Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Aardgasvrij Hengelo

Aardgasvrij

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

4 november

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

Hengelo houdt het Rijk aan zijn afspraken

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Teveel onduidelijkheden

Uit de brief: ‘Wij bevinden ons in een lastige positie. Enerzijds heeft u ons, gemeenten, de opdracht gegeven om nog in 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen, anderzijds staan we nog steeds met lege handen naar onze inwoners toe en kunnen we de beloftes die we doen niet waarmaken. Op dit moment kunnen en willen we deze transitievisie dan ook niet vaststellen. Er zijn teveel onduidelijkheden en onzekerheden voor ons en onze inwoners. Randvoorwaarden zoals haalbaarheid, betaalbaarheid en woonlasten-neutraliteit zijn niet ingevuld. Het benodigd instrumentarium op juridisch, financieel en organisatorisch gebied is (nog) niet beschikbaar.’ 

De gemeenteraad vraagt de minister om een en ander voor 1 november te regelen. Alleen dan kan zij zich aan de afspraak houden om de definitieve Transitievisie Warmte nog dit jaar vast te stellen.

Ontwerp Transitievisie Warmte

Hengelo ziet wel degelijk de noodzaak en het belang van de transitie naar aardgasvrij en wil niet stil blijven afwachten. Daarom heeft het college in september ingestemd met een ontwerp Transitievisie Warmte en deze vrijgegeven voor inspraak. Daarna is er uitvoerige participatie en communicatie geweest in onder meer vier warmtewerkplaatsen. Veel inwoners hebben zich erover gebogen en er zijn waardevolle aanvullingen op het ontwerp gekomen. Meer hierover vindt u op deze website. 

Brief verzoek tot nakomen afspraken klimaatakkoord

Reactie op brief verzoek tot nakomen afspraken Klimaatakkoord

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
nl en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu