Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
woensdag 13 maart 2024

Zo gaat Hengelo van het aardgas af

College stelt kaders wijkuitvoeringsplannen vast

De komende jaren krijgt elke Hengelose wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) om te komen tot een aardgasvrij Hengelo. Een WUP geeft aan hoe de buurt in de toekomst verwarmd wordt zonder aardgas, wat dat gaat kosten en wat de streefdatum is om het gas in de wijk af te sluiten. Dat gebeurt samen met de inwoners. De gemeenteraad heeft vorig jaar april de kaders van het warmteprogramma vastgesteld. Het college heeft nu de kaders van de wijkuitvoeringsplannen vastgesteld. Die geven duidelijkheid aan de inwoners, zodat op den duur uitvoeringsplannen kunnen worden gemaakt voor alle 63 Hengelose buurten. De gemeenteraad van Hengelo moet deze kaders nog vaststellen en praat er in april over.

In Hengelo zien we tot nu toe drie toekomstbestendige alternatieven voor aardgas:

  1. All electric met een warmtepomp
  2. Groen gas (hybride)
  3. Warmtenet met verschillende warmtebronnen, zoals restwarmte industrie, aquathermie, geothermie en zonthermie

Kaders wijkuitvoeringsplannen

Elke Hengelose wijk krijgt de komende jaren een WUP. Een WUP is de uitwerking van het gemeentebrede Warmteprogramma dat de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. De Nijverheid en Twentekanaal zijn de eerste wijken die een WUP krijgen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. In elke WUP komt te staan:

  1. De gemeente kiest één aardgasvrije oplossing per wijk waar iedereen gebruik van kan maken. Dit alternatief voor aardgas is haalbaar en betaalbaar en kan per wijk verschillen.
  2. De gekozen wijkoplossing is niet verplicht. Woningeigenaren kunnen zelf kiezen welk duurzaam alternatief voor aardgas ze willen.
  3. Elk wijkuitvoeringsplan krijgt een streefdatum waarop er geen aardgas meer geleverd wordt in de wijk.
  4. Inwoners mogen meepraten over het WUP. Per wijk bekijken we op welke manier en met welk doel.
  5. We kiezen voor een alternatief voor aardgas dat de laagste kosten heeft voor de maatschappij. Het moet betaalbaar zijn voor de hele gemeente voor langere tijd (toekomstbestendig).
  6. We gebruiken eerst Hengelose warmtebronnen tegen een zo aantrekkelijk mogelijk tarief.
  7. We zetten alles op alles om woningeigenaren te helpen om op tijd van het aardgas af te gaan.

Hengelo aardgasvrij

Heel Nederland is in 2050 aardgasvrij. Dat is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord om klimaatverandering tegen te gaan. In Hengelo beginnen we daarom met zo min mogelijk energie gebruiken; maximaal isoleren en elektriciteit besparen. Daarnaast willen we minder broeikasgassen uitstoten en meer duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windturbines. Verder kijken we voor iedere wijk naar een geschikte duurzame warmtebron als alternatief voor aardgas. Zodat in 2050 ook Hengelo aardgasvrij is.

Nieuws

Nieuwe inrichting De Wetplein en omliggende straten is afgerond

De werkzaamheden in het gebied achter de Lambertusbasiliek zijn afgerond.

Nieuwe inrichting De Wetplein en omliggende straten is afgerond

Gebruikers en inwoners kunnen elektriciteit afnemen

De gemeente Hengelo verhuurt de daken van haar gebouwen (het maatschappelijk vastgoed) aan energiecoöperatie Energie van Hengelo.

Gebruikers en inwoners kunnen elektriciteit afnemen

Aanleg rotonde Laan van Driene start 15 juli

Op maandag 15 juli start de aanleg van de rotonde in de Laan van Driene.

Aanleg rotonde Laan van Driene start 15 juli

Hengelo bij laatste 10 gemeenten in de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Hengelo is nog steeds in de race voor de eervolle titel van ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Vandaag is bekendgemaakt dat Hengelo samen met 9 andere gemeenten genomineerd is voor deze titel. Andere gemeenten zijn onder andere Hardenberg, Tubbergen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

Hengelo bij laatste 10 gemeenten in de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Goed idee voor Hengelo? Kom naar de Ideeënmarkt!

Wie een goed idee heeft om Hengelo mooier, sportiever, socialer, veiliger, groener of cultureler te maken, kan op woensdag 2 oktober terecht op de Ideeënmarkt. Tijdens deze markt kunnen inwoners hun idee presenteren aan de raadsleden. De gemeenteraad heeft €100.000 beschikbaar voor de beste ideeën.

Goed idee voor Hengelo? Kom naar de Ideeënmarkt!

Vijftien bijzondere bomen nieuw op de Bijzondere Bomenlijst

Elke boom is uniek, maar sommige bomen hebben iets bijzonders. In Hengelo hebben we daarom sinds 2017 een Bijzondere Bomenlijst. Een lijst met monumentale-, herdenkings- of zeldzame bomen. Op deze lijst staan maar liefst 514 bomen, unieke bomen die extra bescherming verdienen. Wethouder Claudio Bruggink: ‘Groen in de stad staat onder druk. Daarom ben ik blij dat we met deze Bijzondere Bomenlijst iets extra’s kunnen doen om de groene parels in de gemeente extra te beschermen.’

Vijftien bijzondere bomen nieuw op de Bijzondere Bomenlijst

Deelscooters terug in Hengelo

Vanaf eind juni zijn er weer deelscooters te gebruiken in Hengelo. Sinds eind 2023 moeten deelaanbieders een vergunning aanvragen om in Hengelo deelvervoer te mogen aanbieden. Dit wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Enschede. Op deze manier bieden we ook de mogelijkheid om eenvoudig ritten te maken tussen Hengelo en Enschede. Aanbieder van deelscooters Felyx schreef zich in voor een vergunning en plaatst nu scooters in Hengelo.

Deelscooters terug in Hengelo

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor waaraan ze de komende jaren geld willen uitgeven. Wethouder financiën Hanneke Steen: ‘We blijven in staat noodzakelijke investeringen te doen. Daar ben ik blij mee. Ondanks dat we minder geld ontvangen vanuit het Rijk. Wel kijken we nog kritischer naar onze prioriteiten: waar is investeren écht nodig? Die keuzes maken we in deze Zomernota, waar we de balans hebben gevonden in de basis op orde én het investeren in de toekomst van Hengelo. De OZB wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd (2,1%). Er wordt geen extra OZB verhoging voorgesteld.’

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

De kinderboerderij aan de van Alphenstraat gaat verder als Erve Weusthag. De kinderboerderij, maar ook het gebied eromheen wordt gemoderniseerd en aangepast. De boerderij wordt daardoor nog aantrekkelijker voor alle Hengeloërs. Stichting Erve Weusthag (SEW) gaat een belangrijke rol spelen in deze ontwikkeling en neemt de exploitatie over van Gildebor. Gildebor blijft de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren door het inzetten van personeel.

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

Gemeente Hengelo koopt Hazenweg 121

Het college van B en W wil per 1 december 2024 het pand met de bijbehorende grond aan de Hazenweg 121 aankopen voor de opvang van asielzoekers en (Oekraïense) vluchtelingen.

Gemeente Hengelo koopt Hazenweg 121

340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw

Elke bewoner van hoogbouw heeft vanaf 1 september dichtbij huis een inzamellocatie voor verpakkingen (plastic, blik en drinkpakken, ook wel PMD genoemd). Daar kunnen bewoners wekelijks op een vast tijdstip hun verpakkingen kwijt in een doorzichtige zak. De gemeente en Twente Milieu leggen 340 inzamellocaties aan dichtbij hoogbouw. Alle hoogbouwhuishoudens krijgen daarnaast gratis doorzichtige plastic zakken om de verpakkingen in te doen.

340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw

Hengelose warenmarkt verhuist naar Wetstraat tijdens Lambertuskermis

De Hengelose warenmarkt verhuist tijdelijk naar de Wetstraat op woensdag 18 september en zaterdag 21 september. Deze verhuizing is noodzakelijk, omdat deze week de jaarlijkse Lambertuskermis plaatsvindt in de binnenstad van Hengelo.

Hengelose warenmarkt verhuist naar Wetstraat tijdens Lambertuskermis

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg om tot nader bericht geen vis uit het Twentekanaal te eten. Aanleiding hiervoor zijn gemeten verhoogde concentraties HCH (Hexachloorcyclohexaan) in het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo onderzoeken samen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Elk jaar blikt het college van B en W in de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) inhoudelijk en financieel terug op het voorgaande jaar. Het uiteindelijke resultaat is € 7,3 miljoen positief. Daarmee sluiten we het jaar 2023 dus positief af, zowel financieel als wat we met elkaar hebben bereikt. 'In 2024 gaan we verder op de ingeslagen weg. We blijven vanuit een realistisch en verantwoord perspectief investeren in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad', aldus het college van B en W.

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Aziatische hoornaars, wat nu?

In Hengelo is de Aziatische hoornaar gesignaleerd. Hier leest u wat u kunt doen als u dit schadelijke insect ziet.

Aziatische hoornaars, wat nu?

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Bent u 25 jaar of ouder en hebt u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u tussen 17 en 21 juni maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl met daarin bekendmakingen van de overheid. De bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere lokale aankondigingen die zich afspelen binnen een bepaalde straal van uw woonadres.

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Opschoonactie aanhangers

Aanhangers die zijn achtergelaten of die parkeerplaatsen langere tijd bezet houden. Het is een vorm van overlast waar we als gemeente regelmatig door inwoners op aangesproken worden. Daarom starten we in juni met een opschoonactie in Groot Driene. Aanhangers waarvan de eigenaar niet bekend is en langer dan 3 dagen in de openbare ruimte geparkeerd staan, krijgen een sticker en worden na 14 dagen weggesleept. Zo wil gemeente Hengelo de leefbaarheid in de wijk vergroten en parkeeroverlast verminderen.

Opschoonactie aanhangers

50 miljoen om onderwijs klaar te maken voor toekomst

De gemeente Hengelo wil investeren in een vitale samenleving. In die samenleving heeft goed onderwijs een belangrijke plaats. De schoolbesturen en de gemeente Hengelo hebben daarom samen een Integraal Huisvestingsplan Hengelo (IHP) gemaakt. In het plan staat hoe de schoolgebouwen in Hengelo en Beckum klaargemaakt worden voor de toekomst. Het gaat om primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs. Tot 2030 is er 50 miljoen euro beschikbaar om de Hengelose schoolgebouwen goed, veilig, duurzaam en onderwijsvriendelijk te maken en te houden. De gemeenteraad moet het IHP nog vaststellen.

50 miljoen om onderwijs klaar te maken voor toekomst

Update ransomware-aanval GBTwente

Een leverancier van GBTwente, AddComm, is vrijdag 17 mei 2024 getroffen door een ransomware-aanval. Hierbij hebben cybercriminelen data gestolen van een groep klanten van AddComm. GBTwente hoort bij die groep klanten. AddComm heeft na onderhandeling met de cybercriminelen afgesproken dat zij de gestolen gegevens niet publiceren en verwijderen. Hierdoor is de kans dat persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt zeer klein.

Update ransomware-aanval GBTwente

Circulair Ambachtscentrum door als netwerk

Er komt geen gebouwd Circulair Ambachtscentrum (CAC) op het Milieupark. Gemeente Hengelo is samen met partners al enige tijd aan het onderzoeken of een Circulair Ambachtscentrum in Hengelo gerealiseerd kan worden. Dat blijkt niet eenvoudig. Twente Milieu heeft het afgelopen jaar samen met verschillende ketenpartners, zoals Het Goed, SWB en ROC van Twente gekeken of het CAC in een vereenvoudigde variant haalbaar is. Al eerder bleek de gemeentelijke businesscase niet haalbaar. Na uitgebreid onderzoek lukt het Twente Milieu ook niet om zelfstandig een gebouw te realiseren. Daarom willen Twente Milieu en de gemeente verder met het CAC als netwerk.

Circulair Ambachtscentrum door als netwerk

Wonen, werken & leven op De KMS

De oude KMS-locatie in Hengelo, ooit de startplek van de machinefabriek van Charles Stork, wacht op een nieuwe toekomst. ‘Dit is dé plek waar Hengelo ooit groot is geworden. Hier is het ooit begonnen, nu gaan we verder!’, aldus wethouder Gerard Gerrits. Hein Trebbe jr., directeur van Trebbe vult aan: ‘We zien mogelijkheden om hier een mix van wonen en werken te creëren, waar iedereen zich thuis voelt. En waar aansprekende activiteiten, evenementen en een innovatieve programmering zorgen voor levendigheid’.

Wonen, werken & leven op De KMS

Slechtzienden kunnen nu stemmen met hulp van een stemmal

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders is stemmen niet vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele beperking. Zelfstandig kunnen stemmen is belangrijk. Iedereen, ook mensen met een beperking, hebben het recht om hun stem uit te brengen zonder dat iemand anders ziet wat ze stemmen. Voor mensen die slecht zien is stemmen zonder een hulpmiddel vaak niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente Hengelo nu voor het eerst een stemmal.

Slechtzienden kunnen nu stemmen met hulp van een stemmal

Woning Gieskesstraat dicht na drugsvondst

Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Gieskesstraat in Hengelo voor drie maanden gesloten. De politie heeft in het pand verschillende handelshoeveelheden drugs aangetroffen. Daarnaast werd het pand gebruikt voor drugshandel in de omliggende openbare ruimte. De sluiting van de woning gaat per direct in.

Woning Gieskesstraat dicht na drugsvondst

Gemeente voert in 2025 cameratoezicht in

De binnenstad van Hengelo is autovrij. Op te veel plekken kunnen auto’s momenteel nog de binnenstad inrijden en handhaving hierop is lastig. Hanneke Steen, wethouder Mobiliteit: ‘Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Hengelo. In onze vernieuwde binnenstad moeten voetgangers dan ook op een veilige en prettige manier kunnen winkelen en verblijven. Auto’s, scooters en speed-pedelecs, passen daar niet bij.’ Daarom wordt de manier van handhaving aangepast.

Gemeente voert in 2025 cameratoezicht in

Campus Driene biedt ruimte aan wonen, sport, maatschappelijke functies en natuur

Woensdag 22 mei heeft de gemeenteraad van Hengelo het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende grondexploitatie van Campus Driene vastgesteld. Dit betekent dat er een volgende stap in de uitvoering van het plan Campus Driene gemaakt wordt. Maandag 27 mei hebben de ontwikkelcombinatie Leyten/Trebbe en de gemeente Hengelo de realisatieovereenkomst getekend.

Campus Driene biedt ruimte aan wonen, sport, maatschappelijke functies en natuur

Hartelijk Hengelo: een warm welkom voor nieuwe inwoners!

Een speciaal evenement om nieuwe inwoners welkom te heten en hen kennis te laten maken met hun nieuwe woonplaats.

Hartelijk Hengelo: een warm welkom voor nieuwe inwoners!

Burgemeester Schelberg voorgedragen voor herbenoeming

Op 1 oktober 2024 eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester dhr. S.W.J.G. Schelberg van Hengelo. Uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn moet de gemeenteraad een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen. De gemeenteraad heeft op 22 mei besloten de heer Schelberg aan te bevelen voor herbenoeming.

Burgemeester Schelberg voorgedragen voor herbenoeming

De Brinktoren brengt poëzie dichterbij

Vanaf vrijdag 17 mei sieren vier gedichten van vier Hengelose stadsdichters de glazen onderkant van de Brinktoren.

De Brinktoren brengt poëzie dichterbij

Samenwerken om kinderen gelijke kansen te geven

In Hengelo gaan de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente nog beter samenwerken om alle kinderen zo vroeg mogelijk gelijke kansen te bieden. Gezamenlijk hebben zij de Lokale Educatieve Agenda 2024-2027 opgesteld. Een van de acties is vooral het investeren in het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat dit het meeste effect heeft op de latere onderwijskansen van kinderen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de professionalisering van pedagogische medewerkers en aan de samenwerking met ouders en tussen scholen en kinderopvang.

Samenwerken om kinderen gelijke kansen te geven

Verkeerslawaai wordt aangepakt

De gemeente gaat verschillende hotspots aanpakken waar het verkeerslawaai hoger is dan de plandrempel. Dat staat in het Actieplan Geluid 2024-2029 dat vanaf 22 mei ter inzage ligt. De ambitie is een geluidswaarde op de gevels van 63 decibel of lager. Dat is een geluidsniveau vergelijkbaar met een normaal gesprek. Bij woningen met hogere geluidbelastingen onderneemt de gemeente waar mogelijk actie, bijvoorbeeld op drukke wegen zoals de Bornsestraat en de Breemarsweg.

Verkeerslawaai wordt aangepakt

Statiegeldbeugels in de binnenstad

In het centrum, rond het station en in de wijk ’t Woolde heeft Gildebor de afgelopen tijd 100 statiegeldbeugels geplaatst op de prullenbakken. Statiegeldbeugels geven mensen de kans hun lege blikjes en flesjes niet in de afvalbak te gooien, maar achter te laten voor anderen die de moeite willen nemen ze in te wisselen voor statiegeld. Een willekeurige voorbijganger kan de statiegeldverpakkingen uit de beugel pakken, inleveren en dus wat geld verdienen.

Statiegeldbeugels in de binnenstad

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Cilia Scharenborg-Hofstede

Op vrijdag 17 mei 2024 zal burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan mevrouw Cilia Scharenborg-Hofstede. Dit gebeurt om 17:00 uur tijdens de seniorenmiddag in ’t Proggiehoes in Beckum. Deze middag is altijd de aftrap van de Pinksterfeesten. Mevrouw Scharenborg-Hofstede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Cilia Scharenborg-Hofstede

Rijbaan Haaksbergerstraat afgesloten door omhoogkomen bentoniet

Eén rijbaan van de Haaksbergerstraat richting Hengelo is vanmiddag afgesloten. Dat gebeurde net na de Diamantstraat voor het viaduct A35. Uit eerste onderzoek blijkt dat er ter plekke bentoniet omhoog komt. Dat zorgt ervoor dat het asfalt omhoog wordt gedrukt. Er wordt momenteel hard gewerkt om de verstoring op te lossen. Om 19 uur wordt het hele kruispunt afgezet. Later deze avond kan waarschijnlijk weer één rijbaan vrijgemaakt worden voor het verkeer.

Rijbaan Haaksbergerstraat afgesloten door omhoogkomen bentoniet

Basisschoolleerlingen bouwen aan de toekomst van Hengelo in Minecraft

In een bijzonder initiatief hebben leerlingen van basisscholen in Hengelo de kans gekregen om mee te denken over de toekomst van het winkelgebied Lange Wemen.

Basisschoolleerlingen bouwen aan de toekomst van Hengelo in Minecraft

Bouwplaatsinrichting ten behoeve van bouw Horecawand Lange Wemen van start

Met ingang van maandag 6 mei start bouwbedrijf Trebbe met de inrichting van de bouwplaats voor de bouw van de Horecawand Lange Wemen in Hengelo.

Bouwplaatsinrichting ten behoeve van bouw Horecawand Lange Wemen van start

Vrijheid Vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid

Op zaterdag 4 mei worden allen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord en allen die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Bij het herdenkingsmonument voor het stadhuis worden kransen gelegd.

Vrijheid Vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun zorgcontainer legen. Daarom vergoedt de gemeente ook dit jaar een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 mei worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo. De uitbetaling vindt in april 2025 plaats.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Wie wordt de nieuwe exploitant van het Prins Bernhardplantsoen?

Het Prins Bernhardplantsoen, gelegen in het bruisende hart van Hengelo, staat klaar om getransformeerd te worden tot de nieuwe hotspot van de stad. De gemeente Hengelo is via Horecaadviesbureau.nl op zoek naar een gedreven en creatieve ondernemer met het perfecte idee voor deze unieke locatie. Belangstellenden kunnen tot 24 juni reageren.

Wie wordt de nieuwe exploitant van het Prins Bernhardplantsoen?

Subsidie mogelijk uit ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’ over het jaar 2023

Maatschappelijke organisaties kunnen wederom een beroep doen op het ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’. Dat kan als de organisatie door gestegen energiekosten hun maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kan uitvoeren als gevolg van de gestegen energiekosten in het jaar 2023. Tot en met 1 juli 2024 is de subsidie aan te vragen. Dit kan met behulp van het digitale formulier op Subsidie Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties. Daar zijn ook de voorwaarden beschreven.

Subsidie mogelijk uit ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’ over het jaar 2023

17 woningen op Erve Lonink in Beckum

Eén van de oudste erven van Beckum wordt getransformeerd tot een woningbouwlocatie.

17 woningen op Erve Lonink in Beckum

Lintjesregen 2024

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Sander Schelberg 11 Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de stadhuishal.

Lintjesregen 2024

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

De gemeenteraad heeft een krediet van 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om zonneveld Boeldershoek aan te leggen. Dit zonneveld kan jaarlijks zo’n 8.000 huishoudens of bedrijven van stroom voorzien. Vrijwel de hele gemeenteraad stemde woensdagavond 24 april voor het voorstel. De aanbesteding voor een deel van het zonneveld is inmiddels gestart.

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

Zilveren erepenning voor Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag

Op dinsdag 23 april overhandigt Burgemeester Sander Schelberg de zilveren Erepenning van de stad aan Bas Diepenmaat, de voorzitter van Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag. Dit in verband met het 100-jarig bestaan van T.C. ’t Weusthag. Dit gebeurt om 16.15 uur in de B en W- kamer van het stadhuis.

Zilveren erepenning voor Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag

Werkzaamheden aan verkeerslichten in 2024

In 2024 werken we op verschillende plekken aan de verkeerslichten.

Werkzaamheden aan verkeerslichten in 2024

Voorbereidende werkzaamheden bouw Horecawand Lange Wemen van start

Met ingang van 15 april start infrabedrijf Dusseldorp in opdracht van gemeente Hengelo met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Horecawand Lange Wemen in Hengelo.

Voorbereidende werkzaamheden bouw Horecawand Lange Wemen van start

Inwoners waarderen vernieuwing binnenstad met mooie cijfers

De waardering voor de binnenstad stijgt ‘met stip’. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het HengeloPanel in 2023.

Inwoners waarderen vernieuwing binnenstad met mooie cijfers

ZZP Netwerkcafé met inspiratiesessie AI

Wil je kennis opdoen en andere zzp’ers ontmoeten? Kom dan naar het ZZP Netwerkcafé georganiseerd door ROZ, de gemeente Hengelo en Small Business Twente. Maandag 22 april van 19.00 (inloop vanaf 18.45) - 21.30 uur in Ondernemerscentrum H164 in Hengelo.

ZZP Netwerkcafé met inspiratiesessie AI

Wie bedenkt het beste idee van Hengelo?

Meer dan 200 basisschoolscholieren presenteren op 11 april tijdens de derde editie van het Baas boven baasfestival hun creatieve ideeën over hun schoolomgeving te presenteren aan wethouder Hanneke Steen. Het festival is gericht om jongeren aan te moedigen om mee te denken en te doen. De winnaars van het festival ontvangen een mooi bedrag om hun idee daadwerkelijk te realiseren! De scholen worden in de week na het festival geïnformeerd over de winnaars van het beste idee van Hengelo.

Wie bedenkt het beste idee van Hengelo?

Vier Twentse gemeenten maken afspraken met provincie over windturbines

De gemeenten Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente maken samen programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel.

Vier Twentse gemeenten maken afspraken met provincie over windturbines

Bestrijding eikenprocessierups komt er weer aan

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer uit het ei. Gildebor en de gemeente Hengelo starten daarom, als de weersomstandigheden het toelaten, vanaf woensdag 10 april met de bestrijding van de rups. Het doel van de bestrijding is om overlast later in het jaar zoveel mogelijk te voorkomen. We spuiten ’s nachts (tussen 19.00 en 02.30 uur) aaltjes (hele kleine wormpjes) in de gemeentelijke eiken. Dit kan voor (geluids)overlast zorgen.

Bestrijding eikenprocessierups komt er weer aan

Kabelgoot vanaf 2 april ook in Hengelo mogelijk

Vanaf 2 april 2024 wordt het in Hengelo mogelijk om een verzoek voor een kabelgoot te doen. De kabelgoot bestaat uit tegels met een uitsparing waarin de oplaadkabel voor een elektrische auto weggewerkt wordt. De kabelgoot geeft mensen de mogelijkheid om hun auto op een openbare parkeerplaats op te laden met hun eigen stroom. Dit is handig voor mensen die geen eigen oprit hebben.

Kabelgoot vanaf 2 april ook in Hengelo mogelijk

Denk of praat mee en maak fietsen in Hengelo nog aantrekkelijker en veiliger

Hengelo als aantrekkelijke fietsstad, daar blijven we als gemeente Hengelo graag aan werken. Om dit te bereiken gaan we het actieplan fiets opstellen. In dit plan gaat het om het (verder) verbeteren van de fietspaden (infrastructuur), de fietsveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Inwoners worden gevraagd mee te denken over wat er goed gaat met het fietsen in Hengelo en wat er verbeterd kan worden.

Denk of praat mee en maak fietsen in Hengelo nog aantrekkelijker en veiliger

Hengelo gaat weer tegels wippen

Voor het derde jaar op rij doet Hengelo mee aan het NK Tegelwippen. Een landelijk initiatief om tegels uit de tuin te wippen en deze te vervangen door groen. Het NK Tegelwippen start op 21 maart en loopt tot en met 31 oktober.

Hengelo gaat weer tegels wippen

Hengelo donker tijdens Earth Hour

Hengelo doet op zaterdag 23 maart van 20.30 tot 21.30 uur weer mee aan Earth Hour, samen met vele andere steden wereldwijd. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds om aandacht te vragen voor klimaatverandering en duurzaamheid.

Hengelo donker tijdens Earth Hour

Afslag Haaksbergerstraat naar Diamantstraat tijdelijk afgesloten

Tijdens werkzaamheden op 20 maart 2024 is schade ontstaan aan de tunnelbak onder de Haaksbergerstraat. De afslag naar de Diamantstraat is in verband met de veiligheid tot nader orde afgesloten. Het bedrijventerrein is via omleidingsroutes te bereiken. De afslag vanaf het bedrijventerrein naar de Haaksbergerstraat blijft open.

Afslag Haaksbergerstraat naar Diamantstraat tijdelijk afgesloten

Twentse gemeenten trekken samen op om sport voor iedereen mogelijk te maken

Op 20 maart hebben de wethouders van 14 Twentse gemeenten* de Twentse visie op sport en bewegen 2024-2027 vastgesteld. Met deze visie spreken de gemeenten af om samen te werken op het gebied van sport. Door samen te werken kunnen gemeenten hun kennis en kracht bundelen. Of dingen op regionale schaal organiseren, als dat beter werkt dan per gemeente apart.

Twentse gemeenten trekken samen op om sport voor iedereen mogelijk te maken

Circa 150 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen

Het college stemt in met de ontwikkeling van een nieuw woongebied in de binnenstad. Het gaat om het gebied van het voormalige V&D gebouw en daarachter. Circa 150 woningen gaan in dit gebied door de ontwikkelcombinatie Dura Vermeer-Nijhuis Bouw gebouwd worden. Het gaat om verschillende soorten woningen voor diverse doelgroepen. Welbions heeft daarbij de intentie om een deel van de woningen af te nemen voor de sociale huur.

Circa 150 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

Dit voorjaar moet de aanbesteding starten. Burgemeester en wethouders stellen 10,5 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven. Op dit moment loopt er een beroepsprocedure tegen de vergunning van het zonneveld. Als de rechtbank de gemeente in het gelijk stelt, start de uitvoering.

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

Zo gaat Hengelo van het aardgas af

De komende jaren krijgt elke Hengelose wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) om te komen tot een aardgasvrij Hengelo. Een WUP geeft aan hoe de buurt in de toekomst verwarmd wordt zonder aardgas, wat dat gaat kosten en wat de streefdatum is om het gas in de wijk af te sluiten. Dat gebeurt samen met de inwoners. De gemeenteraad heeft vorig jaar april de kaders van het warmteprogramma vastgesteld. Het college heeft nu de kaders van de wijkuitvoeringsplannen vastgesteld. Die geven duidelijkheid aan de inwoners, zodat op den duur uitvoeringsplannen kunnen worden gemaakt voor alle 63 Hengelose buurten. De gemeenteraad van Hengelo moet deze kaders nog vaststellen en praat er in april over.

Zo gaat Hengelo van het aardgas af

Uitreiking Nijverbij aan Everdien Suerink

Op vrijdag 8 maart reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment de Nijverbij uit aan mevrouw Everdien Suerink. De uitreiking vindt plaats om ca. 11.00 uur aan de H.Hulshoff Polstraat 29 te Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Everdien Suerink

Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen werken intensief samen en investeren gezamenlijk in het herstel van de Hengelose beken. Op veel plekken is al hard gewerkt om de beken klimaatbestendig te maken. Mooi voorbeelden daarvan zijn de Elsbeek en de Veldbeek. Wethouder Claudio Bruggink en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen Gerald Aveskamp ondertekenden 4 maart het document Klimaat Actieve Stad. Daarmee spreken ze uit deze samenwerking door te willen zetten.

Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Procedurestart drie Twentse windparken

De planologische procedures voor drie windparken in Twente kunnen starten. Gedeputeerde Staten willen meewerken aan de voorbereidingen voor de windparken Oude Buurserdijk, Wind voor Buren en Daarle. De drie Twentse initiatieven passen volgens Gedeputeerde Staten (samen met de lopende procedure voor windpark De Lutte) in het provinciaal beleid voor windturbines. Voor die initiatieven starten nu de fases van participatie, Milieu Effect Rapportage, vergunningaanvraag en het indienen en behandelen van zienswijzes.

Procedurestart drie Twentse windparken

Onderzoek naar nieuwe locatie voor kunstpodium

De ambitie van de gemeenteraad en het college van B en W is duidelijk: huisvesting van het podium voor beeldende kunst op een prominente locatie in de binnenstad van Hengelo. Markt 8 lijkt veelbelovend, de komende tijd zal blijken of deze optie haalbaar is.

Onderzoek naar nieuwe locatie voor kunstpodium

Samen werken aan een veilige en weerbare stad

De gemeenteraad heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende drie jaar. Daarin staan de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo wil een aantrekkelijke en bruisende stad zijn, maar ook een veilige en weerbare stad. Een stad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners die zich bewust zijn van bestaande en nieuwe veiligheidsrisico’s. De veiligheidsanalyse laat ons zien dat er vijf thema’s zijn die de komende jaren extra belangrijk zijn: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en maatschappelijke stabiliteit.

Samen werken aan een veilige en weerbare stad

U ontvangt deze week de aanslag gemeentelijke belastingen

Tussen 7 en 10 februari ontvangen alle huishoudens in de gemeente Hengelo de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus of in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

U ontvangt deze week de aanslag gemeentelijke belastingen

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu