Adviesorganen

De gemeente Hengelo laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door raden of commissies van specialisten op verschillende beleidsterreinen. De gemeente kan zo toetsen of het beleid dat Hengelo voert, moet worden bijgesteld. Maar ook om toekomstig beleid af te stemmen.

De gemeente Hengelo kent een aantal adviesorganen. De omvang en de aard van de ondersteuning verschilt sterk per adviesorgaan. Vaak bestaan adviesorganen uit betrokken inwoners van Hengelo. De adviesorganen die staan vermeld zijn ingesteld door de gemeente op basis van wettelijke regelingen of verordeningen.

Adviezen zijn niet bindend: het college is niet verplicht het advies op te volgen. Toch vormen de adviezen vaak de basis voor politieke discussies of zijn ze daar juist de weerslag van. Het college van B en W kan daarom vrij snel, gebaseerd op een advies, een standpunt innemen. In andere gevallen vervullen adviezen een meer algemene leidraad voor de langere termijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?