Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Winkelcentrum Groot Driene

Het (parkeer)terrein rondom het winkelcentrum Groot Driene wordt opnieuw ingericht. Het wandelgebied rondom dit winkelcentrum krijgt nieuwe bestrating. De looproutes van en naar Het Swafert en het gezondheidscentrum worden verbeterd. Daarnaast verbeteren we de verkeersveiligheid door de rotonde bij de Staringstraat aan te passen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond leggen we een nieuwe rotonde aan op de hoek PC Hooftlaan-Laan van Driene.

Op 13 juni 2022 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het winkelcentrum. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om te reageren op het ontwerp tot en met 24 juni 2022. We hebben 37 reacties ontvangen. Belanghebbenden die een reactie hebben gegeven ontvangen persoonlijk een antwoord.

Naar aanleiding van de inspraak hebben we een aantal aanpassingen in het ontwerp verwerkt. De belangrijkste aanpassingen:

  • Er komt een extra voetgangersoversteek in de PC Hooftlaan nabij het tankstation. Deze oversteek wordt ingericht met een middengeleider, daardoor heeft deze ook een snelheidsremmende werking.
  • Langs het Schrijverspad, tussen Het Swafert en de nieuwe rotonde PC Hooftlaan, komt een voetpad. Dit zorgt voor een veilige voetgangersverbinding tussen PC Hooftlaan en Het Swafert.
  • De noordelijke aansluiting van de nieuwe rotonde wordt in eerste instantie alleen aangelegd naar het parkeerterrein.
  • Het milieueiland met afvalcontainers nabij AH verplaatsen we naar de kopse kant van de parkeerplaatsen. Op deze manier kunnen fietsers veiliger van en naar het fietspad langs de PC Hooflaan.

Bekijk het definitief ontwerp

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We beginnen met de aanpassingen op de parkeerterreinen en het gebied rondom het winkelcentrum. De start van de uitvoering is naar verwachting in het voorjaar van 2023. Daarna wordt de aanpassing van de rotonde Staringstraat gedaan en leggen we de nieuwe rotonde in de PC Hooftlaan aan.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu