Anthoniusstraat

De gemeente Hengelo is van plan om komend jaar de Anthoniusstraat opnieuw in te richten en riolering in de Anthoniusstraat aan te pakken. Op deze pagina vindt u het voorlopig ontwerp.

Op 7 juli 2021 is er bij speeltuin De Jeugd een informatiebijeenkomst geweest over het voorlopig ontwerp. Het was een bijeenkomst met een hoge opkomst. Veel bewoners hebben hun reactie gegeven op het ontwerp. De rode draad van de reacties:

  • Er is behoefte aan meer parkeerplekken;
  • Er zijn veel zorgen over foutparkeren, ofwel parkeren buiten de parkeervakken;
  • Bewoners willen graag meepraten over keuzes m.b.t. het groen en vragen naar mogelijkheden zelfwerkzaamheid in de groenvakken;
  • Behoud van het specifieke karakter van de straat.

Er wordt gewerkt aan een herzien ontwerp, waarin we zo goed mogelijk rekening houden met de reacties. Medio oktober wordt het herziene ontwerp besproken met de werkgroep van de bewoners. Eind oktober/begin november houden we een 2e informatiebijeenkomst voor alle bewoners. Bewoners krijgen dan de gelegenheid om op het nieuwe ontwerp te reageren. Het ontwerp zal daarna definitief worden gemaakt.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp deel 1 

Bekijk hier het voorlopig ontwerp deel 2

Beide bestanden zijn redelijk groot, na het aanklikken kan het daarom even duren voordat u ze in uw scherm ziet.

Heeft u vragen neem dan contact op met Fiona Breuker (telefoon 14074 of e-mail f.breuker@hengelo.nl).

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu