11G201040 - Vaststelling bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35 vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om hotelkamers te realiseren in het tegenover Hotel ’t Lansink gelegen pand aan de C.T. Storkstraat 35. Het ontwerp bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35 heeft van 6 april 2011 tot en met 17 mei 2011 ter inzage gelegen. Binnen de termijn zijn 7 zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde “Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35” wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?