Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Aardgasvrij Hengelo

Aardgasvrij

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

23 januari

College stelt Warmteprogramma vast

Hoe maken we in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij?

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

Dat staat in het ontwerp Warmteprogramma dat het college van B en W op 17 januari heeft vastgesteld. De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over het Warmteprogramma.

In het Warmteprogramma zitten kaarten waarop te zien is in welke volgorde de gemeente buurten wil aanpakken en welke alternatieven voor aardgas er mogelijk zijn. Belangstellenden hebben in warmtewerkplaatsen meegedacht. De gemeente begint met de buurten Nijverheid en Twentekanaal. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden.

Wethouder Bruggink: ‘We staan aan de vooravond van een van de grootste opgaven van deze eeuw: de warmtetransitie. Steeds duidelijker blijkt dat wij mensen de belangrijkste veroorzakers zijn van de opwarming van de aarde. We zien de gevolgen daarvan al dagelijks om ons heen. Een oplossing is om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken zoals olie en aardgas en dus minder broeikasgassen uit te stoten. Dat kan alleen als iedereen een steentje bijdraagt om dat voor elkaar te krijgen. Als gemeente gaan we dat buurt voor buurt organiseren. Daarbij staan haalbaarheid, betaalbaarheid en keuzevrijheid voorop.’

Met open vizier

In dit Warmteprogramma presenteert het college haar wensen en ambities. In 2021 is er met veel inwoners gesproken over de ontwerp Transitievisie Warmte, de voorloper van dit Warmteprogramma. Hun input, de ingediende zienswijzen en de veranderingen in de actualiteit zijn verwerkt in dit programma. Zo is er nu voor gekozen om als eerste de buurten aan te pakken waar alternatieve warmtebronnen nabij zijn en buurten waar de woningen over het algemeen slecht geïsoleerd zijn. Wethouder Bruggink: ‘Voor dit Warmteprogramma hebben we met open vizier de geschikte alternatieven voor aardgas onderzocht. Want we hebben alle mogelijke warmtebronnen hard nodig.’ De onderzochte alternatieven zijn: warmtenet, all-electric, duurzaam gas en als tussenoplossing hybride warmtepompen. In Hengelo is veel warmte beschikbaar én er is gebleken dat we relatief weinig ruimte hebben voor duurzame opwek met windmolens en zonnevelden. Door nu te beginnen met wat nu beschikbaar is, houden we de ruimte om in de latere jaren technieken toe te passen die we nu nog niet kennen of die nu nog niet marktrijp zijn. Vanwege de klimaatverandering is wachten sowieso geen optie.

Energie besparen

Door de oorlog in Oekraïne en de daardoor enorm oplopende gasprijzen zijn veel inwoners al noodgedwongen op zoek naar manieren om hun aardgasverbruik te verminderen. Er wordt veel energie bespaard. Dit is ingegeven door de schaarste maar helaas ook uit armoede die soms leidt tot mensonterende situaties. Mede daarom komt het college binnenkort met een Stimuleringsplan energiebesparing. Hoe beter de huizen zijn geïsoleerd, des te minder energie er nodig is voor verwarming en des te minder alternatieve bronnen zoals wind en zon we nodig hebben om aardgasvrij te worden. Door goede isolatie en energiebesparing kunnen inwoners zo hun energiegebruik beter betaalbaar houden. Dat mes snijdt dus aan twee kanten.

Informatiebijeenkomsten

Over het Warmteprogramma zijn twee informatiebijeenkomsten gepland:

Datum Onderwerp
Dinsdag 31 januari Waarom heeft Hengelo voorkeur voor een warmtenet en wat betekent dat?
Dinsdag 7 februari Hoe ziet het Warmteprogramma er nu uit? Welke buurten worden het eerst aardgasvrij? Wat gaat het kosten?

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis.
Het hele Warmteprogramma is te vinden op op de hoofdpagina.
Belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 maart zienswijzen indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
nl en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu