Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

17 september 2020

Hengelo stelt zoekgebieden vast voor opwekken duurzame elektriciteit

Hengelo stelt zoekgebieden vast voor opwekken duurzame elektriciteit

Hengelo wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kunnen in 2030 concreet 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien (van de ruim 37.000). Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven en instellingen ook nog van stroom worden voorzien. Het is een grote puzzel om te bepalen waar die duurzame energie opgewekt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek en inspraak een kaart met zogenoemde zoekgebieden vastgesteld waar het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De gemeente wil dit najaar het gesprek met de samenleving aangaan over deze zoekgebieden.

Minder broeikasgassen

De temperatuur op aarde stijgt, omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Net als andere gemeenten en regio’s in het land wil Hengelo daarom minder CO2 uitstoten. Dat kan door duurzame energie op te wekken via zon en wind, dus geen aardgas en kolen meer. ‘Het is een enorme klus om helemaal over te gaan op duurzaam opgewekte energie. Daarom moeten we nu al beginnen’, verklaart wethouder duurzaamheid, Claudio Bruggink. ‘We moeten dit doen, maar we wíllen dit ook; voor nu, maar ook voor de generaties na ons. We weten dat we in Hengelo in 2030 in elk geval 67 GWh kunnen opwekken vanuit lopende plannen en ontwikkelingen. Maar als gemeente Hengelo hebben we eigenlijk meer ambitie. De komende tijd moet uitwijzen of we binnen de gemeente nog meer energie zelf op kunnen wekken’, aldus wethouder Claudio Bruggink.

Zoekgebieden in kaart

Om de kaart met zoekgebieden te maken waren twee processen erg belangrijk; de uitkomsten uit de omgevingsvisie Hengeloos Buiten en het technisch onderzoek dat onderzoeksbureau Bosch en van Rijn heeft gedaan voor heel Hengelo.

Vorig jaar en begin dit jaar kwam duurzame energie al ter sprake toen de omgevingsvisie voor het buitengebied werd gemaakt. De gemeente heeft toen samen met de inwoners voorwaarden opgesteld om in Hengelo duurzame energie op te wekken. Er zijn in dit traject gebieden benoemd waar energie opgewekt kan worden ná een zorgvuldige afweging en een traject met de direct betrokkenen. Voorwaarden waren:

  • Leg de daken vol met zonnepanelen, voor de gemeente naar zonnevelden en windturbines kijkt.
  • Windturbines langs snelwegen en op industrieterreinen zijn een mogelijkheid. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst.
  • Grond langs snelwegen en stadsranden met industrie en bedrijvigheid zijn gewenste locaties voor zonnevelden.
  • Zonnevelden mogen bij voorkeur niet ten koste gaan van landbouwgrond. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst.

Technisch onderzoek

Onderzoeksbureau Bosch en van Rijn uit Utrecht heeft vervolgens het technische onderzoek gedaan. Het bureau heeft bijvoorbeeld gekeken naar de afstand tot woningen, de netcapaciteit, naar belangrijke leidingen en de beperkingen van de voormalige vliegbasis. De uitkomsten van de omgevingsvisie buitengebied en dit onderzoek zijn over elkaar gelegd en de uitkomst is een kaart met zoekgebieden voor zonne-energie, windenergie en zon op dak. Er zijn nog geen locaties aangewezen.

In gesprek met de samenleving

Belangstellenden hebben al mee kunnen denken tijdens het maken van de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten. Daarnaast start eind september een campagne om de inwoners meer informatie te geven over energie. Ook inwoners van de buurgemeenten worden niet vergeten. ‘In Hengelo moeten we een goede balans vinden tussen de elektriciteit én warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die energie op kunnen wekken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke (belangen)organisaties’, verduidelijkt wethouder Claudio Bruggink. ‘De komende periode willen we met de samenleving in gesprek over de inpassing in het landschap en de ruimtelijke kwaliteit, maar ook over hoe we onze inwoners en ondernemers op een haalbare en betaalbare manier van energie kunnen voorzien en wat ze daarin zelf kunnen doen’, aldus wethouder Claudio Bruggink. Vanaf begin december volgen (digitale) energiemarkten en spreekuren waar belangstellenden meer informatie kunnen krijgen, maar ook kunnen meepraten over het onderwerp. Via de energiemarkten en spreekuren wil de gemeente komen tot specifieke locaties om energie op te wekken. Belangstellenden kunnen ook informatie krijgen over zelf energie opwekken en isoleren. U kunt zich nu aanmelden voor de digitale energiemarkten en spreekuren. Begin 2021 worden de uitkomsten van de energiemarkten voorgelegd aan de gemeenteraad.

RES

Het is een enorme opgave om duurzaam energie op te wekken. De gemeente Hengelo hoeft dat gelukkig niet alleen te doen. Overal in het land, maar ook in andere landen zijn de mensen bezig met de vraag hoe we de wereld leefbaar kunnen houden voor de generaties na ons. De gemeente Hengelo is partner binnen de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). Samen met de andere Twentse gemeenten, waterschappen, provincie, netbeheerders, Twence, Twentse woningcorporaties en kennisinstellingen wordt op 1 juli 2021 de RES Twente 1.0 opgeleverd, met daarin een uitgewerkt voorstel voor het duurzaam opwekken van 1,5 TWh elektriciteit (TerraWattuur).

Op dinsdagavond 29 september om 19.30 uur praat de raad in het stadhuis over de Regionale Energie Strategie en de zoekgebieden.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu