Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Leerlingenvervoer

Sommige kinderen kunnen niet zelfstandig naar school. Speciaal voor hen is er leerlingenvervoer.

Ouders en verzorgers zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor het vervoer naar:

 • basisscholen,
 • speciale scholen voor basisonderwijs,
 • speciale scholen voor voortgezet onderwijs,
 • scholen voor speciaal onderwijs,
 • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs,
 • scholen voor voortgezet onderwijs.

Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het formulier met de bijlagen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Ondersteuning en Zorg, t.a.v consulent Leerlingenvervoer, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Lees voordat u het formulier gaat invullen eerst de toelichting!

U krijgt binnen 8 weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Om te kunnen beoordelen of aangepast vervoer nodig is, heeft de gemeente informatie nodig over uw kind. Bijvoorbeeld medische informatie of een verklaring van de begeleidingscommissie van de school. Is er nog niet genoeg informatie om uw aanvraag te kunnen beoordelen? Of gaat uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en woont uw kind minder dan 4 kilometer van de school? Dan sturen wij de gegevens door naar JPH consult (een onafhankelijke adviesorganisatie). Voor een school voor basisonderwijs geldt een afstandscriterium van 6 kilometer.

Een arts van JPH consult beoordeelt de aanvraag en nodigt u uit voor een gesprek. Op grond van de conclusie van deze arts beslist de gemeente of u wel, niet of gedeeltelijk aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer. Als een arts van JPH consult uw aanvraag heeft beoordeeld, kunt u geen second opinion aanvragen. Als u het niet eens met het besluit van de gemeente, kunt u wel een bezwaarschrift indienen.

In december 2022 hebben ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer een brief van ons ontvangen. De brief gaat over knelpunten in het leerlingenvervoer. Daarover zijn wij met de vervoerder in gesprek. Op dit moment is er nog geen nieuws te melden.

Zelf brengen tegen een kilometervergoeding

In de brief staat ook dat u uw kind op vaste dagen zelf kunt brengen en halen tegen een kilometervergoeding. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Hoe hoog is de kilometervergoeding?

 • De kilometervergoeding voor de auto is € 0,19 per kilometer (4x per dag de afstand woning-school).
 • De afstand woning-school wordt bepaald via de ANWB routeplanner op www.anwb.nl volgens de 'kortste route' met de auto.

  Voorbeeld: afstand woning-school 5 kilometer x 4 keer = 20 kilometer x € 0,19 = 3,80 kilometervergoeding per dag.

 • Per schooljaar is de vergoeding: de kilometervergoeding per dag x het gemiddelde aantal schooldagen per jaar (200) of, bij een tussentijdse toekenning, het resterende aantal schooldagen in dat schooljaar.

  Voorbeeld: Het resterende aantal schooldagen vanaf 8 januari 2023 tot en met het einde van het schooljaar is 122 dagen. Bij een vergoeding van € 3,80 per dag is de vergoeding tot einde schooljaar € 463,60.

Hoe kom ik voor de kilometervergoeding in aanmerking?

Stuur vooraf een e-mail naar gemeente@hengelo.nl of stuur een (korte) brief naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Ondersteuning en Zorg, t.a.v consulent Leerlingenvervoer Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld daarin:

 • verzoek wijziging taxivervoer naar kilometervergoeding,
 • uw naam, adres en telefoonnummer,
 • de naam en het adres van uw kind,
 • het zaaknummer van uw beschikking leerlingenvervoer,
 • vanaf welke datum u uw kind zelf naar school wilt brengen en het taxivervoer stop gezet moet worden,
 • uw rekeningnummer en de tenaamstelling.

Ik moet werken en kan mijn kinderen niet zelf naar school brengen en ophalen. Komen mijn kinderen in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Nee, aangepast vervoer wordt nooit toegekend alleen omdat ouders door hun werk hun kinderen niet naar school kunnen brengen of ophalen. Ook niet als uw kinderen naar verschillende scholen gaan. Als u uw kinderen niet zelf kunt begeleiden, dan moet u daarvoor een andere oplossing bedenken. 

Zorgloket, Publieksplein (Stadhuis) Burgemeester van der Dussenplein 1 

Telefoon: (0)14 074 (keuze 1)

Openingstijden:

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu