Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Aardgasvrij Hengelo

Aardgasvrij

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

1 september

Hengelo presenteert Transitievisie Warmte

Bijdrage van het Rijk belangrijk, maar nog onzeker

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Hengelo in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin zij antwoord geeft op de vraag ‘Hoe en wanneer gaan we onze woningen duurzaam verwarmen?’ Anders gezegd: ‘Hoe wordt Hengelo aardgasvrij?’ Het college heeft op 31 augustus een ontwerpversie vastgesteld, maar kiest ervoor om nog niet alles tot achter de komma te regelen. Dat gebeurt nadat er met diverse inwoners en partijen in de stad is gesproken. Tot en met 19 oktober is daar de tijd voor. Ook gaat de gemeente ervan uit dat er in december, als de definitieve Transitievisie Warmte wordt vastgesteld, zekerheid is over de bijdrage van het Rijk. Het college verzoekt de Raad om een brief aan de minister te sturen om haast te maken met de randvoorwaarden.

Bekijk het ontwerp van de Transitievisie Warmte

Wilt u de onderzoeken bekijken die mede ten grondslag liggen aan de Ontwerp Transitievisie Warmte? Kijk dan hier:

Lastig dilemma

Claudio Bruggink: “Het recente klimaatrapport (IPCC, aug 2021) toonde nog maar eens aan dat de opwarming van de aarde duizelingwekkend snel gaat én dat de belangrijkste veroorzakers wij mensen zijn. Dat betekent dat de oplossing ook van ons moet komen. We staan nu aan de vooravond van de grootste transformatie ooit. Voor Hengelo betekent het dat we 60 buurten aardgasvrij moeten maken in 28 jaar. Hengelo doet in één wijk (de Nijverheid) al ervaring op met het aardgasvrij maken van een buurt. Het Rijk heeft deze opdracht bij ons neergelegd, maar tegelijkertijd komt het Rijk nog steeds niet met het benodigde financiële en juridische instrumentarium. We verwachten en hopen dat daar met een nieuwe regering verandering in komt. Zo nee, dan moeten we ons afvragen of we deze opdracht wel in de volle omvang kunnen realiseren en onze belofte van een zorgvuldig proces én een woonlastenneutraal alternatief wel voldoende kunnen waarmaken. Een lastig dilemma, want zoals gezegd: de tijd dringt voor ons klimaat en onze toekomst. Daarom hebben we de Raad gevraagd een brief aan de minister te sturen hierover.”

Alternatieven voor aardgas

In het stuk is onder meer te lezen welke alternatieven voor aardgas voor welk type woningen geschikt zijn en onder welke voorwaarden dat ook uitvoerbaar is. Wat Hengelo in dit vraagstuk uniek maakt is de beschikbaarheid van een enorme hoeveelheid warmte die nu ongebruikt het Twentekanaal en/of bij Twence de atmosfeer in verdwijnt. Deze warmte is bijvoorbeeld goed te gebruiken in het warmtenet. De hoeveelheid is genoeg voor de verwarming van 100.000 woningen*. Bruggink: “Dit biedt kansen die we niet willen laten lopen. We kunnen en willen het ons als stad niet permitteren om zo ‘slordig’ met warmte om te gaan.” In de Transitievisie Warmte staat een kaart, samengesteld op basis van drie verschillende onderzoeken, met daarop in welke wijken welk alternatief passend kan zijn. De uiteindelijke keuze wordt pas later gemaakt, als de gemeente samen met inwoners gaat werken aan een Wijkuitvoeringsplan.

Isoleren altijd goed

De meest duurzame energie is niet gebruikte energie. Besparen is altijd goed. Ook is het isoleren van woningen vaak nodig om zonder aardgas comfortabel te kunnen wonen. Het isoleren van woningen is ook altijd goed. Het levert een lagere energierekening en meer comfort. Daarom besteedt de gemeente de komende tijd extra aandacht aan isolatie en energiebesparing. Dat doet de gemeente onder meer door de ‘poen voor groen-actie’ waarmee particuliere woningeigenaren op eenvoudige manier energie kunnen besparen. Maar ook met het recent gelanceerde energieloket waar bewoners digitaal advies kunnen krijgen over de mogelijke maatregelen voor hun woonsituatie. 

Inmiddels ligt de Transitievisie Warmte ter inzage. Dit betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen. Dat kan op www.hengelo.nl/terinzage

*Per jaar. Bron: RES Twente

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
nl en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu