Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

21 april

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport van verschillende samenwerkingspartners in Twente. Uit de verkenning blijkt dat de grond langs de A35 en een deel van de A1 geschikt is voor zonnevelden.

Ook in Hengelo heeft Rijkswaterstaat met de gemeentebijeenkomsten georganiseerd waarop belangstellenden hun ideeën hebben kunnen geven. Bij veel mensen leefde het idee om parkeerplaatsen of buitenterreinen te overkappen met zonnepanelen. Bedrijven en grondeigenaren hebben daarnaast ook locaties voor zonnepanelen ingebracht tijdens de bijeenkomsten.

Hengelose voorbeelden

In het verkenningsrapport is een voorbeelduitwerking gemaakt van zonnepanelen op de grondwal die de A1 scheidt van het Weusthagpark. Door het talud te verhogen ontstaat veel ruimte voor zonnepanelen maar blijven de bomen in het park zichtbaar vanaf de weg. De verhoging van het talud heeft een mogelijk vermindering van geluidsoverlast van de weg als bijvangst. Dit moet wel verder onderzocht worden. Ook zijn er in het verkenningsrapport voor Hengelo twee voorbeelduitwerkingen opgenomen van zonnepanelen in de ‘lussen’ of binnenruimtes van de afslagen/opritten A1.

Groen en landschap

Belangstellenden in Hengelo en omgeving hebben ook aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat de zonnevelden goed in het landschap passen en dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met het uitzicht vanuit de weg en vanuit de omgeving. Ook moet er ruimte zijn voor biodiversiteit en bestaande natuur (bomen behouden of herplanten).

Vervolg

De verkenningsfase is nu voorbij. Het verkenningsrapport is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis. Nu is het tijd voor de planfase. Dat duurt ongeveer een jaar. Met andere woorden; het ontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35 wordt concreter. Ook in deze fase vragen de gemeenten, provincie, waterschap Rijkswaterstaat en Enexis aan de omgeving om mee te denken over de uitwerking en uitvoering. De partners nemen eerdere gesprekken en opmerkingen als uitgangspunt en kijken naar eventuele nieuwe ideeën en kansen. Wordt vervolgd dus.

De eerste, voorlopige ontwerpen zijn per gemeente terug te vinden op www.duurzaamheidsrouteA35.nl

Twentse samenwerking

De Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van 6 gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,Rijksvastgoedbedrijf, de Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Enexis. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) blijkt dat er een sterke voorkeur is voor de opwek van duurzame energie langs rijkswegen. Lees meer over de Duurzaamheidsroute A35 via www.duurzaamheidsrouteA35.nl

Duurzame energie opwekken wordt steeds belangrijker. We willen met z’n allen minder broeikasgas, zoals CO2, uitstoten en meer energie duurzaam opwekken. Broeikasgassen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het leven op aarde. Daarom zijn er wereldwijd, landelijk, maar ook regionaal afspraken gemaakt om duurzame energie op te wekken.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu