Groene tuinen zorgen voor minder wateroverlast: gemeente Hengelo sluit aan bij operatie Steenbreek

Gemeente Hengelo heeft zich aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening.

Wateroverlast

Het aantal hevige hoosbuien neemt de laatste jaren flink toe. Daardoor krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, en flinke financiële schade. Minder groen in de tuin betekent ook nog eens minder vogels, vlinders, bijen en andere dieren.

Tijd voor actie

Wethouder Marcel Elferink: ‘Wij hopen de inwoners van Hengelo te enthousiasmeren om grind en tegels zoveel mogelijk uit tuinen te verwijderen. Groene tuinen zijn een prachtig gezicht en zorgen voor een goede opname van hemelwater.’
In 2018 gaat de gemeente Hengelo dus aan de slag met acties om bewoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Daarbij zal ook de hulp worden gevraagd van de groene partners in de stad. Meer informatie is te vinden via www.operatiesteenbreek.nl.

Voordelen groene tuinen

  • Groene tuinen zorgen ervoor dat het hemelwater in de bodem opgenomen wordt. In een betegelde tuin spoelt 85% van het water direct het riool in. De huidige riolering is daar niet op berekend. Aanpassing van de riolering kost de maatschappij vele miljoenen, afgezien van de schade door overstromingen. Groene tuinen kunnen helpen deze maatschappelijke kosten fors te verlichten.2T
  • Nederland kent ruim 56.000 ha aan tuinen. Jaarlijks valt in de Nederlandse tuinen ca. 432 miljoen m3 regenwater. Wanneer 10% van het tuinoppervlak wordt omgezet van versteend naar een groene tuin dan stroomt jaarlijks 32,3 miljoen m3 minder regenwater in het riool. Op basis van transportkosten en zuiveringskosten van 0,28 euro per m3 vertegenwoordigt dit een mogelijke besparing landelijk van ruim 9 miljoen euro per jaar.
  • In de natuur stroomt 10% van de neerslag meteen af en wordt 50% direct in de bodem opgenomen.
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?