Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

28 september

Statafelgesprekken over Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

In het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. Net als andere gemeenten in het land is ook Hengelo bezig met plannen om de gemeente duurzaam te verwarmen (dus zonder aardgas) en om duurzame energie op te wekken met zon en wind. De belangrijkste aanleiding daarvoor is de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2. Hengelo wil daarom steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken. In 2030 moet 40% van de verbruikte energie duurzaam opgewekt zijn en 100% in 2050.

Kom naar de statafelgesprekken over zonne- en windenergie

Wat vindt u van de locaties voor zonne- en windenergie in Hengelo? Die kunt u vinden in het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. 

Nu aanmelden voor de statafelgesprekken

Hengelo wil bijvoorbeeld voor 2030 twee windturbines met een tiphoogte van 210 tot 250 meter hoog. Er zijn nu nog drie zoeklocaties waar de turbines kunnen staan. Maar Hengelo wil eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken van bedrijven, boven parkeerplaatsen en op gevels. Daarnaast moeten er zonnevelden op de grond komen. Het gebied tussen Nobian en Twence kan bijvoorbeeld zonne-energiegebied worden, net als het gebied op de kruising van de A1 en A35.

Opbrengsten van deze zonnevelden en windturbines moeten voor meer dan 50% ten gunste komen aan de Hengelose inwoners en bedrijven. Voor eigen gronden die de gemeente inzet is dat zelfs 100%. En uiteraard gaat Hengelo de komende tijd heel veel aandacht besteden aan isoleren en energie besparen.

Welkom in het stadhuis

Hebt u vragen over nieuwe energie of wilt u een reactie of officiële zienswijze indienen op het omgevingsprogramma? Kom dan naar de statafelgesprekken in het stadhuis. U bent van harte welkom op dinsdag 12 oktober tussen 16.00 tot 20.00.

Nu aanmelden voor de statafelgesprekken

Formele inspraak

Het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie ligt vanaf 15 september formeel ter inzage op www.hengelo.nl/terinzage. U kunt tot en met 26 oktober een officiële zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind december een besluit.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu