Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

24 april

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens in 2030 op duurzame energie

Hengelo wil over 10 jaar 67 GWh (GigaWattuur) duurzaam opwekken via zon op dak, zonneparken en windmolens. Daarmee kunnen ongeveer 20.000 huishoudens (van de ruim 37.000) gebruik maken van duurzame elektriciteit. Ook gaat de gemeente duurzame warmtebronnen inzetten om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarmee draagt Hengelo bij aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Vorige week werd bekend dat Twente binnen 10 jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam kan opwekken. Dat staat in de concept Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) die de Twentse gemeenten met provincie en Waterschap hebben gemaakt. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind.

Voor de bijdrage van Hengelo aan de concept RES-Twente heeft de gemeente de input gebruikt vanuit het programma Nieuwe Energie Hengelo en het coalitieprogramma van het college van B&W. Tijdens het proces omgevingsvisie Buitengebied worden in samenwerking met de samenleving kaders opgesteld voor de inpassing van de Hengelose bijdrage aan de RES.

Zon op dak

De gemeente Hengelo wil 32 GWh duurzame zonne-energie opwekken via zonnepanelen op daken. Niet alle daken zijn vanwege de ligging en de constructie geschikt als zonnedak.

Zo’n 33 % van de daken is wel geschikt. De gemeente wil hier maximaal op inzetten, maar verwacht dat in 2030 20 % van de daken gebruikt kan worden voor de opwek van zonne-energie, bijvoorbeeld door bedrijfsdaken, daken van scholen en maatschappelijk vastgoed, (niet-karakteristieke) landbouwschuren en overkappingen van parkeerterreinen te gebruiken. Dat is naar verwachting 37 hectare.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door daken van het eigen vastgoed te benutten, zoals het dak van het Twentebad en het stadhuis.

Zon

Hengelo streeft op dit moment naar 12,5 hectare aan zonneparken. De gemeente wil daarvoor eigen grond gebruiken die nu niet in gebruik zijn. In totaal zijn er 10 locaties onderzocht. Voor 4 locaties wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daarnaast kan Hengelo meeliften met initiatieven van circa 12 hectare die al lopen. In totaal wordt er dan 20 GWh opgewekt.

Wind

Verder is het op dit moment de wens van de gemeente Hengelo om twee windmolens van 3 MW binnen de gemeentegrenzen neer te zetten. De ideale locatie van de windmolens moet nog uitgezocht worden. De gemeente wil het zoekgebied laten aansluiten op de opbrengst van de omgevingsvisie buitengebied. De windmolens hebben naar verwachting een totale opwekkingspotentie van 15 GWh.

Meepraten

In de komende periode gaat de gemeente Hengelo, in samenspraak met inwoners, grondeigenaren en betrokkenen, afwegen welke locaties in aanmerking komen voor de zonneparken en windmolens. De resultaten uit de omgevingsvisie worden gebruikt voor die gesprekken. Deelnemers aan die gesprekken (offline en online) gaven bijvoorbeeld aan dat ze willen dat eerst de daken vol worden gelegd met zonnepanelen, voor de gemeente naar zonneparken en windmolens kijkt. De deelnemers aan de gesprekken zien windmolens langs snelwegen en op industrieterreinen ook als een mogelijkheid, maar het heeft hun voorkeur als bewoners mee kunnen delen in de opbrengst. Voor locaties voor zonneparken is uit de gesprekken gebleken dat grond langs snelwegen en stadsranden met industrie en bedrijvigheid gewenste locaties zijn. Zonneparken mogen volgens de deelnemers aan de gesprekken voor de omgevingsvisie bij voorkeur niet ten koste gaan van landbouwgrond. Ook hier vonden de deelnemers dat het de voorkeur heeft als bewoners mee kunnen delen.

‘Zorgvuldig’

Claudio Bruggink, wethouder Duurzaamheid, benadrukt dat duurzaamheid de komende tijd een belangrijk thema wordt in Hengelo. ‘Samen met de regio hebben we deze concept-RES Twente gemaakt met dit Hengelose bod. Het is een enorme opgave, maar afwachten is geen optie. 2030 lijkt nog ver weg, maar om de zaken goed te regelen, moeten we nu in actie komen. Dat doen we uiteraard wel zorgvuldig. Na de zomervakantie starten we het gesprek met de samenleving, net als de meeste Twentse gemeenten. Ook de gemeenteraad krijgt daarin natuurlijk een rol. De komende tijd bereiden we die gesprekken voor. Een aantal fracties in de raad heeft al aangegeven dat we in Hengelo moeten nadenken hoe we nóg meer energie kunnen opwekken in Hengelo, zodat Hengelo in 2050 echt energieneutraal is. De Hengeloërs gaan de komende maanden dus nog veel meer horen over deze plannen.’


 

Meer informatie over de Concept-RES Twente, zoals de planning en antwoorden op veel gestelde vragen is te vinden op www.energiestrategietwente.nl.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu