Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Leerlingenvervoer

Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig naar school. Speciaal voor hen is er leerlingenvervoer.

Ouders en verzorgers zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor het vervoer naar:

  • basisscholen,
  • speciale scholen voor basisonderwijs,
  • speciale scholen voor voortgezet onderwijs,
  • scholen voor speciaal onderwijs,
  • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs,
  • scholen voor voortgezet onderwijs.

Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het formulier met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling MO, Bureau leerlingzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Lees voordat u het formulier gaat invullen eerst de toelichting!

U krijgt binnen 8 weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Om te kunnen beoordelen of aangepast vervoer nodig is, heeft de gemeente informatie nodig over uw kind. Bijvoorbeeld medische informatie of een verklaring van de begeleidingscommissie van de school. Is er nog niet genoeg informatie om uw aanvraag te kunnen beoordelen? Of woont uw kind minder dan 4 kilometer van de school? Dan sturen wij de gegevens door naar JPH consult (een onafhankelijke adviesorganisatie). Een arts van JPH consult beoordeelt de aanvraag en nodigt u uit voor een gesprek. Op grond van de conclusie van deze arts beslist de gemeente of u wel, niet of gedeeltelijk aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer. Als een arts van JPH consult uw aanvraag heeft beoordeeld, kunt u geen second opinion aanvragen. Als u het niet eens met het besluit van de gemeente, kunt u wel een bezwaarschrift indienen.

De gemeente Hengelo heeft alle mogelijkheden om van A naar B te komen op een rijtje gezet in de Vervoerswaaier (Pdf): een handig hulpmiddel voor mensen met én zonder Wmo-vervoersindicatie.

Wilt u meer informatie over de verschillende vervoersmogelijkheden? Neem dan contact op met het Zorgloket.

Ik moet werken en kan mijn kinderen niet zelf naar school brengen en ophalen. Komen mijn kinderen in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Nee, aangepast vervoer wordt nooit toegekend alleen omdat ouders door hun werk hun kinderen niet naar school kunnen brengen of ophalen. Ook niet als uw kinderen naar verschillende scholen gaan. Als u uw kinderen niet zelf kunt begeleiden, dan moet u daarvoor een andere oplossing bedenken. 

Zorgloket, Publieksplein (Stadhuis) Burgemeester van der Dussenplein 1 

Telefoon: (0)14 074 (keuze 1)

Let op: Wilt u langs komen? Maak eerst telefonisch een afspraak!

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur (alleen op afspraak)
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu