleverset vervangt dus eigenlijk uw CV-ketel die door het verbranden van aardgas uw huis verwarmd en zorgt voor warm water.

De restwarmte die vrijkomt bij de Hengelose industrie is nu al beschikbaar en kunnen we dus slim inzetten om van het aardgas af te gaan. In veel gevallen zijn er slechts kleine aanpassingen in uw huis nodig als u op een warmtenet aansluit. U kookt niet meer op gas, maar op elektriciteit.


Welke eigenschappen heeft een warmtenet?

 • Duurzaam:
  • o Warmte komt vrij bij het verbranden van niet-herbruikbaar houtafval, huishoudelijk restafval en gft
  • o Levert een aanzienlijke CO₂ besparing op
 • Optimaal benutten van beschikbare warmtebronnen; Voorkomt nog meer zonneparken en windmolens. Er is geen extra elektriciteit nodig om warmte te produceren, zoals dat wel het geval is bij het gebruik van een warmtepomp.
 • Toekomstbestendig; afval blijft zeker nog tientallen jaren bestaan. Er worden bij Twence meerdere soorten afval verbrand, zoals biomassa, huishoudelijk restafval en gft. Deze verbranding levert warmte op.
 • Robuust; het is mogelijk om in de toekomst meerdere duurzame bronnen of energiedragers aan te sluiten op warmtenet die warmte kunnen produceren, zoals industriële restwarmte van andere bedrijven, aquathermie, geo- of zonthermie, waterstofketels en elektrische boilers.
 • Veilig; geen gasaansluiting meer in woningen met risico op explosies en lekkages.
 • Onderhoudsvrij; U heeft geen eigen installaties meer in huis die jaarlijks onderhoud nodig hebben. U behoudt alleen de CV-leidingen en de radiatoren/vloerverwarming.

Kan ik met een warmtenet wel kiezen wie mijn energieleverancier wordt, zoals bij ‘gewone’ energieleveranciers?

Nee, deze keuzevrijheid is er op dit moment niet. U maakt gebruik van één leverancier met een eigen tarief voor warmte en vaste kosten. Om u te beschermen tegen te hoge tarieven houdt de Autoriteit Cosument en Markt (ACM) toezicht op deze tarieven . De ACM is een onafhankelijke partij die kijkt naar de prijzen die de warmteleveranciers mogen berekenen voor de geleverde warmte. Vervolgens stellen zij maximale tarieven vast. Op deze manier bent u, als consument, beschermd.


Hoe lang moet een warmteleverancier warmte via een warmtenet leveren?

Als een warmteleverancier een warmtenet aanlegt, gebeurt dat niet voor een korte termijn. Daarnaast hebben warmteleveranciers een leveringsplicht en deze is oneindig. Zij moeten dus altijd warmte blijven leveren. Dit staat in de Warmtewet. Warmteleveranciers maken daarom langjarige afspraken met de bedrijven die de warmte beschikbaar hebben. Ook moeten zij zorgen voor nieuwe warmtebronnen als een bestaande bron weg zou vallen. Dit zorgt ervoor dat inwoners verzekerd zijn van warmte op de korte termijn én op de hele lange termijn.


Wat als de grote industrie wegtrekt uit Hengelo en er geen industriële restwarmte meer is?

Dan moet de warmteleverancier zorgen voor een nieuwe warmtebron voor het warmtenet. Dit is in de Warmtewet zo vastgelegd.


Is een warmtenet wel duurzaam, want er moet toch bijgestookt worden met aardgas in de Decentrale Energie Centrales (DEC’s)?

Er zijn straks twee soorten warmtenet mogelijk in Hengelo. Een warmtenet dat rechtstreeks van Twence komt met een hoge temperatuur. Deze temperatuur is altijd hoog genoeg om woningen direct duurzaam mee te verwarmen. De andere mogelijkheid is een warmtenet dat via Nobian komt. Dit warmtenet heeft een lagere temperatuur, omdat Nobian een deel van de warmte eerst zelf gebruikt. Het water in dit warmtenet moet daarom extra verwarmen. Dat gebeurt in een Decentrale Energie Centrale (DEC). In Hengelo verwarmen warmtepompen in de DEC’s de restwarmte van Nobian van 40oC tot ongeveer 70oC. Is het zo koud dat er veel vraag naar warmte is en de warmtepompen het niet meer aankunnen dan verwarmen we het water in de DEC’s met aardgas. Dit gebeurt ook in geval van storingen of tijdens onderhoud. Warmteleveranciers moeten ook deze installaties verduurzamen. Dit betekent dat zij op den duur ook geen aardgas meer mogen gebruiken en op zoek moeten naar duurzame technieken met minder tot geen CO2- uitstoot. Er is nog geen keuze gemaakt welk warmtenet de Nijverheid eventueel krijgt.


Is het water in het warmtenet in het begin van de wijk wel net zo warm als het einde?

Ja, er is weinig warmteverlies. Warmteleidingen zijn goed geïsoleerd. Daarnaast is de warmteleverancier verplicht om het water op de juiste temperatuur bij de huizen af te leveren. Of deze nu aan het begin van de leiding staan of aan het eind.


Moet ik verplicht meedoen?

Als de gemeenteraad definitief kiest voor een warmtenet in de Nijverheid, wordt het voor woningbezitters de komende jaren niet verplicht om zich aan te sluiten op het warmtenet. Wel moeten inwoners van de Nijverheid er rekening mee houden dat er in 2030 geen aardgas meer is in hun wijk. Bovendien wordt de gasprijs de komende jaren hoger en de elektraprijs daalt; dat heeft het Rijk aangekondigd. Dit om het gebruik van aardgas te ontmoedigen. Het is belangrijk voor alle inwoners van Hengelo dat zij op tijd op zoek gaan naar een alternatief voor aardgas. Voor goed geïsoleerde woningen kan dat ook een elektrische warmtepomp zijn. Dat geldt meestal alleen voor woningen die na 1995 zijn gebouwd. Anders wordt het heel prijzig om een woning met een warmtepomp comfortabel warm te krijgen. Als de keuze voor een warmtenet definitief is, dan wil Welbions haar woningen op het warmtenet aansluiten. Welbions vraagt dan eerst de huurders om toestemming; 70 % van de huurders in de Nijverheid moet akkoord zijn.

Als er een warmtenet komt, hou ik dan dezelfde radiatoren?

In de meeste gevallen zijn de bestaande radiatoren geschikt voor een warmtenet. Warmtenet vervangt de CV-ketel. En omdat een warmtenet dezelfde temperatuur (70 – 80oC en soms zelfs 90 oC) levert als een CV-ketel hoeven de radiatoren niet vervangen te worden. Dit is vaak wel het geval bij het toepassen van een warmtepomp.


Ik hoorde dat ik dan elektrisch moet gaan koken. Heb ik dan een extra groep voor elektriciteit nodig?

Dit is afhankelijk van uw bestaande elektrische installatie. Vraag uw installateur om advies.


Gaat mijn gasketel dan het huis uit? Komt daar iets voor in de plaats?

Een zogenoemde afleverset vervangt de gasketel of CV-ketel in uw huis. Deze afleverset heeft ongeveer dezelfde omvang als de CV-ketel en regelt het warme water in uw CV-installatie en zorgt ook voor het warme kraanwater. We onderzoeken per huis de meest optimale plek voor de afleverset.


Hoe komt de energierekening tot stand?

Het Rijk ontmoedigt het gebruik van aardgas door de prijs van aardgas te verhogen. De verwachting is dat aardgas dus duurder wordt en elektra goedkoper. Nu is de prijs van warmte nog gekoppeld aan de prijs van aardgas. De verwachting is dat deze koppeling op termijn vervalt.  In de afleverset van warmtenet zit apparatuur die meet hoeveel warmte u verbruikt voor het verwarmen van het huis en voor warm kraanwater. Dit gebeurt door het meten van zowel de aanvoer- als retourtemperatuur en de hoeveelheid warm water die door de afleverset stroomt. De totale hoeveelheid verbruikte warmte meten we in GigaJoules (GJ) en leest de warmteleverancier op afstand uit. U betaalt voor de verbruikte hoeveelheid GJ. Daarnaast betaalt u vaste kosten voor de aansluiting op het warmtenet. Dit zijn de meetkosten en het ter beschikking stellen van de afleverset.


Kan ik nog wel zelf bepalen hoe warm ik het wil hebben in huis? Is het goed te regelen?

Ja, het instellen van de temperatuur in huis gaat niet anders dan bij een CV-ketel met een thermostaat. Als u de thermostaat hoger zet, gaat er een signaal naar de afleverset die ervoor zorgt dat de temperatuur in uw huis stijgt of daalt tot de ingestelde temperatuur. De afleverset is verzegeld. Dit betekent dat u zelf geen toegang heeft tot de afleverset. Bij storingen belt u de warmteleverancier.


Gaat de gemeente voor de hele buurt alles organiseren? Of moet ik zelf een aannemer inschakelen?

Als er een warmtenet komt, zal de leverancier van de warmte de werkzaamheden organiseren. Voordat zij deze werkzaamheden uitvoeren, onderzoekt de warmteleverancier wat er precies moet gebeuren in uw huis. We noemen dit een schouw.


Wat moet ik doen als mijn gasketel of CV-ketel het volgende maand begeeft?

We adviseren om dan een nieuwe CV-ketel aan te schaffen of te huren. Wel kunt u overwegen om aardgas te besparen door over te stappen op een (hybride) warmtepomp. Let er dan wel op dat uw huis goed geïsoleerd moet zijn. Vraag uw installateur om advies.


Gaat de straat open voor de leidingen?

Het warmtenet bestaat uit ondergrondse geïsoleerde leidingen. Om deze aan te kunnen leggen, moet de straat open. Uw huis wordt aangesloten op deze leidingen. Hiervoor is ook graafwerk in de voortuin noodzakelijk.


Loont het om zuinig te zijn?

Net als bij een CV-ketel loont het ook bij een warmtenet om zuinig te zijn. De thermostaat een graadje lager betekent dat u minder warmte verbruikt en dus minder betaalt.


Als ik aangesloten word op warmtenet, ga ik dan elektrisch koken?

Ja, koken op inductie is bijvoorbeeld een goed alternatief voor koken op aardgas. U hebt dan vaak wel andere pannen nodig.


Moet ik mijn huis ook beter isoleren met warmtenet?

Dat hoeft niet perse, maar het is altijd aan te raden om bij een aansluiting op een warmtenetniet zeer slecht geïsoleerde huizen beter te isoleren. Isoleren is altijd goed. Ongeacht welk alternatief voor aardgas u ook kiest. Net als bij een CV-ketel loont het ook bij een warmtenet om zuinig om te springen met energie.


Als ik een aansluiting op een warmtenet heb, kan ik dan ook stoppen met warmtenet en op een andere manier mijn woning verwarmen?

Als u zelf een woning bezit, kunt u ervoor kiezen om u te laten afsluiten van het warmtenet. Het warmtebedrijf brengt hier wel kosten voor in rekening. U moet dan uiteraard wel een andere manier vinden om uw woning te verwarmen zonder aardgas. Tarieven voor het afsluiten van een aansluiting op een warmtenet zijn ook vastgesteld door het ACM en vastgelegd in de Warmtewet. U kunt de tarieven vinden op www.warmtebedrijfhengelo.nl.