Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Bezwaar maken (uitkering)

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente over uw uitkering.

Heeft u een aanvraag ingediend voor een uitkering? Of is uw uitkering gewijzigd? En bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

U moet altijd schriftelijk bezwaar maken. En dat moet binnen zes weken nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Bent u te laat, dan neemt de gemeente uw bezwaar niet in behandeling. 
U kunt een brief sturen aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld in uw brief de volgende zaken:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit.

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Klik daarvoor op onderstaande link:

Bezwaar indienen

Bent u het met de beslissing op uw bezwaarschrift ook niet eens? Dan kunt u binnen zes weken na de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Bent u het ook niet eens met de beslissing van de rechtbank? Dan kunt u terecht bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht. Dat moet schriftelijk, binnen zes weken na verzending van de uitspraak van de rechtbank.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu