09G201015 - Onteigening waterpark Veldwijk Noord

Gerelateerde links

De raad wordt voorgesteld te besluiten tot het starten van een onteigeningsprocedure om zodoende tijdig over de benodigde percelen te kunnen beschikken voor de realisatie van het bestemmingsplan ‘Waterpark Veldwijk Noord’. Daarna wordt dit raadsbesluit met bijbehorende stukken voor zes weken voor een ieder ter visie gelegd. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, welke dan worden behandeld. Vervolgens neemt de raad een besluit tot het definitief ter onteigening aanwijzen van de benodigde percelen. Dit besluit wordt, samen met het onteigeningsplan, ook weer voor zes weken ter inzage gelegd en gelijktijdig ter goedkeuring toegezonden aan De Kroon, ter verkrijging van een Koninklijk Besluit. Daarna zal zonodig de gerechtelijke procedure worden gestart.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?