Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Overlijden, aangifte

In de wet staat dat iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van een overlijden daarvan aangifte mag doen. In de praktijk wordt de aangifte bijna altijd gedaan door de uitvaartondernemer.

Aangifte en verlof tot begraven of cremeren

De overlijdensaangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Na de overlijdensaangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de overlijdensakte op. Daarna geeft de ambtenaar een verlof af voor de begrafenis of de crematie. Zonder verlof mag niemand worden begraven of gecremeerd. Dit verlof wordt schriftelijk en zonder kosten afgegeven.

Er is geen vastgestelde termijn voor de aangifte. Maar de begrafenis of crematie moet binnen zes werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden.

Uitvaartondernemers kunnen met behulp van eHerkenning digitaal aangifte doen van overlijden:

Aangifte overlijden

Hebt u geen eHerkenning? Dan kunt u aangifte doen aan de balies van Burgerzaken op het Publieksplein.

Nodig

  • De B-enveloppe (een enveloppe die bestemd is voor het CBS met daarin een formulier waarop de arts gegevens over de doodsoorzaak heeft vermeld).
  • De verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of gemeentelijk lijkschouwer.
  • Als uitstel van de crematie of de begrafenis noodzakelijk is: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts.
  • Als de begrafenis in Hengelo is: het aanvraagformulier voor een begrafenis.

Alle documenten kunnen als bijlage met de digitale aangifte worden verstuurd. Alleen de B-enveloppe moet per post toegezonden worden aan de gemeente: Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo 

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?