1014252 - Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo

De gemeenteraad stelt op basis van artikel 16 gemeentewet een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Daarvoor heeft de gemeenteraad van Hengelo in de vorige raadsperiode een evaluatie uitgevoerd. Op basis van deze en eerdere evaluaties is besloten om te komen tot een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad van Hengelo.

Dit reglement van orde is de ‘juridische jas’ rond de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad.
Deze nieuwe vergaderstructuur draagt bij aan de wensen van de raad om te komen tot:
- Dualer debatteren
- Efficiënter vergaderen, kortere vergadercyclus
- Focus op belangrijke onderwerpen / hoofdlijnen
- Meer mogelijkheden tot gesprek met de inwoners
- Meer tijd voor de raad om ‘meer naar buiten’ te gaan

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?