Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

1 januari

Praat mee over zonne-energie langs A35 en deel A1

Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de A35 en een deel van de A1 een duurzaamheidsroute maken? Zes gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) onderzoeken samen met Rijkswaterstaat, Enexis, Waterschap Vechtstromen, RES Twente en provincie Overijssel of het mogelijk is om duurzame energie op te wekken langs de A35.

Omwonenden en bedrijven aan de rijksweg kunnen meepraten: nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Per gemeente kunnen omwonenden op een interactieve kaart aangeven welke wensen en ideeën zij hebben. Ideeën, vragen en wensen worden waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase.

Bermen gebruiken

De betrokken partijen gaan in nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven onderzoeken op welke manier bermen langs de 35 kilometer lange N35/A35 kunnen worden benut om zonne-energie op te wekken. Hengelo neemt het deel van de A1 vanaf knooppunt Buren tot het tankstation Lonnekermeer ook mee. Daarbij kijken de partijen ook naar combinaties met grond van het Rijk en van de gemeenten. Duurzame energie opwekken wordt steeds belangrijker. We willen met z’n allen minder CO2 uitstoten en meer energie zelf duurzaam opwekken. CO2 is een broeikasgas en zorgt mede voor de opwarming van de aarde. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het leven op aarde. Daarom zijn er wereldwijd, landelijk, maar ook regionaal afspraken gemaakt om duurzame energie op te wekken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid waar mogelijk haar gronden beschikbaar stelt voor het opwekken van duurzame energie.

In gesprek met omgeving

De omgeving moet nauw betrokken worden bij dit plan. Claudio Bruggink, voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep en wethouder in Hengelo: ‘Vanaf eind maart gaan de eerste deelnemende gemeenten al in gesprek met omwonenden en bedrijven om te luisteren naar ideeën, zorgen en vragen. Wanneer dit zover is, zal door de gemeenten aangekondigd worden. Maar ook nu al kunnen inwoners terecht op de informatiewebsite www.duurzaamheidsrouteA35.nl en contact leggen met de initiatiefnemers. Ik wil omwonenden, bedrijven maar ook weggebruikers graag uitnodigen hun ideeën en wensen met ons te delen. Alles wat haalbaar is, nemen we mee in de verkenningsfase, waarin het pilotproject nu zit. Let wel; het gaat om een verkenning. We doen onder meer onderzoek naar geschikte locaties, omvang van de percelen en of de duurzame initiatieven haalbaar zijn.’

Voorbeeldprojecten in het land

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzoeken binnen het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond 10 locaties in Nederland. De verkenning ‘Duurzaamheidsroute A35’ is één van deze pilotlocaties.

Meer weten over duurzame energie in Hengelo? Kijk op www.hengelo.nl/nieuwe-energie

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu