Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Gedenktekens en grafbeplanting

Er zijn regels voor het plaatsen van gedenktekens en beplanting op graven. U mag een graf geheel of gedeeltelijk bedekken. Bijvoorbeeld met een gedenkplaat, een gedenkteken of beplanting. U hebt hier geen vergunning voor nodig. Wel moet de grafbedekking aan bepaalde eisen voldoen.

Eisen grafbedekking particulier graf

Voor grafbedekking op een particulier graf gelden de volgende eisen:

  • De lengte en de breedte mogen die van het graf niet overschrijden.
  • De hoogte mag maximaal 1.80 meter zijn.
  • U mag alleen duurzame materialen gebruiken.
  • Eventuele onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Eisen grafbedekking algemeen graf

De gebruiker van een algemeen graf mag op de helft van het graf een gedenkteken of grafbeplanting plaatsen. De grafbedekking voor de eerste begravene moet aan het voeteneind worden geplaatst en de grafbedekking voor de tweede begravene aan het hoofdeinde. Verder geldt:

  • De breedte van de grafbedekking mag die van het graf niet overschrijden.
  • De hoogte mag maximaal 1.80 meter zijn.
  • U mag alleen duurzame materialen gebruiken.
  • Eventuele onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Verwijderen grafbedekking

Grafbedekking die niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet, kan worden verwijderd. Dat kan ook als:

  • de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats of delen hiervan,
  • de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook naar informatie over:

Contact

Neem contact op met de begraafplaatsbeheerders voor meer informatie over grafbeplanting en gedenktekens.

Begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat

Begraaf- en gedenkplaats Oldenzaalsestraat 347
Telefoon: (06) 20 59 68 04
E-mail: begraafplaatsoldenzaalsestraat@gildebor.nl

Begraaf- en gedenkplaats

Deurningerstraat 262
Telefoon: (06) 20 60 23 59
E-mail: begraafplaatsdeurningerstraat@gildebor.nl

Of bel met de begraafplaatsadministratie van de afdeling Burgerzaken.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Telefoon: 14 074

ContactformulierOpen pagina in nieuw venster

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?