Gemeentebalie > Water

Gemeentebalie

Afkoppelen regenwater

Regenwater valt op de grond en zakt vervolgens in de bodem of loopt naar het oppervlaktewater. In bebouwd gebied verdwijnt regenwater meestal via regenpijpen en putten in de riolering onder de straten. Regenwater dat naar het riool stroomt vermengt zich daar met afvalwater. De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen van het riool en bij nieuwbouw niet aan te sluiten op het riool. Zo houden we schoon water schoon.

Bij uw eigen woning regenwater afkoppelen

Schoon water hoort niet in het riool. In de stad is er veel verhard oppervlak, dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. U kunt de regenpijp van het riool afhalen en aansluiten op een infiltratievoorziening of het water in de tuin laten stromen zodat het in de bodem kan wegzakken. Dat heet regenwater afkoppelen van het riool. Voordat het regenwater de grond in gaat kunt u het natuurlijk ook opvangen om het later te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in een regenton. 

Voordelen van afkoppelen

 • Het riool wordt ontlast. Daardoor komt het minder vaak voor dat bij heftige regenval, vuil rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt.
 • De rioolwaterzuivering wordt minder en gelijkmatiger belast en werkt daardoor beter.
 • Het grondwater wordt op een natuurlijke manier aangevuld.
 • Regenwater zakt in de grond en het duurt veel langer voordat het bij rivieren, beken of vijvers komt. Daardoor hebben we minder last van hoge waterstanden.
 • We kunnen besparen op leidingwater, omdat we het opgevangen regenwater bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor de tuin, voor het doorspoelen van het toilet of om de auto te wassen. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.

Tips om het regenwater schoon te houden in afgekoppelde gebieden

 • Afgekoppelde straten en daken niet vervuilen door bijvoorbeeld onkruidbestrijding met chemische middelen, auto wassen, rechtstreeks weggooien van afvalwater in putje op straat, terras schrobben met chloor of zeep.
 • Sluit het regenwater niet aan op het riool.
 • Gebruik geen uitlogende materialen, zoals bijvoorbeeld zinken dakgoten, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding. De metaaldeeltjes lossen op in het regenwater en komen terecht in het oppervlaktewater en/of de bodem. Gebruik bij nieuwbouw en renovatie liever geen uitlogende materialen. Gebruik kunststof of behandel het uitlogende materiaal met coating.

Verschillende manieren om regenwater op te vangen

Kies de methode die het beste bij uw situatie past. Zorg wel altijd voor voldoende bergingsruimte voor het regenwater. Ook mag het regenwater nergens overlast veroorzaken.

 • Waterberging in de tuin
  Onder struiken en coniferen is het vaak goed mogelijk om het water op te vangen. Het water kan daarna goed in de grond zakken. Ook het grasveld is daarvoor geschikt. Voor elke vierkante meter dakoppervlak heeft u een halve vierkante meter tuinoppervlak nodig. Deze grond verlaagt u ongeveer 5 centimeter.
 • Infiltratie in de grond
  Het regenwater kan ook in de bodem trekken (infiltreren) via een grindbed in de tuin of via lege kratjes die zijn ingegraven in de grond. Het water wordt nu geborgen in de holle ruimte tussen de grindkorrels of in het kratje. Reken per vierkante meter dakoppervlak op ongeveer 60 liter grind. Kiest u voor kratjes in de grond, houd dan rekening met 20 liter inhoud per vierkante meter dakoppervlak. Om te voorkomen dat er zand in de kratjes loopt, pakt u de kratjes in met worteldoek. Ook bij toepassing van grind brengt u rondom worteldoek aan. Bij ondergrondse waterberging kunt u eventueel ook de regenpijp onder de grond ernaar toe leiden.
 • De regenton
  Als u het regenwater opvangt in een regenton, dan kunt u het water hergebruiken voor allerlei nuttige zaken. Bijvoorbeeld om de tuin te begieten of de auto te wassen. Zorg altijd voor een overloop van de ton naar de tuin in plaats van naar het riool. 

Meer weten?

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?