Anthoniusstraat

De gemeente Hengelo is van plan om in 2022 de Anthoniusstraat en de Karelstraat opnieuw in te richten en de riolering in de straten aan te pakken. Op deze pagina vindt u het nieuwe definitieve ontwerp.

Bewoners hebben t/m zondag 23 januari 2022 gelegenheid gekregen om te reageren op het nieuwe ontwerp voor de Anthoniusstraat en de Karelstraat. In totaal zijn 18 reacties binnengekomen. De bewoners die een reactie hebben ingestuurd krijgen allemaal persoonlijk antwoord op hun reactie. De reacties hebben geleid tot een paar kleine aanpassingen in het ontwerp. De basis van het ontwerp, zoals hieronder aangegeven, blijft overeind in het ontwerp.

Er is behoefte aan parkeerplaatsen

In de bestaande situatie zijn er binnen het plangebied 37 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt er veel ‘fout’ geparkeerd. In het ontwerp dat op 7 juli 2021 is voorgelegd waren 48 parkeerplekken aangegeven. In het nieuwe ontwerp zijn 8 parkeerplaatsen extra toegevoegd. Ten opzichte van de huidige situatie komen er dus 19 extra parkeerplaatsen. Deze zijn ook in het definitieve ontwerp opgenomen.

Er zijn veel zorgen over foutparkeren, ofwel parkeren buiten de parkeervakken

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 7 juli 2021 kregen we veel nuttige tips om het foutparkeren tegen te gaan. Zoals hiervoor aangegeven zijn er parkeervakken toegevoegd, waardoor foutparkeren minder nodig is. Daarnaast hebben we een aantal groenvakken aangepast en zijn lichtmasten net wat anders ingetekend zodat er minder ruimte is om fout te parkeren. De parkeervakken krijgen ook een andere kleur en worden voorzien van een P-tegel, zodat heel duidelijk is wat een parkeervak is en wat niet.

Bewoners willen graag meepraten over keuzes m.b.t. groen en willen mogelijk groenvakken adopteren

Op 15 november hebben we gesproken met een vertegenwoordiging uit de straat over de inrichting van het groen. Op basis daarvan hebben we de groenvakken ingericht en keuzes gemaakt m.b.t. de bomen. Wij denken dat het een mooie groeninrichting wordt op deze manier, die we ook goed kunnen onderhouden. We weten ook dat er veel verschillende ideeën en wensen hierover zijn. Dit blijkt ook uit enkele reacties die we hebben gekregen naar aanleiding van het nieuwe ontwerp. Er is meer keuzevrijheid voor de inrichting van de groenvakken als bewoners besluiten om groen te adopteren. Daarvoor hebben we een aantal spelregels opgesteld, die hier te vinden zijn. Als er behoefte is aan groenadoptie, dan vernemen we dat graag, het initiatief moet vanuit de bewoners zelf komen.

Behoud van specifieke karakter van de straat

De Anthoniusstraat en Karelstraat zijn straten met een veel karakter. We hebben in het nieuwe ontwerp veel van die elementen terug gebracht. De straat behoudt haar slingerende karakter. De loopstroken voorlangs de woningen zijn te herkennen doordat de stenen in een ander verband worden gelegd dan de rijbaan. Voor elke voordeur leggen we weer een ‘deurmat’ terug, die we maken met vrijkomende natuursteenkeien of waaltjes. De natuurstenen bulten komen niet terug, maar we gebruiken wel de natuurstenen om op meerdere plekken figuraties in het straatwerk aan te brengen. Van de straattegeltuintjes hebben we al aangegeven dat ze behouden blijven met de huidige omranding. De door u aangegeven keuzes m.b.t. de straattegeltuintjes zijn verwerkt in de tekening. Door de huidige rand te behouden kunnen uw planten er gewoon in blijven staan en kunnen ze direct bijdragen aan een groene uitstraling van de straat.

We gaan nu als volgt verder:

  • Kappen bomen: eind februari/begin maart starten we met het kappen van de kleinere bomen in de straat. Voor twee grotere bomen (in Karelstraat en achter in het parkeerhofje) moeten we eerst een kapvergunning aanvragen.
  • Start nutsbedrijven: vanaf week 16 starten de nutsbedrijven met hun werkzaamheden. In de Karelstraat vervangt Vitens de waterleiding en in de Anthoniusstraat heeft Enexis werkzaamheden aan de gasleiding tussen de Karelstraat en Langelermaatweg. De nutsbedrijven informeren u over deze werkzaamheden. Voorafgaand aan de nutswerkzaamheden zal de gemeente nog een kleine bodemverontreiniging verwijderen.
  • Zodra de nutsbedrijven klaar zijn starten de gemeentelijke werkzaamheden. Exacte planning en de werkvolgorde is nog niet bekend.

Heeft u vragen neem dan contact op met Fiona Breuker (telefoon 14074 of e-mail f.breuker@hengelo.nl).

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu