Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Transformatie Sociaal Domein

Een sociaal Hengelo, nu en in de toekomst

Deze pagina is met name bedoeld voor organisaties en partners vanuit de zorg & ondersteuning en het maatschappelijk middenveld. Als iemand om welke reden dan ook moeite heeft om zelfstandig mee te doen in de maatschappij, dan mag hij of zij op de overheid rekenen. Of dat nou tijdelijk is, voor altijd, of omdat iemand ouder wordt. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om Hengeloërs bij te staan als dat nodig is.

Van huishoudelijke ondersteuning tot hulp bij schulden, van Regiotaxi tot zinvolle daginvulling. De komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Enerzijds omdat we de gemeente weer terug in de wijken willen brengen, anderzijds is er ook een financiële noodzaak. De kosten van de voorzieningen en het aantal mensen dat hier gebruik van maakt, nemen steeds meer toe. Als we niets doen, komt de gemeente jaarlijks 8 tot 11 miljoen euro tekort. Dat zou betekenen dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht niet meer kunnen garanderen. En dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom gaat de gemeente het sociaal domein anders organiseren. Door te zorgen voor meer voorzieningen in de wijk, dichterbij de Hengeloërs.

Inschrijven nieuwsbrief sociaal domein

Bent u als professional of vrijwilliger actief binnen het maatschappelijk middenveld en / of de zorg en ondersteuning in Hengelo? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dan houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein.

Inschrijven nieuwsbrief Sociaal Domein 

Op 26 oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Transformatieplan Sociaal Domein. Het Transformatieplan geeft kaders en richting voor de veranderingen in het Sociaal domein. Het Transformatieplan begint met een publiekssamenvatting.

Bekijk: Transformatieplan Sociaal Domein

De transformatie wordt de komende jaren fasegewijs ingevoerd. Om dit goed te organiseren en hierover op tijd het juiste gesprek te voeren met inwoners en partners (inclusief onze adviesraden) heeft de gemeente een uitvoeringsplan gemaakt. Daarin brengen we prioriteit aan in de activiteiten die we in 2023 moeten oppakken. En waarin we een proces uitlijnen voor de verdere concretisering van deze activiteiten, in gesprek met inwoner en partners.

Uitvoeringsplan

De transformatie van het sociaal domein vraagt iets van ons allemaal en is niet van de een op de andere dag geregeld. Een belangrijk uitgangspunt voor de transformatie is dat de gemeente toe wil naar samenwerking met een kleiner aantal organisaties en een ander contract, met name binnen de jeugdhulp en Wmo. Door de financiering op een andere manier te organiseren, geven we organisaties meer ruimte om hun eigen keuzes te maken, maar ook meer verantwoordelijkheid. Dit noemen we ‘nieuw zakelijk partnerschap’.

Op dit moment zijn we bezig met de nodige voorbereidingen, om dit nieuw zakelijk partnerschap zorgvuldig vorm te geven. In januari 2023 starten we dit proces met een marktconsultatie. Tijdens de startbijeenkomst op 25 januari hebben we meer informatie gedeeld over de inhoud en het proces.

De presentatie vindt u hier:

Presentatie startbijeenkomst Marktconsultatie

Communicatie verloopt via platform Mercell

Alle communicatie, publicaties en informatie over de marktconsultatie en het vervolg verlopen via het platform Mercell: T28870 Marktconsultatie Transformatie Sociaal Domein Hengelo. zakelijk partners kunnen zich als deelnemer aanmelden op dit tender.

Sociale Basis

Een brede, sociale basis vormt het belangrijkste onderdeel van het model. Daaronder vallen alle aspecten en voorzieningen die bij het dagelijks leven horen. Van school en werk tot buurtzorg en sportverenigingen. We gaan deze voorzieningen (nog) meer organiseren in de wijk zelf, laagdrempelig en dichtbij inwoners. Het idee hierachter is dat we zo problemen voorkomen, dat er minder specialistische ondersteuning nodig is en dat we op die manier ook kosten kunnen besparen.

Basisondersteuning

Voor de inwoners voor wie de sociale basis niet voldoende is, organiseren we basisondersteuning. Deze ondersteuning vindt ook zoveel mogelijk plaats in de wijk. De wijkteams vervullen hier een belangrijke rol in. Inwoners kunnen zich op één plek in de wijk melden. Of het nou gaat om vragen over opvoeden, schulden, eenzaamheid of verslaving. Het wijkteam kijkt vervolgens wat er nodig is. Het team kan ook doorverwijzen naar andere instanties of organisaties. Onder de basisondersteuning vallen ook groepsactiviteiten, zoals daginvulling en andere activiteiten waar professionele begeleiding bij aanwezig is.

Maatwerkondersteuning

Tot slot is er maatwerkondersteuning mogelijk als andere vormen van ondersteuning (tijdelijk) niet voldoende zijn. U kunt hierbij denken aan specialistische en individuele ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en de jeugdreclassering. Met een stevige sociale basis en de basisondersteuning op orde, verwacht de gemeente dat inwoners minder een beroep hoeven te doen op maatwerkondersteuning. Tussen de sociale basis, de basisondersteuning en de maatwerkondersteuning lopen geen strakke grenzen. Er vindt overal wisselwerking plaats. We doen een tandje erbij als dat nodig is, en we halen dat er weer af zodra dat kan.

Nieuw Hengelo's model

Het Transformatieplan Sociaal Domein uit 2022 is een nadere uitwerking van het Beleidsprogramma sociaal 2021 – 2025, dat de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. 

Beleidskader sociaal 2021-2025

Bent u als professional of vrijwilliger actief binnen het maatschappelijk middenveld en / of de zorg en ondersteuning in Hengelo? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dan houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein.

Inschrijven nieuwsbrief Sociaal Domein


De eerste nieuwsbrief is in januari 2023 verstuurd. Dit is een eenmalige uitgave waarin u een samenvatting leest van het Hengelo's Model, het transformatieplan en het uitvoeringsplan. De volgende nieuwsbrieven zijn alleen digitaal te ontvangen. Schrijf u in via de link.

 Nieuwsbrief Sociaal Hengelo #1

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu