12G201929 - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 en Maatregelenverordening 2013

Met ingang van 1 januari 2013 treedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in werking.  Doel van deze wet is ervoor te zorgen dat alleen mensen die het echt nodig hebben van de sociale zekerheid gebruik maken. Ingevolge de invoering van deze wet wordt bij de schending van de informatieplicht niet meer een maatregel opgelegd maar een boete.

Omdat het opleggen van een boete vanaf deze datum in de Wet werk en bijstand (WWB), De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)  is geregeld moet de Maatregelenverordening 2012 aangepast worden.

Daarnaast verplichten de bovengenoemde wetten dat de gemeenteraad in een verordening nadere regels stelt over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?