123197 - Kredietaanvraag Nota van Uitgangspunten / Stedenbouwkundig plan Veldwijk Noord

Gerelateerde links

Op 8 december 2004 is een “intentieovereenkomst herstructurering Berflo Es Hengelo” getekend door de gemeente Hengelo, de stichting St. Joseph Wonen en Hengelose Bouwstichting Ons Belang. Met de vaststelling van deze intentieverklaring hebben partijen aangegeven dat zij voornemens zijn het voortouw te nemen in het herstructureringsproces van de Berflo Es en ook bereid zijn daarin substantieel te investeren. Met deze verklaring maakten partijen afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden die bijdragen tot een voortvarende ontwikkeling en uitvoering van het herstructureringsprogramma. De herstructureringsopgave op basis van intentieverklaring concentreert zich met name op de sociale woningbouwcomplexen in de buurten Berflo Es zuid, Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid. In deze intentieovereenkomst is opgenomen dat partijen de intentie hebben om in 2005 ten behoeve van de herstructurering tot een Samenwerkingsovereenkomst te komen en zo spoedig mogelijk daarna tot een realisatieovereenkomst. In december 2005 is de samenwerkingsovereenkomst voor de Berflo-Es geaccordeerd door uw college en in januari 2006 door de gemeenteraad.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?