Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

25 mei

Hengeloër wil verduurzamen en zoekt naar mogelijkheden

Resultaten uit peiling duurzaamheid HengeloPanel

Inwoners van Hengelo zien voor het overgrote deel het belang om de klimaatverandering aan te pakken en om de overstap te maken naar duurzame energie.

Dit blijkt uit een peiling onder de leden van het HengeloPanel. Onderwerpen die volgens de inwoners aangepakt moeten worden zijn de overgang van fossiele naar duurzame energie, het leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en de mogelijkheid om te participeren in de besluitvorming.

85 procent van de ondervraagden is van mening dat klimaatverandering een belangrijk probleem is en dat dit in Hengelo moet worden aangepakt. 82% vindt ook dat het belangrijk is om van fossiele energie over te stappen op duurzame energie.

Aardgasvrij wonen

Hengelo wil op basis van Europese en Nederlandse besluiten stoppen met het gebruik van aardgas. In 2050 wil Hengelo geheel aardgasvrij zijn. Daarom is gepeild onder de leden van het HengeloPanel of zij bekend zijn met de plannen en oplossingen voor een aardgasvrije toekomst. Bijna de helft van de inwoners staat zeer positief of positief ten opzichte van aardgasvrij wonen. Ongeveer 30% is negatief of zeer negatief. Een grote meerderheid van de ondervraagden is bereid zelf een financiële bijdrage te doen om hun huis te isoleren en aardgasvrij te maken, maar verwacht ook een rol van de rijksoverheid, gemeente en provincie in de vorm van subsidies en informatieverstrekking. Huiseigenaren ervaren de hoogte van de gebruikskosten per maand en de installatiekosten als het belangrijkste aspect bij het maken van de beslissing om over te stappen op aardgasvrije alternatieven. Ongeveer de helft van de ondervraagden wil tussen de €2500,- en €10.000 investeren in energiemaatregelen. Maar één derde wil zelf niets investeren.

Draagvlak voor zonne-energie en windturbines

Ongeveer de helft van de ondervraagden is positief over de ontwikkeling van zonnevelden zoals bij Twence. Daarop aansluitend wil driekwart niet dat dit ten koste mag gaan van de natuur in Hengelo. De deelnemers aan dit onderzoek geven aan dat zonne-energie de voorkeur geniet boven alle andere vormen van duurzame energie opwek (66,6%). Driekwart ziet zonnepanelen het liefst op bedrijfsdaken.

Over het plaatsen van windturbines zijn de inwoners van Hengelo verdeeld. De groep die positief staat ten opzichte van hoge of lage windturbines is ongeveer net zo groot als de groep die hier afkeurend tegenover staat. Mensen hebben de meeste zorgen over de mogelijke overlast. Inwoners willen niet dat ze hoorbaar zijn bij woningen (56%) en dat de turbines buiten de bebouwing geplaatst worden (54%).  

Mogelijkheid om te participeren

Het grootste gedeelte van de inwoners wil betrokken worden, meepraten of meebeslissen als het gaat over een alternatief voor aardgas. Zeker als de plannen betrekking hebben op hun eigen woning, straat of buurt.  Het meest bekend zijn de ondervraagden met de plannen en initiatieven om Hengelo aardgasvrij te maken, zoals de plannen om de Nijverheid als eerste wijk in Hengelo aardgasvrij te maken.  De ondervraagden zijn het minst bekend met de aanpassingen die nodig zijn om hun eigen huis van het aardgas af te sluiten en de plannen die de regering heeft voor een aardgasvrije toekomst.

Lid worden van het HengeloPanel?

Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid. Iedere Hengeloër van 18 jaar of ouder kan lid worden van het HengeloPanel. Meer informatie en jezelf inschrijven kan op www.hengelopanel.nl

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu