Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
woensdag 20 april 2022

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport van verschillende samenwerkingspartners in Twente. Uit de verkenning blijkt dat de grond langs de A35 en een deel van de A1 geschikt is voor zonnevelden.

Ook in Hengelo heeft Rijkswaterstaat met de gemeentebijeenkomsten georganiseerd waarop belangstellenden hun ideeën hebben kunnen geven. Bij veel mensen leefde het idee om parkeerplaatsen of buitenterreinen te overkappen met zonnepanelen. Bedrijven en grondeigenaren hebben daarnaast ook locaties voor zonnepanelen ingebracht tijdens de bijeenkomsten.

Hengelose voorbeelden

In het verkenningsrapport is een voorbeelduitwerking gemaakt van zonnepanelen op de grondwal die de A1 scheidt van het Weusthagpark. Door het talud te verhogen ontstaat veel ruimte voor zonnepanelen maar blijven de bomen in het park zichtbaar vanaf de weg. De verhoging van het talud heeft een mogelijk vermindering van geluidsoverlast van de weg als bijvangst. Dit moet wel verder onderzocht worden. Ook zijn er in het verkenningsrapport voor Hengelo twee voorbeelduitwerkingen opgenomen van zonnepanelen in de ‘lussen’ of binnenruimtes van de afslagen/opritten A1.

Groen en landschap

Belangstellenden in Hengelo en omgeving hebben ook aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat de zonnevelden goed in het landschap passen en dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met het uitzicht vanuit de weg en vanuit de omgeving. Ook moet er ruimte zijn voor biodiversiteit en bestaande natuur (bomen behouden of herplanten).

Vervolg

De verkenningsfase is nu voorbij. Het verkenningsrapport is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis. Nu is het tijd voor de planfase. Dat duurt ongeveer een jaar. Met andere woorden; het ontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35 wordt concreter. Ook in deze fase vragen de gemeenten, provincie, waterschap Rijkswaterstaat en Enexis aan de omgeving om mee te denken over de uitwerking en uitvoering. De partners nemen eerdere gesprekken en opmerkingen als uitgangspunt en kijken naar eventuele nieuwe ideeën en kansen. Wordt vervolgd dus.

De eerste, voorlopige ontwerpen zijn per gemeente terug te vinden op www.duurzaamheidsrouteA35.nl

Twentse samenwerking

De Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van 6 gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,Rijksvastgoedbedrijf, de Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Enexis. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) blijkt dat er een sterke voorkeur is voor de opwek van duurzame energie langs rijkswegen. Lees meer over de Duurzaamheidsroute A35 via www.duurzaamheidsrouteA35.nl

Duurzame energie opwekken wordt steeds belangrijker. We willen met z’n allen minder broeikasgas, zoals CO2, uitstoten en meer energie duurzaam opwekken. Broeikasgassen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het leven op aarde. Daarom zijn er wereldwijd, landelijk, maar ook regionaal afspraken gemaakt om duurzame energie op te wekken.

Nieuws

Week tegen Eenzaamheid

Van 29 september tot en met 6 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Ook u kunt vandaag iets betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt. Hebt u een familielid, vriend of buur die hier last van heeft? Er is altijd wel iets dat iemand leuk vindt om te doen, samen met u of met anderen. Een steuntje in de rug kan veel betekenen.

Week tegen Eenzaamheid

Duurzaamheidsmarkt bij stadhuis

Op zaterdag 8 oktober staat er op het plein voor het stadhuis een grote duurzaamheidsmarkt. Belangstellenden kunnen hier bij verschillende kraampjes terecht voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. De wooncoaches van Hengelo Energie zijn bijvoorbeeld aanwezig om advies te geven over isoleren en besparen, maar ook over de aanschaf van een warmtepomp of zonnepanelen.

Duurzaamheidsmarkt bij stadhuis

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Op zaterdag 24 september zet Hengelo voor de 14e keer de Hengelose veteranen in het zonnetje. Zo’n 135 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose Veteranendag.

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Omgevingsvisie stedelijk gebied

Zoals u weet zijn we al druk bezig met de omgevingsvisie Hengelo. Op dit moment zijn we bezig met de derde fase van de omgevingsvisie, het stedelijk gebied. Vanaf 3 september gaan we inwoners en ondernemers uit het visiegebied bevragen over hun (fysieke) leefomgeving.

Omgevingsvisie stedelijk gebied

Sluiting pand aan Slachthuisweg

Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Slachthuisweg in Hengelo voor zes maanden gesloten. Dit op grond van de APV en de Gemeentewet naar aanleiding van (politie)onderzoeken in dit pand. Tijdens de laatste doorzoeking van het rechercheteam zijn meerdere goederen in beslag genomen. De sluiting van het pand gaat per direct in.

Sluiting pand aan Slachthuisweg

Vervanging verkeerslichten Oldenzaalsestraat en Weideweg

Van 12 september tot en met 18 november worden verkeerslichten op zeven locaties in Hengelo vervangen. Er wordt gestart aan de Weideweg, na vier weken is de Oldenzaalsestraat aan de beurt. Per kruispunt aan de Oldenzaalsestraat wordt twee weken uitgetrokken. Het verkeer kan, met enige hinder, gebruik blijven maken van de kruispunten.

Vervanging verkeerslichten Oldenzaalsestraat en Weideweg

Zilveren Erepenning voor Wijkcentrum ’t Lansink

Op donderdag 1 september reikte wethouder Marie-José Luttikholt de zilveren Erepenning uit aan de voorzitter van het Wijkcentrum ’t Lansink, de heer Jan Willem Korenromp. Dit ter ere van het 100-jarig jubileum bij Wijkcentrum.

Zilveren Erepenning voor Wijkcentrum ’t Lansink

Hengelo ontvangt van ministerie van EZK subsidie van € 4,8 miljoen

Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt een subsidie van € 4,8 miljoen aan Hengelo te verstrekken. De subsidie komt voort uit het programma Impulsaanpak Winkelgebieden (IW). Het is bestemd voor de herinrichting van het gebied achter het voormalige V&D pand. Het gaat om de locatie tussen de Marskant en de Beekstraat. Dit gebied wordt getransformeerd van winkelgebied naar woongebied.

Hengelo ontvangt van ministerie van EZK subsidie van € 4,8 miljoen

Lambertuskermis allereerste kermis zonder uitstoot van fossiele brandstof

Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Van 14 tot en met 18 september draaien alle attracties op accustroom. Dit betekent dat de attracties voor het eerst niet aangedreven worden door een dieselaggregaat; een unicum. Nog niet eerder heeft een kermis in Nederland volledig gedraaid op accustroom.

Lambertuskermis allereerste kermis zonder uitstoot van fossiele brandstof

Winkelcentrum Slangenbeek bijna 700 m2 groen rijker

In het voorjaar van 2021 won de vergroening van het Winkelcentrum Slangenbeek de stemronde voor Van Grijs naar Groen in Slangenbeek. Bijna 700 vierkante meter verharding in het winkelcentrum is vergroend. Een prachtig resultaat! En er gebeurt nog veel meer!

Winkelcentrum Slangenbeek bijna 700 m2 groen rijker

In 2021 gestart met een eigen bedrijf?

Iedereen die in 2021 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2022. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat het product of dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen.

In 2021 gestart met een eigen bedrijf?

Overlast eikenprocessierups weer lager dan vorig jaar

Op 13 april 2022 startte de nachtelijke bestrijding van de eikenprocessierups. Sinds een paar jaar een jaarlijks terugkerend ritueel in Hengelo. Het doel van deze bestrijding is de overlast van de rups onder controle te krijgen. Inmiddels zien we aan het aantal meldingen dat de overlast daadwerkelijk lager is dan voorgaande jaren. We zien dat ook terug in de stad, wederom kleinere nesten.

Overlast eikenprocessierups weer lager dan vorig jaar

30 nieuwe inwoners in de opvanglocatie aan de Hazenweg

Dinsdagavond 12 juli hebben dertig nieuwe inwoners intrek genomen in de vluchtelingenopvanglocatie aan de Hazenweg. Het gaat om kinderen met hun moeders en enkele vaders, van diverse nationaliteiten. Veiligheidsregio Twente heeft samen met de veertien Twentse gemeenten toegezegd om voor 225 noodplekken en dus extra opvang te zorgen om de locatie in Ter Apel te ontlasten.

30 nieuwe inwoners in de opvanglocatie aan de Hazenweg

Wooncoaches klaar om Hengeloërs te helpen met verduurzamen

De gemeente Hengelo en Coöperatie Hengelo Energie willen huiseigenaren stimuleren om hun woningen te verduurzamen. Dat houdt in dat de wooncoaches adviezen gaan geven hoe Hengeloërs energie kunnen besparen door bijvoorbeeld hun woning goed te isoleren, maar ook hoe ze zelf energie kunnen opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen; de meest groene energie is immers de energie die niet gebruikt hoeft de worden. Ook moet deze aanpak armoede als gevolg van hoge energielasten tegengaan.

Wooncoaches klaar om Hengeloërs te helpen met verduurzamen

200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene

Voor jongeren, studenten en spoedzoekers is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden. Gemeente Hengelo, woningcorporatie Welbions en ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe slaan de handen ineen om snel enige verlichting op de woningmarkt te brengen. Het resultaat is dat er 200 tijdelijke huurwoningen worden geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene in Hengelo.

200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene

Reset van sociaal domein

Het college van B en W windt er geen doekjes om; het sociale domein van de gemeente Hengelo moet grondig veranderen en wel nu.

Reset van sociaal domein

IKEA opent nieuwe zonnecarports met meer dan 3400 zonnepanelen

IKEA Hengelo heeft 3.460 zonnepanelen geplaatst op de parkeerplaats. De vestiging heeft extra oppervlakte voor de panelen gecreëerd met zogenoemde zonnecarports boven de parkeerplaatsen. De zonnepanelen van IKEA Hengelo wekken 1.8 megawattpiek per jaar op.

IKEA opent nieuwe zonnecarports met meer dan 3400 zonnepanelen

Strategische agenda voor gezonde toekomst

Het college van B en W wil de komende jaren samen met de gemeenteraad, inwoners en partners bouwen aan een strategische agenda voor de toekomst. Zodat er geld beschikbaar is en blijft om te investeren in de stad, juist daar waar dat het hardste nodig is. Het college stelt de raad voor om deze agenda binnen een jaar op te stellen. In de Zomerbrief geeft het college een eerste aanzet voor de strategische koers. De gemeenteraad bespreekt de Zomerbrief op 12 juli tijdens een politieke markt.

Strategische agenda voor gezonde toekomst

Intrekkingsbesluit 'noodverordening boerenprotest Twence'

De toegangswegen naar de afvalverbrandingsinstallatie van Twence waren geblokkeerd.

Intrekkingsbesluit 'noodverordening boerenprotest Twence'

Nomineer uw buur voor de Beste Buur Bokaal!

Iemand die u waardeert en ook eens in het zonnetje wilt zetten? Nomineer hem of haar dan voor de Beste Buur Bokaal.

Nomineer uw buur voor de Beste Buur Bokaal!

Politieke Markt

Vanavond in het stadhuis

Politieke Markt

Bus en aanhanger met ‘drugsvaten’ zorgt voor meldingen van Twentse inwoners

De afgelopen weken heeft op verschillende plekken in Twente een bus en aanhanger vol met ‘drugsvaten’ en materialen voor de productie van drugs gestaan. Met deze actie vragen politie en gemeenten in Twente aandacht voor het thema drugscriminaliteit en werd er gekeken in hoeverre inwoners bereid zijn een verdachte situatie te melden. Dit leverde een wisselend beeld op.

Bus en aanhanger met ‘drugsvaten’ zorgt voor meldingen van Twentse inwoners

SchouwArt mag podium voor beeldende kunst vormgeven

Hengelo is weer een stap dichterbij een permanent podium voor beeldende kunst.

SchouwArt mag podium voor beeldende kunst vormgeven

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Woninginbraak: Je zou het maar meemaken

Stel je voor. Na en dag werken, ga je nog even samen met de hond op bezoek bij familie. Rond 17.00 uur ga je weg en twee uur later word je gebeld door de buurvrouw ‘volgens mij is er ingebroken bij jou’. In paniek rijd je naar huis en wat je daar aantreft, blijft je tot op de dag van vandaag bij.

Woninginbraak: Je zou het maar meemaken

Tweede omgevingsvisie ter inzage

De wereld om ons heen verandert snel. Op hetzelfde moment spelen diverse grote trends op het gebied van demografie, technologie en klimaat. Deze leiden in ons land tot een aantal grote ruimtelijke opgaven. De komst van online winkelen zet centrumgebieden onder druk, de inwoners en behoeftes veranderen, er is een grote vraag naar woningen en we hebben samen een grote duurzaamheidsopgave. Met de omgevingsvisie wordt ingespeeld op deze maatschappelijke ontwikkelingen en wordt er richting gegeven aan de toekomstbestendige stad. De visie ligt tot en met 26 juli ter inzage en op 23 juni is er een informatieavond in de stadhuishal.

Tweede omgevingsvisie ter inzage

Een exclusief interview met Special Olympics-atleten Friso Roeleveld en Sanne Droste!

Nog een paar dagen en dan gaan de Special Olympics Nationale Spelen (SONS) Twente officieel van start met een grandioze openingsceremonie en atletenparade in het FBK-stadion.

Een exclusief interview met Special Olympics-atleten Friso Roeleveld en Sanne Droste!

Boeldershoek in beeld voor zonneveld

Vattenfall wil een zonneveld ontwikkelen in het energiegebied bij Twence en heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente is hiermee akkoord. De locatie van Vattenfall grenst aan het gebied waar de gemeente Hengelo ook een zonneveld wil ontwikkelen. De gemeente heeft Vattenfall uitgenodigd om in gesprek te gaan over de invulling en voorwaarden, zoals de participatie van omwonenden en omliggende bedrijven.

Boeldershoek in beeld voor zonneveld

Avondopenstelling Milieupark

Ook dit jaar is het Milieupark aan de Wegtersweg in augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Op donderdag 2 juni is dit jaar de eerste avondopenstelling. Met de avondopenstelling in de zomermaanden is het voor meer mensen mogelijk het Milieupark te bezoeken.

Avondopenstelling Milieupark

Nieuwe wethouders benoemd

Tijdens een speciale raadsvergadering op 25 mei zijn de Hengelose wethouders benoemd. Voor BurgerBelangen neemt Jacqueline Freriksen deel aan het college, voor de VVD Gerard Gerrits, voor het CDA Hanneke Steen-Klok, voor de PvdA Marie-José Luttikholt en voor D66 Claudio Bruggink.

Nieuwe wethouders benoemd

Kruispunt Deldenerstraat – Marskant weer open!

Op woensdag 25 mei is het kruispunt Deldenerstraat weer open voor alle verkeer. Op 10 mei 2021 werd deze belangrijke kruising afgesloten. Een nieuwe inrichting voor de Deldenerstraat (vanaf de Langestraat tot aan de kruising Tuindorpstraat (inclusief Mitchamplein) en Marskant volgde. Iets meer dan een jaar later is de volledige kruising heringericht én weer open. Wethouder Gerard Gerrits is blij met de afronding van de vernieuwing van de Deldenerstraat: ‘Werkzaamheden aan een belangrijke invalsweg hebben veel impact in de stad. Ik ben blij met het begrip én geduld wat we de afgelopen jaren van onze inwoners hebben gekregen’.

Kruispunt Deldenerstraat – Marskant weer open!

Erepenning voor Volksuniversiteit Hengelo

Op vrijdag 20 mei reikt wethouder Claudio Bruggink de gemeentelijke Erepenning uit aan de Volksuniversiteit Hengelo. De uitreiking vindt om 13.30 uur plaats bij de Gieterij (ROC van Twente) tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de Volksuniversiteit. Dit jubileum wordt een klein jaar later gevierd, omdat het vanwege de eerdere coronabeperkingen niet door kon gaan.

Erepenning voor Volksuniversiteit Hengelo

Inwonerspeiling

Doe mee en vul de vragenlijst in!

Inwonerspeiling

Nog geen rookmelders?

Er komt een nieuwe wet aan: vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op iedere verdieping verplicht. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan. Heb je het altijd uitgesteld? Dan is dit het moment om rookmelders te plaatsen. Peter Schuurmans van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond legt uit hoe je in drie eenvoudige stappen rookmelders kunt plaatsen.

Nog geen rookmelders?

Uitkomst college-onderhandelingen

De afgelopen weken hebben de partijen BurgerBelangen Hengelo, VVD, CDA, PvdA en D66 intensief met elkaar gesproken over de (toekomst)plannen voor Hengelo. Met een goed resultaat, er is overeenstemming bereikt!

Uitkomst college-onderhandelingen

Uitreiking Nijverbij aan Erwin Bolhaar

Op dinsdag 17 mei reikt wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment, De Nijverbij, uit aan de heer Erwin Bolhaar. De uitreiking vindt plaats om ca. 14.30 uur in Woonzorgcentrum Herinckhave, Backenhagenlaan 76.

Uitreiking Nijverbij aan Erwin Bolhaar

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!

U woont met plezier in uw eigen buurt en hoopt zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen waar u nu woont. Hoe maakt u uw huis daar geschikt voor?

Pas uw huis aan met ‘Lang zult u wonen’!

Scholen uit Hengelo, Twenterand en Berkelland strijden tegen textielafval

De Textiel Race is een initiatief van Knol Recycling. Het project is officieel van start gegaan met een kick-off met Wethouder Bas van Wakeren op de Wilbertschool.

Scholen uit Hengelo, Twenterand en Berkelland strijden tegen textielafval

Positieve waardering binnenstad blijft

De waardering voor de binnenstad handhaaft zich op een stabiel niveau. Sinds 2019 stijgt de waardering voor de binnenstad na jarenlange afname. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het Hengelopanel in 2021. Aan de ondervraagden zijn elf te waarderen aspecten voorgelegd. Ten opzichte van 2020 is er meer variatie in de waardering te zien. De positieve waardering van de sfeer en ‘de binnenstad in het algemeen’ is licht gestegen. Opvallend deze keer is toename van de waardering voor het ‘groen’ en de daling voor ‘de kwaliteit van het winkelaanbod’.

Positieve waardering binnenstad blijft

Alleen folders in de bus met Ja-sticker

Vanaf 1 juni 2022 geldt in Hengelo de Ja-sticker. U ontvangt dan alleen reclamefolders als u een Ja-sticker op uw brievenbus plakt. Doet u niets, dan krijgt u geen reclamefolders. Met de Ja-sticker wil de gemeente papierverspilling verminderen. Een gemiddeld huishouden ontvangt per jaar zo’n 26 kilo reclamedrukwerk. Een groot deel hiervan belandt ongelezen bij het oud papier.

Alleen folders in de bus met Ja-sticker

Primeur in Hengelo; groen licht voor groepen fietsers

Op de kruising van de Rondweg/Bornsestraat (afrit A1) ter hoogte van Plein Westermaat, starten provincie Overijssel en de gemeente Hengelo de allereerste proef met de zogeheten Fietsketting.

Primeur in Hengelo; groen licht voor groepen fietsers

Gemeente gesloten op 5 mei

De gemeente is donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Gemeente gesloten op 5 mei

Hengelo krijgt er fraaie woonlocaties bij

Binnen afzienbare tijd start de verkoop van 28 bouwkavels aan de Marskant en 13 bouwkavels van het plan ‘Broek aan het Pad’. Geïnteresseerden kunnen donderdagavond 12 mei tijdens een informatieavond terecht in het stadhuis in Hengelo.

Hengelo krijgt er fraaie woonlocaties bij

Vrijheid in Verbondenheid

Op donderdag 5 mei vieren wij Nationale Bevrijdingsdag. Op de vooravond daarvan, op woensdag 4 mei, worden ook in Hengelo de slachtoffers herdacht die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Daarom wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Bij het herdenkingsmonument voor het stadhuis worden kransen gelegd.

Vrijheid in Verbondenheid

€ 145.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Afgelopen winter moesten veel culturele instellingen de deuren weer sluiten door de lockdown. Nu er weer van alles mag, is het voor de culturele sector belangrijk dat ze nieuwe activiteiten kunnen organiseren. De omvang van budgetten is vaak beperkt, waardoor nieuwe activiteiten opzetten niet mogelijk is of een te groot risico is. Het Rijk heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld om de culturele sector te ondersteunen. Gemeente Hengelo zet daarvan € 145.000 in zodat de culturele sector kan investeren voor de lange termijn en zorgen dat er weer innovatie plaats kan vinden in de sector.

€ 145.000 voor vernieuwing en versterking culturele programmering

Lintjesregen in Hengelo

Op dinsdag 26 april reikt burgemeester Sander Schelberg zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich jarenlang vrijwillig inzetten voor de maatschappij. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het stadhuis tussen 10.00 en 12.00 uur.

Lintjesregen in Hengelo

Herinrichting: Nieuwstraat en eerste deel Brinkstraat afgerond

Al een aantal maanden is aannemer Dusseldorp druk bezig met de werkzaamheden in het kernwinkelgebied en op het marktplein. De eerste winkelstraten zijn inmiddels ingericht tonen hun nieuwe gezicht graag aan de stad.

Herinrichting: Nieuwstraat en eerste deel Brinkstraat afgerond

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport van verschillende samenwerkingspartners in Twente. Uit de verkenning blijkt dat de grond langs de A35 en een deel van de A1 geschikt is voor zonnevelden.

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Hengelose Beren logeren tijdelijk ergens anders

Vanaf februari is aannemer Dusseldorp druk bezig met de werkzaamheden op het marktplein. De beren hebben vanwege de overlast van de werkzaamheden hun koffers gepakt en zijn op zoek gegaan naar een tijdelijk onderkomen. Maar het marktplein blijft hun thuis. Na de oplevering van het vernieuwde plein krijgen ze een mooie plek in de vijver bij de Brinktoren.

De Hengelose Beren logeren tijdelijk ergens anders

Nieuwe tijdelijke invulling in voormalige MTS

De komende periode ontstaat er weer meer levendigheid in de voormalige Hofstede MTS aan het Industrieplein.

Nieuwe tijdelijke invulling in voormalige MTS

Oplevering Informatieverslag

Informateur Stefan Kuks heeft woensdagavond 13 april zijn informatieverslag gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Oplevering Informatieverslag

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

De eerste eikenprocessierupsen zijn op 8 april weer uit het ei gekropen. Dat betekent dat de preventieve bestrijding van de rups weer gaat beginnen. Als de weersomstandigheden meezitten start dit op 13 april. Gildebor komt de komende weken tussen 19.00 en 02.30 uur twee keer langs om alle zomereiken te bespuiten met aaltjes.

Bestrijding eikenprocessierups weer van start

Waar kwamen al die kindergeluiden vandaan?

Een heleboel kinderen waren het! Met heel veel enthousiasme.

Waar kwamen al die kindergeluiden vandaan?

Het nieuwe Actieplan ’22-’26 staat voor een sfeervolle en levendige binnenstad

Het Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad voor 2022-2026 is realistisch en net zo ambitieus als het Actieplan 2017-2021. Vrijwel alle ambities uit het vorige Actieplan zijn gerealiseerd of in gang gezet. In de periode 2022-2026 verschuift de focus geleidelijk naar de rand van de binnenstad. Het gaat hierbij vooral om de aanloopstraten en transformatie naar wonen en werken van gebieden in het centrum maar buiten het compacte hart van binnenstad. De omgevingsvisie Binnenstad-Hart van Zuid en de ontwikkeling van de spoorzone Hengelo-Enschede bieden kansen en uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad in de komende jaren. Een groot en belangrijk onderdeel is de verdere uitwerking en realisatie van het plan Lange Wemen.

Het nieuwe Actieplan ’22-’26 staat voor een sfeervolle en levendige binnenstad

Stadscompliment De Nijverbij voor de heer Marinus van Rooij

Als blijk van dank voor zijn vrijwillige inzet

Stadscompliment De Nijverbij voor de heer Marinus van Rooij

Netwerk van laadpalen in de hele stad

De gemeente Hengelo heeft een kaart gemaakt waar alle bestaande en toekomstige laadpalen op staan in Hengelo.

Netwerk van laadpalen in de hele stad

Hulp voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire

Bent u in de problemen gekomen door de toeslagenaffaire van de kinderopvang? Dan kan de gemeente u helpen.

Hulp voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire

Koper voor historische villa Markant

Het plan van investeerder Hephaistos-Skapa is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkoopprocedure van villa Markant.

Koper voor historische villa Markant

Verbod gebruik lachgas in binnenstad

Het recreatief gebruik van lachgas op een openbare plaats in combinatie met overlast of een verstoring van de openbare orde is in de gehele gemeente Hengelo al geruime tijd verboden. Nu gaat er op 30 maart een algemeen gebruiksverbod in waarbij lachgas in de gehele binnenstad wordt verboden. De boete voor het gebruik van lachgas in de binnenstad bedraagt €100.

Verbod gebruik lachgas in binnenstad

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun zorgcontainer legen. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 mei 2022 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Regeling Energietoeslag bekend

Huishoudens met een laag inkomen in Hengelo kunnen vanaf maandag 9 mei de eenmalige Energietoeslag van 1300 euro aanvragen. Het formulier is te vinden op www.hengelo.nl/energietoeslag. Mensen met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch over gemaakt. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

Regeling Energietoeslag bekend

Koninklijke onderscheidingen en raadspenningen

De heer Jos Rikkerink en de heer Ilhan Çetinkaya krijgen een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Sander Schelberg. Ook reikt de burgemeester meerdere raadspenningen uit. Dat gebeurt tijdens het afscheid van de raadsleden van de raadsperiode 2018-2022 op dinsdag 29 maart om ongeveer 19.30 uur in de raadzaal in het stadhuis van Hengelo.

Koninklijke onderscheidingen en raadspenningen

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm

Herken jij een drugslab of hennepkwekerij?!

Op zolders, in kelders, in schuren of tuinhuisjes, in bedrijfspanden of op boerderijen: de productie van drugs komt overal voor. In Twente ontdekt de politie elk jaar bijvoorbeeld ruim tweehonderd hennepkwekerijen. Ook worden er steeds vaker drugslabs ontdekt. En dat kan dus zomaar bij u in de buurt zijn.

Herken jij een drugslab of hennepkwekerij?!

Informatiefase van start

BurgerBelangen heeft Stefan Kuks bereid gevonden om de rol van informateur op zich te nemen.

Informatiefase van start

Minder maaien voor meer biodiversiteit

De Hengelose gemeenteraad heeft gekozen voor ecologisch maaibeheer. Dat betekent dat we op veel plekken van kort gemaaide gazons naar kruidenrijke bermen en grasstroken gaan. Gildebor gaat, vanaf dit voorjaar, op veel plekken anders maaien dan u gewend bent. Dit alles om het evenwicht in de natuur terug te brengen, want de biodiversiteit staat onder druk.

Minder maaien voor meer biodiversiteit

Bijdrage aan culturele organisaties

Veel culturele instellingen zijn vanaf de zomer van 2021 weer activiteiten gaan organiseren, met het idee dat er in het najaar weer van alles mogelijk zou zijn. Door een nieuwe coronagolf nam het Rijk echter vanaf 28 november weer maatregelen. Daardoor konden veel activiteiten toch niet doorgaan. Het rijk heeft door middel van een nieuw steunpakket een bijdrage beschikbaar gesteld voor 2022 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met resterende middelen van 2021 is er daardoor voor 2022 € 839.573 beschikbaar. Hengelo wil het geld op twee manieren inzetten. Ten eerste door financiële risico’s van culturele organisaties te compenseren en ten tweede door geld beschikbaar te stellen om activiteiten door te kunnen laten gaan in coronatijd (versterken en vernieuwen lokale culturele programmering).

Bijdrage aan culturele organisaties

Hengelo vangt Oekraïense vluchtelingen op

Ook de gemeente Hengelo gaat vluchtelingen opvangen. Op korte termijn gaat Welbions woningen aan de Mariastraat, Wilderinksstraat, Krabbenbosweg en Geerdinksweg beschikbaar stellen voor Oekraïense vluchtelingen.

Hengelo vangt Oekraïense vluchtelingen op

NK Tegelwippen ook in Hengelo van start

Hengelo is dit jaar een van de gaststeden van het NK Tegelwippen 2022. Het NK, dat op 21 maart van start gaat en duurt tot en met 31 oktober, wordt in zeker 100 Nederlandse gemeenten georganiseerd. Het doel? Vervang zoveel mogelijk (tuin)tegels door groen!

NK Tegelwippen ook in Hengelo van start

Betaalbare huurappartementen in ‘oude’ MTS

Ontwikkelaar VincentSpikker wil op korte termijn circa 50 studio’s / tweekamerappartementen realiseren in de voormalige Hofstede MTS, in het deel aan de Trijpstraat.

Betaalbare huurappartementen in ‘oude’ MTS

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Op zaterdagavond 26 maart om 20.30 uur dooft Hengelo de lichten in de gemeente tijdens het wereldwijde Earth Hour.

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Landelijk ‘Dag van de Solidariteit'

Zaterdag 12 maart is het landelijk ‘Dag van de Solidariteit’. Die dag is er van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst in het Kulturhus Hasselo voor Oekraïners in Twente (zowel vluchtelingen als Oekraïense mensen die hier al langer wonen), gastouders van Oekraïense vluchtelingen en mensen die overwegen om gastouder te worden.

Landelijk ‘Dag van de Solidariteit'

Subsidie presentatie beeldende kunst

De gemeenteraad heeft op 9 maart € 94.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsregeling ‘Presentatie beeldende kunst’ 2022. Met deze subsidieregeling moet het veelbesproken beeldende kunst podium in Hengelo een plek krijgen. Organisaties die activiteiten willen opzetten om professioneel beeldende kunstenaars in Hengelo te laten exposeren, kunnen vanaf 14 maart een aanvraag doen. Het gaat daarbij voor 2022 nog om activiteiten op bestaande en nieuwe podia. Uiteindelijk moet dit leiden tot een vaste locatie voor beeldende kunst in Hengelo.

Subsidie presentatie beeldende kunst

Gemeente wil grip op flitsbezorging

De gemeente wil de vestiging van flitsbezorgsupermarkten kunnen reguleren. Op dit moment is dat niet mogelijk. Een flitsbezorg-organisatie kan zich nu in elk winkelpand vestigen waar de bestemming detailhandel op rust. Vanuit zo’n vestiging worden boodschappen door de stad bezorgd. Dat kan tot overlast in de omgeving leiden, leert de ervaring. Daarom heeft de gemeenteraad op 9 maart 2022 besloten tijdelijke regelgeving (= voorbereidingsbesluit) vast te stellen om grip te krijgen op nieuwe vestigingen én locaties. Belangrijke voorwaarde hierbij: geen overlast voor de omgeving. Het besluit is direct van kracht door vaststelling in de gemeenteraad.

Gemeente wil grip op flitsbezorging

Startende ondernemers en ROZ nog minimaal 10 jaar zeker van huisvesting

Op 8 maart om 15.30 uur ondertekenden Eric Markvoort, directeur bestuurder Welbions en Rob Hilarius, manager ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) een nieuw huurcontract voor Ondernemerscentrum H164 voor de komende 10 jaar, onder toeziend oog van Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo. Het concept van aantrekkelijke kantoorgelegenheid met collega-starters, onder begeleiding van deskundige ROZ-ondernemersadviseurs heeft zijn grote waarde sinds de start van H164 in 2010 ruimschoots bewezen. Daarom zijn alle partijen het erover eens dat het contract voor de huisvesting van (startende) ondernemers én ROZ in deze inspirerende ondernemersomgeving moest worden verlengd.

Startende ondernemers en ROZ nog minimaal 10 jaar zeker van huisvesting

Kom in actie tijdens de Landelijke Opschoondag

Ieder jaar organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Een mooie gelegenheid om samen de strijd aan te gaan tegen zwerfafval. Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer zover. Op deze dag worden overal in Hengelo de handen uit de mouwen gestoken. Gezamenlijk op zoek naar verloren mondkapjes, lege blikjes óf rondslingerend plastic.

Kom in actie tijdens de Landelijke Opschoondag

Terugblik raadsperiode 2018 - 2022

Voor het college en raad zit er bijna een periode van vier jaar op.

Terugblik raadsperiode 2018 - 2022

Precariobelasting over 2021 geschrapt

Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat het coronavirus in Nederland uitbrak. Winkeliers en horecaondernemers ondervinden nog steeds de negatieve effecten van de crisis. Het college van Hengelo heeft de gemeenteraad voorgesteld de ondernemers een handreiking te bieden en voor de horeca over heel 2021 af te zien van de precarioheffing voor terrassen in de openbare ruimte. Voor de detailhandel geldt dat er over 2021 geen precario voor uitstallingen geïnd gaat worden. De gemeenteraad is op woensdagavond 9 maart akkoord gegaan met dit voorstel.

Precariobelasting over 2021 geschrapt

Start sloop Lambertuspassage

Op maandag 7 maart is de langverwachte sloop van de Lambertuspassage gestart. De passage wordt gesloopt om zo de beeldbepalende Sint Lambertusbasiliek de uitstraling te geven die zij verdient. In plaats van de passage komt een prachtige kerktuin. Hiermee krijgt dit deel van de binnenstad een groene en sfeervolle entree. De gebiedsontwikkeling is een samenwerking tussen Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en de gemeente Hengelo.

Start sloop Lambertuspassage

Beckum wil 130 nieuwe woningen in 2035

Burgemeester en wethouders stemmen in met de ambitie van Beckum om in de komende 10 jaar 130 woningen te realiseren én alle Beckumse voorzieningen onder te brengen in één multifunctionele accommodatie (MFA). Deze ambitie staat in het eerste deel van het omgevingsprogramma Beckum dat het dorp samen met de gemeente Hengelo heeft gemaakt. De ambitie is nodig om het dorp leefbaar te houden voor langere termijn. De Beckumse samenleving heeft vanaf het najaar 2021 actief gewerkt aan het omgevingsprogramma.

Beckum wil 130 nieuwe woningen in 2035

Hengelo toont zich solidair met Oekraïne

Zo hijst Hengelo de Oekraïense vlag, wordt de stad blauw-geel verlicht, organiseren meerdere partijen een stiltekring en speelt de beiaardier Oekraïense folklore.

Hengelo toont zich solidair met Oekraïne

Onderzoek rekenkamercommissie: ‘Hengelo besteedt onderwijsgeld zorgvuldig’

De rekenkamer deed de afgelopen maanden onderzoek naar de manier waarop de gemeente begrotingsgeld besteedt aan onderwijs en leerlingzaken. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente het geld voor onderwijs zorgvuldig besteedt.

Onderzoek rekenkamercommissie: ‘Hengelo besteedt onderwijsgeld zorgvuldig’

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 14 maart tot en met vrijdag 25 maart. Twente Milieu haalt op afspraak gratis snoeihout op. Daarnaast kunnen Hengeloërs op zaterdag 26 maart gratis een zak compost ontvangen bij het kantoor van Twente Milieu (naast het Milieupark) aan de Wegtersweg. Daarna kunnen Hengeloërs een week lang losse compost afhalen bij het Milieupark.

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Nieuwe afslag op centrumring

Van 28 februari tot en met 18 maart werken we aan een betere bereikbaarheid van het oude Vereenigingsgebouw van Stork. In de centrumring (Parallelweg LS), vlak voor het kruispunt met de Laan Hart van Zuid, wordt een afslag aangelegd naar het nieuwe parkeerterrein van het gebouw. De komende drie weken zijn er daarom een aantal adviesroutes en omleidingen ingesteld.

Nieuwe afslag op centrumring

De gemeente en warmtenet; onjuistheden in artikel in TcTubantia

In de Tubantia van 16 februari staat een artikel “Gemeente en Ennatuurlijk steken samen 24 miljoen in Warmtebedrijf”. De informatie bevat 2 onjuistheden:     1. De bedragen zijn een factor 20 te hoog     2. De gemeente heeft helemaal nog niet besloten om een financieringsbijdrage te leveren.

De gemeente en warmtenet; onjuistheden in artikel in TcTubantia

Vanaf 1 juni geldt Ja-Ja sticker in Hengelo

Vanaf 1 juni 2022 geldt in Hengelo de Ja-Ja sticker. Met dit systeem ontvangen inwoners alléén ongeadresseerde reclamefolders als zij een Ja-Ja sticker op hun brievenbus plakken. De nieuwe regels zijn op 9 februari door de Hengelose gemeenteraad vastgesteld en opgenomen in de Afvalstoffenverordening. Het doel van de Ja-Ja sticker is om papierafval te voorkomen.

Vanaf 1 juni geldt Ja-Ja sticker in Hengelo

Gemeenteraad stelt Omgevings-programma Nieuwe Energie vast

De gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken door zon en wind te gebruiken. In het programma staan onder meer de zoekgebieden en -locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Er moet nog wel eerst een uitgebreid onderzoek naar de effecten van zonne- en windenergie op de omgeving komen. Er wordt - onder andere met de andere Twentse gemeenten - een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage). Het eerste project dat op de planning staat is een zonneveld in het gebied tussen Nobian en Twence.

Gemeenteraad stelt Omgevings-programma Nieuwe Energie vast

Begin herinrichting marktplein

Maandag 14 februari begint Dusseldorp met de herinrichting op en rondom het marktplein. De eerste twee delen van de Nieuwstraat zijn bijna afgerond. De rode stenen en de nieuwe plantenbakken zijn al te zien. Op dit moment is Dusseldorp nog druk bezig in het middenstuk van de Nieuwstraat. De werkzaamheden aan de noordzijde van de Brinkstraat, vanaf de Markt tot de kruising met de Enschedesestraat, zijn inmiddels ook begonnen.

Begin herinrichting marktplein

GBTwente verstuurt de aanslagen gemeentelijke belastingen

Ergens tussen 11 februari en 20 februari ontvangen alle huishoudens in de gemeente Hengelo de aanslagen gemeentelijke belastingen van GBTwente. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus van GBTwente.

GBTwente verstuurt de aanslagen gemeentelijke belastingen

Parkeeronderzoek Hart van Zuid en omgeving

Tussen 12 en 20 februari vindt er in Hart van Zuid en omgeving een parkeeronderzoek plaats, uitgevoerd door onderzoeksbureau Trajan. Trajan voert het onderzoek uit met scanauto’s, ook lopen er onderzoekers rond in de wijk.

Parkeeronderzoek Hart van Zuid en omgeving

Bijdrage voor 9 kunstprojecten in Hengelo

Het college heeft het advies van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving overgenomen om 9 van de 12 ingediende projecten een bijdrage te geven.

Bijdrage voor 9 kunstprojecten in Hengelo

Gemeenten bundelen krachten ten aanzien van goederenspoor door Twente

Alle aspecten eerst in kaart brengen

Gemeenten bundelen krachten ten aanzien van goederenspoor door Twente

Nieuwe taxistandplaats nachthoreca bij parkeerplaats Kloosterhof

De taxistandplaats voor het uitgaanspubliek was altijd op het marktplein. Het marktplein krijgt een nieuwe inrichting. De taxistandplaats voor nachthoreca is daarom niet meer te gebruiken. Er is een nieuwe taxistandplaats voor de nachthoreca gezocht én gevonden bij het parkeerterrein Kloosterhof (tussen het stadhuis en winkelcentrum Thiemsbrug).

Nieuwe taxistandplaats nachthoreca bij parkeerplaats Kloosterhof

Hengelose warenmarkt vanaf 16 februari naar het Stationsplein

Vanaf woensdag 16 februari 2022 is de Hengelose warenmarkt voor meer dan een jaar te vinden op het Stationsplein. Er wordt gestart met de werkzaamheden op het marktplein. De verwachte terugkeer van de warenmarkt op het vernieuwde marktplein is in het eerste kwartaal van 2023. Het marktaanbod blijft hetzelfde.

Hengelose warenmarkt vanaf 16 februari naar het Stationsplein

Van Grijs naar Groen, hoe staan we ervoor?

Gemeente Hengelo wil ‘grijze’ verharding in de openbare ruimte vervangen door extra groen. Voor alle Hengelose wijken is hiervoor 75.000 euro beschikbaar. We vragen wijkbewoners om met ideeën te komen. De winnende initiatieven per wijk pakt de gemeente samen met de initiatiefnemers op.

Van Grijs naar Groen, hoe staan we ervoor?
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu