Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

2 december

College stelt omgevingsprogramma nieuwe energie vast

Burgemeester en wethouders hebben het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld samen met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Voordat de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgegeven voor ontwikkeling wil het college eerst uitgebreider onderzoek naar de effecten op de omgeving doen. Er wordt met de andere Twentse gemeenten een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage). Maar ook de effecten van zonnevelden op de omgeving worden onderzocht. De gemeenteraad moet nog besluiten.

Het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie is een logisch vervolg op het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie dat het college begin september vaststelde en vrijgaf voor inspraak.

Zienswijzen

Er zijn ruim 300 zienswijzen bij de gemeente binnengekomen van geïnteresseerden binnen en buiten Hengelo. Deze zienswijzen zijn gebundeld en verwerkt. Er zijn door de zienswijzen enkele zaken in het omgevingsprogramma aangepast, zoals de uitspraak om eerst de OER af te wachten voordat de zoeklocaties worden vrijgegeven voor ontwikkeling. 48 % van de zienswijzen heeft betrekking op het gebied op de kruising A35-A1. Indieners spreken hun zorgen uit over de effecten die windturbines kunnen hebben op onder meer de gezondheid, natuur, ruimtelijke inpassing, effect op het landschap en veiligheid. 45 % gaat over Beckum en omgeving. De indieners geven onder meer aan dat ze zich bewust zijn dat Hengelo duurzame energie moet opwekken, maar ze maken zich ook zorgen over wat de effecten zijn op het buitengebied als de windturbines niet gerealiseerd kunnen worden en zijn bang voor extra zonnevelden in Beckum en Oele. Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen op korte termijn bericht. Ze krijgen de Nota van Zienswijzen (digitaal) toegestuurd en krijgen een terugkoppeling van wat de gemeente met hun zienswijzen doet. De gemeenteraad praat binnenkort in een politieke markt over dit onderwerp. Wanneer is nog niet bekend. (analyse van zienswijzen in bijlage 1)

Zonne- en windenergie

De hoofdlijnen in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie met het bijbehorende Uitvoeringsprogramma en Stimuleringsplan zijn hetzelfde gebleven. Hengelo wil in 2030 bijna de helft van de energievraag zelf duurzaam opwekken. Om deze opgave niet groter te maken, zet de gemeente maximaal in om energie te besparen en gaat daarvoor een stimuleringsplan maken. Daarnaast wil Hengelo de daken zoveel mogelijk vol (laten) leggen met zonnepanelen (minimaal 20 % van de daken). De gemeente heeft daarom een Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel gemaakt. Omdat niet alle daken geschikt zijn, is het gebruik van alleen daken niet genoeg. De gemeente kiest daarom ook voor twee grote windturbines (tiphoogte 210 -250 meter) en voor de rest voor zonnepanelen op de grond (30 tot 65 hectare afhankelijk of de windturbines gerealiseerd worden). Er zijn nog drie zoeklocaties voor windenergie over; twee op de kruising A1 met de A35 en één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid. Van het gebied tussen Nobian en Twence wil de gemeente een zonneveld maken.

Onderzoek gezondheid en omgeving

Windmolens en zonnevelden zijn goed zichtbaar in het landschap en hebben impact op de leefomgeving van Hengelo en van buurgemeenten. Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om geluid en slagschaduw van de windturbines of vinden zonnevelden een aantasting van de groene omgeving. Daarom moet de keuze van locaties heel zorgvuldig gebeuren. Ook omdat Hengelo relatief weinig grondgebied heeft en veel inwoners. De gemeente doet mee met de rest van de Regio Twente om een omgevingseffectrapportage (OER) met een plan-milieueffect rapportage te laten maken. Dat is een verdiepend onderzoek naar het effect van windturbines op de omliggende woonwijken, gezondheid, vogel- en diersoorten, landschap en andere mogelijke effecten. Maar ook de effecten van zonnevelden en duurzame alternatieven voor aardgas worden onderzocht. De voorbereidingen voor het verdiepend onderzoek zijn na de zomer gestart. Het onderzoek zelf start in het voorjaar van 2022 en loopt naar verwachting door tot eind 2022. De uitkomsten van deze onderzoeken zeggen wat over de impact op de omgeving. Ook geven de uitkomsten meer duidelijkheid over de energieprojecten van de 14 gemeenten. Pas als de uitkomsten bekend zijn, bepaalt de gemeente of de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgeven om te ontwikkelen. Verder houdt de gemeente de resultaten van de onderzoeken van het RIVM nauwlettend in de gaten en trekt de gemeente samen op met de GGD Twente als het gaat om de volksgezondheid. De gemeente Hengelo heeft voor het gebied tussen Nobian en Twence al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat dit gebied geschikt is voor de realisatie van een zonneveld. Begin 2022 kan dit energieproject starten. Een beoordeling van de effecten van het zonneveld op de omgeving is onderdeel van het verdiepend onderzoek dat de Twentse gemeenten samen oppakken.

Voorwaarden voor energieprojecten

De gemeente heeft al wel voorwaarden omschreven waar energieprojecten aan moeten voldoen. Die staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie, ook wel Uitnodigingskader genoemd. Hengelo gaat niet alle projecten zelf ontwikkelen. Daar gaan anderen, zoals lokale energiecoöperaties mee helpen. Door de voorwaarden goed te beschrijven, weten zij waar ze zich aan moeten houden. Belangrijkste voorwaarde is dat de omgeving ook moet kunnen profiteren van de energieprojecten voor zonne- of windenergie. Een deel van de inkomsten uit een energieproject gaat naar een gebiedsfonds. Inwoners kunnen samen met de gemeente bepalen waar dat geld voor gebruikt kan worden in het gebied. Energieprojecten moeten voor meer dan 50% van lokale eigenaren zijn. Een energieproject op gemeentegrond moet zelfs voor 100% van de gemeenschap zijn.

Het uitgebreide Omgevingsprogramma Nieuwe Energie, het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel en het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie vindt u hier:

Definitief ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 - 2030

Bijlage 1. analyse zienswijzen Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

Bijlage 2. Publieksversie van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 

Lees ook: 

Belangstellenden kunnen zich op deze site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

 

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu