Politieke Markt A op 28-3-2023

Locatie Stadhuis, Raadzaal
Datum/tijd 28 mrt 2023 19:00 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. In het Warmteprogramma staat aangeven hoe de verschillende buurten in Hengelo van het aardgas af gaan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van dit Warmteprogramma.