12G201928 - Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 2013

De nu voorgestelde wijzigingen hebben vrijwel uitsluitend te maken met de gemeentebrede dereguleringsactie.

Enerzijds worden de gewijzigde model-bepalingen van de VNG overgenomen - de voorgestelde redactionele wijzigingen hebben weinig tot geen inhoudelijke consequenties, maar vergroten wel de leesbaarheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de artikelen 2:58, 4:2 en 4:3.

Anderzijds wordt de vergunningplicht voor het wijzigen van een bestaande (vergunde) uitwegconstructie onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht en wordt de vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk voor onbepaalde tijd geldig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?