Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Fietsketting

Op 9 mei start de allereerste proef met de fietsketting. Fietsers die samen een groep van drie of meer vormen (een ‘ketting’), krijgen zoveel mogelijk automatisch groen licht bij de oversteek. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over deze proef.

De Fietsketting

Wat is de Fietsketting?

De Fietsketting is een methode om het verschil in snelheid tussen fietsers die op weg zijn naar een druk kruispunt, te verkleinen. Met de Fietsketting krijg je als groep sneller/vaker groen en steek je als fietser (in de groep) veiliger de kruising over.

Hoe werkt de Fietsketting?

De Fietsketting is een methode om de onderlinge verschillen in snelheden tussen fietsers te verminderen. Op de Bornsestraat is het de bedoeling dat fietsers vanaf een bepaald punt op de aangegeven route tussen Borne en Hengelo (N743) in een gelijk tempo twee-aan-twee fietsen met meerdere fietsers een groep vormen. De opvolgende fietsers sluiten aan zodat er een ketting ontstaat. De aanwezige slimme camera’s weten precies wanneer sprake is van een zodanige groep fietsers (in eerste instantie meer dan 3 met weinig tot geen onderlinge snelheidsverschillen) dat het als een fietsketting wordt waargenomen. Zodra een fietsketting door de camera’s wordt gezien krijgen deze fietsers bij het eerstvolgende verkeerslicht sneller of meer groen. Dat scheelt afremmen en optrekken, het voorkomt opstoppingen en verbetert de verkeersveiligheid.

Op welke route vindt de Fietsketting plaats?

De fietsketting wordt gedetecteerd vanaf Borne komend ter hoogte van de Plein Westermaat en vanaf Hengelo komend op het viaduct over de A1 op de route tussen Borne en Hengelo (N743). Dit wordt duidelijk aangegeven met speciale groene informatieborden. Het betreft de kruising van de fietsroute met de Noordelijke oprit van de A1 (op- en afrit 30)

Wanneer start de campagne van de Fietsketting?

De campagne gaat officieel van start tijdens de Kick-Off met de wethouder Verkeer van Hengelo en verkeersambassadeurs op 9 mei om 08.00 uur. Op 20 juli is de campagne geëindigd. Echter is de fietsketting nog actief in afwachting op de onderzoeksresultaten. Deze resultaten bepalen of de fietsketting definitief op straat blijft staan’.

Wie kan aansluiten bij de Fietsketting?

In principe iedereen die de fiets als vervoermiddel gebruikt en de route van de Fietsketting gebruikt.

Hoe kan ik deelnemen aan de route van de Fietsketting?

Fiets je van Borne naar Hengelo of omgekeerd en rij je op de rondweg (N743) ter hoogte van de Plein Westermaat dan passeer je een groen informatiebord die de start van de Fietsketting aankondigt. Vanaf dat punt geven totaal vijf groene informatieborden op de route aan hoe en wanneer de Fietsketting start. Het eerste bord maakt je erop attent dat je na 80 meter een fietsketting kan vormen. Er volgt er nog een tweede bord die de ‘klik’ van de camera aankondigt. Het derde bord op de route is het daadwerkelijke startsignaal van de fietsketting. Vanaf dit punt blijf je als in een fietsketting  bij elkaar rijden richting het verkeerslicht. De detectiecamera’s registeren de ketting en bij het eerstvolgende kruispunt met oprit 30 naar de A1 verdien je met de gehele groep groen licht

Wat is het doel van de Fietsketting en de proef?

Het doel van de Fietsketting is uiteindelijk om te ontdekken of de doorstroming en de veiligheid voor de fietser wordt verbeterd.

De ontwikkeling en de proef van de Fietsketting past binnen het Talking Traffic programma. In dit programma werkt het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met Rijkswaterstaat en gemeenten om de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Nederlandse wegennet te verbeteren

Wie zijn de initiatiefnemers van de metingen en het onderzoek?

De Fietsketting wordt in opdracht van de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Hengelo uitgevoerd.

Welk effect heeft de Fietsketting op ander vervoer?

Omdat de Fietsketting naar verwachting de wachttijd voor fietsers zal doen afnemen, kan het voorkomen dat overige verkeer te maken krijgt met een (iets) langere wachttijd. Daartegenover geldt wel dat langer groen aan een groep fietsers een positief effect heeft ten opzichte van meerdere keren groen voor enkele fietsers. We verwachten bijvoorbeeld dat de stroom autoverkeer richting de A1 minder vaak zal worden onderbroken.

Blijft de proef tot het einde zomervakantie hetzelfde?

Belangrijk onderdeel van de proef is monitoren of het verwacht effect optreedt. Dit betekent dat gedurende de doorlooptijd van de proef wordt gemonitord wat de effecten zijn. Indien dit noodzakelijk blijkt, kunnen tussentijds optimalisaties worden doorgevoerd.

 

Is het veilig om in een Fietsketting te fietsen en hoe waarborgen jullie dat?

Het vormen van de fietsketting betekent dat fietsers in één groep met dezelfde snelheid richting het verkeerslicht rijdt. Deze wijze van groepsvorming zal de verkeersveiligheid verbeteren.

Waarom is er gekozen voor de het viaduct ten hoogte van de Plein Westermaat?

Dit punt is door de gemeente Hengelo uitgekozen omdat het er een goed overzicht naar het kruispunt en ruimte voor detectie door camera en tussen camera en verkeerslicht. Het is een veel gebruikte fietsverbinding door scholieren en recreanten en interessant vanwege de stroom autoverkeer en aanwezige slimme technieken waarmee het verkeerslicht al is uitgerust.

Zijn de metingen tijdens de proef anoniem?

Ja, de metingen zijn anoniem

Wat gebeurt er met de gegevens en metingen?

De verzamelde data wordt gebruikt om te onderzoeken of de Fietsketting naar verwachting werkt.

Hoe lang worden de metingen en gegevens bewaard?

De camerabeelden die gemaakt worden met de slimme camera’s langs de weg worden zo goed als direct verwijderd (binnen ½ seconde). De verzamelde data worden ten behoeve van het onderzoek bewaard en uiteindelijk gearchiveerd

Worden er door de camera’s beelden gemaakt waarop ik als persoon zichtbaar ben?

De camerabeelden die gemaakt worden met de slimme camera’s langs de weg worden direct omgezet naar voor het verkeerslicht bruikbare data en na automatische analyse zo goed als direct verwijderd (binnen ½ seconde). Als op een andere wijze beelden ten behoeve van het onderzoek worden gemaakt (bijvoorbeeld foto’s) worden personen handmatig onherkenbaar gemaakt.

Hoe garanderen jullie dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan?

De leverancier van de camera’s en de Provincie Overijssel hebben een verwerkingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over verkrijgen en verwerken van de gegevens. Hiermee wordt de privacy volledig gewaarborgd

Met wie worden de gegevens en de metingen gedeeld?

De gegevens en de metingen worden alleen gedeeld met de bureaus die het onderzoek uitvoeren. De uiteindelijke conclusies vanuit het onderzoek worden uiteindelijk wel gepubliceerd.

Kan ik ook meedoen en niet worden geregistreerd?

Nee, zodra u met de (brom)fiets de route passeert, wordt u meegenomen in de meting.

Ik wil het traject van de Bornsestraat passeren en niet meedoen aan de Fietsketting. Kan dat?

Nee, zodra u op deze route fietst, wordt dit meegenomen in de meting. 

 

Ik heb een aangepaste fiets kan ik nu meedoen in de Fietsketting?

Elk type fietser met elke soort fiets kan meedoen aan de Fietsketting

Ik heb een e-bike/snorfiets/brommer/velomobiel/bakfiets/ligfiets. Kan ik ook meedoen?

In principe kan elk type fietser met elke soort fiets meedoen aan de Fietsketting. Het camerasysteem kan naar verwachting een velomobiel niet als fietser herkennen.

Ik ben op skeelers. Kan ik ook meedoen?

Het camerasysteem kan iemand op skeelers niet als fietser herkennen.

 

Wanneer op de dag vinden de metingen precies plaats?

Het camerasysteem registreert 24/7 de passerende fietsers om te bepalen of sprake is van een Fietsketting.

Ten behoeve van de effectmonitoring vinden de metingen met name tijdens de momenten plaats waarop sprake is van veel fietsers: ochtendspits tussen 8.00u en 9.00u, middagspits tussen 15.00u en 16.00u en de avondspits tussen 17.00u en 18.00u.

Wie voert het onderzoek en de metingen precies uit?

Een onderzoeksbureau zal de benodigde gegevens verzamelen en analyseren.

 

4 Hoe worden de metingen gedaan en hoe worden deze gegevens verwerkt?

Een groot deel van de benodigde gegevens wordt als data vanuit het verkeerslicht geleverd. Daarnaast zal op enkele momenten tijdens de proefperiode buiten op straat worden waargenomen en handmatig worden gemeten. De data worden vervolgens geanalyseerd en verwerkt in tabellen en/of grafieken.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu