Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

14 februari

Gemeenteraad stelt Omgevings-programma Nieuwe Energie vast

De gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030. Daarin staat de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken door zon en wind te gebruiken. In het programma staan onder meer de zoekgebieden en -locaties voor zonnevelden en windturbines en hoe en met wie de gemeente die wil realiseren. Er gaan nog geen projecten starten. Eerst komt er nog een uitgebreid onderzoek naar de effecten van zonne- en windenergie op de omgeving. Er wordt - onder andere met de andere Twentse gemeenten - een OER gemaakt (OmgevingsEffect Rapportage). Het eerste project dat daarna op de planning staat is een zonneveld in het gebied tussen Nobian en Twence.

Naast het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie heeft de gemeenteraad ook het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel vastgesteld.

Zonne- en windenergie

Hengelo wil in 2030 bijna de helft van de energievraag zelf duurzaam opwekken. Om deze opgave niet groter te maken, zet de gemeente maximaal in om energie te besparen en gaat daarvoor een stimuleringsplan maken. Daarnaast wil Hengelo de daken zoveel mogelijk vol (laten) leggen met zonnepanelen (minimaal 20% van de daken). De gemeente heeft daarom een Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel gemaakt. Omdat niet alle daken geschikt zijn, is het gebruik van alleen daken niet genoeg. De gemeente kiest daarom ook voor twee grote windturbines (tiphoogte 210 - 250 meter) en voor de rest voor zonnepanelen op de grond (30 tot 65 hectare afhankelijk of de windturbines gerealiseerd worden). Er zijn nog drie zoeklocaties voor windenergie over; twee op de kruising A1 met de A35 en één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid. Van het gebied tussen Nobian en Twence wil de gemeente een zonneveld maken.

Petitie

De gemeenteraad nam de nodige tijd voordat het omgevingsprogramma vastgesteld kon worden. Dat had mede te maken met de honderden zienswijzen die bij de gemeente binnenkwamen van mensen binnen en buiten Hengelo. Ook dienden tegenstanders van windmolens op de kruising A1 – A35 eind januari een petitie in die door ruim 3.300 mensen werd ondertekend en lieten enkele tientallen mensen hun stem horen in een politieke markt.

Onderzoek gezondheid en omgeving

Met het vaststellen van het Omgevingsprogramma, koos de gemeenteraad er ook voor om een omgevingseffectrapportage (OER) met een plan-milieueffect rapportage te laten maken. Dat is een verdiepend onderzoek naar het effect van windturbines op de omliggende woonwijken, gezondheid, vogel- en diersoorten, landschap en andere mogelijke effecten. Maar ook de effecten van zonnevelden en duurzame alternatieven voor aardgas worden in dit verdiepend onderzoek onderzocht. Het onderzoek moet nog starten en is waarschijnlijk begin 2023 afgerond. De gemeente gaat belangstellenden vragen om mee te denken over de vragen in het onderzoek en over het onderzoeksbureau dat dit moet uitvoeren.

‘Eerst een gedegen onderzoek’

Wethouder duurzaamheid, Claudio Bruggink, vindt de keuze voor duurzame energie erg belangrijk, maar snapt dat mensen zich zorgen maken. ‘Windmolens en zonnevelden zijn goed zichtbaar in de omgeving. Ik kan me daarom voorstellen dat mensen onzekerheid voelen en zich zorgen maken. Dat werd me ook duidelijk na alle reacties die we hebben gekregen op dit plan. Goed dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om te reageren op het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie. Mede daardoor gaan we niet meteen over tot het realiseren van windturbines en kiezen we voor een tussenstap. We willen eerst een gedegen onderzoek en we willen de samenleving betrekken bij dit onderzoek. Pas als de uitkomsten bekend zijn, bepaalt de gemeente of de zoeklocaties voor windturbines worden vrijgeven om te ontwikkelen. Als eerste starten we met de realisatie van een zonneveld in de Boeldershoek. De ervaringen die we daar opdoen, gebruiken we bij volgende energieprojecten.’

Het uitgebreide Omgevingsprogramma Nieuwe Energie, het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel en het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie staan op:

www.hengelo.nl/nieuwe-energie

Belangstellenden kunnen zich op deze site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu