Gezocht: leden voor de Adviesraad Sociaal Domein

Reageren kan tot 1 oktober

De gemeente Hengelo kent een Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd.

De adviesraad geeft onafhankelijk advies en heeft haar eigen taak en verantwoordelijkheid. De leden van de adviesraad nemen zitting op basis van hun kwaliteit en deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen. De adviesraad bestaat uit tenminste 9 leden.

Om zorg te dragen voor continuïteit in verband met vertrek zoekt de Adviesraad Sociaal Domein twee leden.

Wij vragen:

  • Je beschikt over aantoonbare affiniteit met maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd. Je deskundigheid blijkt uit je achtergrond; je hebt kennis van en ervaring met meerdere onderwerpen binnen het sociale domein.
  • Je persoonlijkheid kenmerkt zich door openheid. Je bent ontvankelijk voor informatie en bent in staat om out-of-the-box, integraal, innoverend en mee te denken.
  • Het is voor jou vanzelfsprekend om een verbindende rol aan te nemen. Je hebt dan ook de beschikking over een relevant netwerk en je staat midden in de samenleving. Je hebt oog voor de diversiteit van onze samenleving. Je hebt een duidelijke binding met Hengelo, omdat je er woont en/of werkt.
  • Je bent onafhankelijk en integer. Je velt op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel en bent niet gebonden aan overleg met een groepering of achterban.
  • Je eigen werkzaamheden moeten verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de adviesraad. Je bekleedt géén bestuurlijke en/of ambtelijke functie bij de gemeente Hengelo.
  • Je wilt je voor 4 jaar aan de adviesraad verbinden.

Werkzaamheden en vergoeding

De adviesraad komt 8 keer per jaar bijeen voor haar vergaderingen. In de voorbereiding hiervan verricht je incidenteel werkzaamheden (werkbezoeken/informatiebijeenkomsten/overleg). De gemiddelde inzet wordt geschat op 8 uur per maand. Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding.

Interesse?

Je kunt je belangstelling voor de functie vóór 1 oktober kenbaar maken via onderstaande link:

Solliciteren 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de adviesraad Bram Rikhof, via telefoon 06 - 23474455 of e-mail info@adviesraadhengelo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu