Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Aardgasvrij Hengelo

Aardgasvrij

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

18 juli

De Nijverheid aargasvrij; hoe staat het ermee?

Sinds de laatste nieuwsbrief een half jaar geleden, hebben de gemeente en Welbions niet stilgestaan in de Nijverheid. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas in de Nijverheid. Wel ziet het college van burgemeester en wethouders warmtenet als een goede oplossing om de Nijverheid aardgasvrij te maken.

De gemeente, Welbions, maar ook Twence en Warmtebedrijf Hengelo zijn bij de energiebus in gesprek gegaan met inwoners van de Nijverheid over een alternatief voor aardgas. De energiebus heeft tien verschillende plekken in de wijk bezocht om te horen wat mensen vinden. Tijdens de gesprekken ging het vooral over de kosten; is het alternatief voor aardgas straks haalbaar en betaalbaar?

Bezoekers waren ook nieuwsgierig naar de plannen en de techniek achter een warmtenet. Maar bewoners noemden ook de hybride warmtepomp en waterstof als geschikt alternatief voor aardgas. De gemeente heeft de kosten voor een eventueel warmtenet nog niet goed in beeld. De kosten hangen van veel dingen af zoals: het type warmtenet, hoeveel huishoudens in de Nijverheid zich willen laten aansluiten en of de prijs van warmtenet losgekoppeld wordt van de aardgasprijs. We streven ernaar om dit jaar nog een concreet voorstel te hebben voor de woningeigenaren, zodat u weet wat warmtenet kost. Pas als woningeigenaren weten wat warmtenet kost, kunnen ze aangeven of ze bereid zijn om op warmtenet aan te sluiten. 

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over een alternatief voor aardgasvrij maken van de Nijverheid. Alleen de rijksbijdrage die de Nijverheid heeft gekregen (en die nog steeds op de plank ligt) is niet voldoende om de Nijverheid aardgasvrij te maken zonder extra kosten voor de inwoners. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
nl en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu